Kennisplatform

Resultaat begint bij het delen van kennis.

Onze kennis Uw succes

Kennis delen

We houden jou graag op de hoogte van relevante onderwerpen in jouw vakgebied. Zodat jij je kennis, ervaring en vaardigheden ontwikkelt. Dat levert verbetering, succes en persoonlijke groei op.

We delen kennis in de vorm van whitepapers, infographics en best practices. De inzet van workshops en trainingen biedt organisaties het gewenste resultaat. De meest bekende evenementen voor onze professionals en organisaties zijn de REEF-deelt-kennisbijeenkomsten op de High Tech Campus die we 4 keer per jaar organiseren. 

Agenda

onze kennis jouw groei

Vakkennis

Wij geloven dat resultaat begint bij het delen van kennis. In onze whitepapers en infographics delen we vakinhoudelijke kennis verkregen vanuit REEF-deelt-kennisbijeenkomsten en succesvol opgeleverde projecten van onze professionals.  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en breid daarmee jouw vakkennis uit.

Bekijk whitepapers en infographics

Succesvolle projecten

Uitrol van LoTo-systematiek

Bij de Heineken brouwerij in ‘s-Hertogenbosch ontstond de vraag om de proces- en kritische installaties en machines te inventariseren, analyseren en daar op maat LoTo-procedures voor op te stellen.

Verduurzaming bij woningcorporaties

De uitdaging voor HERE Bouwadvies is het verbeteren van de energielabels van woningen van woningcorporaties van een G-, F-, E-, of D-label naar minimaal een B-label in 2020.

Optimaliseren recruitment proces bij IDH

IDH is de afgelopen jaren gegroeid van een startup naar een professionele organisatie. Met de ambitie om te groeien is het essentieel om het recruitment proces te optimaliseren en te focussen op employer branding.

Implementatie Learning Management Systeem bij Vanderlande Industries

Om het opleiden van personeel administratief in goede banen te leiden en een global point of acces tot het complete trainingsaanbod te creëren voor het personeel, heeft Vanderlande een nieuwe Learning Management Systeem aangekocht.

Onboarding van medewerkers: een succesvol instroomprogramma

  • Project
  • Voltijd

Door het coronavirus was er een exponentiele groei van patiënten in het Bernhoven ziekenhuis. Hierdoor was de huidige capaciteit aan zorgpersoneel onvoldoende. Daarom moest er een grote hoeveelheid aan nieuw personeel instromen. Hiervoor heeft Bernhoven de hulp van REEF ingeschakeld.

Transitie Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen stond net als iedere andere gemeente voor een flinke transitie. Zowel vanuit de Participatiewet, als de AWBZ en de Jeugdzorg werden taken gedecentraliseerd richting gemeenten. Dit betekende een flinke reorganisatie. Vanwege de complexe aard van dit traject is een ervaren HR-adviseur aangesloten bij dit project.

CAPEX-project: realisatie nieuwe inktfabriek

Océ stond voor de uitdaging een nieuwe procesplant te realiseren ten behoeve van de inktproductie. Om het totale CAPEX-project en daarmee de procesplant te realiseren is onder andere de kennis en ervaring van een projectleider van REEF ingezet.

Implementatie nieuwe productielijn

De expertise van onze professional, een gecertificeerd projectmanager, is ingezet om het projectmanagement(proces) vloeiend te laten verlopen voor de implementatie van een nieuwe productielijn. Het resultaat: veel handmatige arbeid is geautomatiseerd en de output en capaciteit zijn vergroot.

Resultaten van onze professionals

Binnen elk van onze tien expertises werken wij met de beste professionals. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Zij zetten hun kennis, ervaring en vaardigheden in op diverse projecten bij onze opdrachtgevers. Het delen van kennis is een van de belangrijkste voorwaarden voor succes, vandaar dat wij hier veel aandacht aan besteden. 

Wil jij leren van de ervaringen van onze professionals? Bekijk dan de projecten van onze professionals en doe inspiratie op bij de uitvoering van een project binnen jouw vakgebied door onze professionals!

Bekijk al onze projecten