Kennisplatform

Resultaat begint bij het delen van kennis.

Onze kennisUw succes

Kennis delen

We houden jou graag op de hoogte van relevante onderwerpen in jouw vakgebied. Zodat jij je kennis, ervaring en vaardigheden ontwikkelt. Dat levert verbetering, succes en persoonlijke groei op.

We delen kennis in de vorm van whitepapers, infographics en best practices. De inzet van workshops en trainingen biedt organisaties het gewenste resultaat. De meest bekende evenementen voor onze professionals en organisaties zijn de REEF-deelt-kennisbijeenkomsten op de High Tech Campus die we 4 keer per jaar organiseren. 

Agenda

onze kennis jouw groei

Vakkennis

Wij geloven dat resultaat begint bij het delen van kennis. In onze whitepapers en infographics delen we vakinhoudelijke kennis verkregen vanuit REEF-deelt-kennisbijeenkomsten en succesvol opgeleverde projecten van onze professionals.  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en breid daarmee jouw vakkennis uit.

Bekijk whitepapers en infographics

Succesvolle projecten

Implementatie van integraal (samen)werken

  Door de uitbreiding van de werkvoorraad, waardoor steeds meer werken via bestekken worden uitbesteed, heeft de Gemeente Eindhoven meer capaciteit nodig voor toezicht en controle.

  Continuïteit waarborgen bij AAE

   Bij AAE ontstond de vraag naar kennis op het gebied van product development, om de continuïteit te waarborgen op de engineering afdeling. De expertise van projectspecialist Goncalo Costa, mechanical engineer, is ingezet om resultaten te boeken op het gebied van het Universal Design Process.

   Van junior naar veelzijdig financial via het ontwikkelpad van REEF Finance and Control

    Dennis van Bijsterveld, junior accounting professional bij REEF, is verzekerd van een sterke start aan zijn financiële carrière doordat hij deelneemt aan het ontwikkelpad van REEF Finance and Control.

    Het up-to-date houden van het Nationaal Wegenbestand

     Kragten werkt mee aan het Nationaal Wegenbestand. De expertise van Jorg Schröder ingezet om GIS-gerelateerde werkzaamheden op te pakken binnen dit databestand.

     Integraal projectmanagement bij waterbouwkundig project Rijkswaterstaat

      Rijkswaterstaat realiseert de vergroening van 14 kilometer van de Maasoever in Rotterdam. In lijn met het Integraal Projectmanagementmodel, is de kennis van projectspecialist Harry Wassink ingezet om om de stakeholders mee te krijgen in de verschillende fases, te blijven informeren en met zijn technische oog de oplossingen te toetsen.

      Een veilige werkomgeving door procesverbetering

       Waterschap Brabantse Delta heeft voor het proces ‘bouwen’ behoefte aan veiligheidskundige coördinatie binnen de uitvoeringsfase.

       Projectplan Veilige Publieke Taak

        Een Brabantse gemeente wil de Veilige Publieke Taak organisatiebreed positioneren en implementeren. De gemeente wil een aantal accenten en verbeteringen aanbrengen op dit vlak en hebben hiervoor de expertise ingezet van REEF-projectspecialisten Roy Boermeester en Annemie van Loon.

        Onboarding van medewerkers: een succesvol instroomprogramma

        • Project
        • Voltijd

        Door het coronavirus was er een exponentiele groei van patiënten in het Bernhoven ziekenhuis. Hierdoor was de huidige capaciteit aan zorgpersoneel onvoldoende. Daarom moest er een grote hoeveelheid aan nieuw personeel instromen. Hiervoor heeft Bernhoven de hulp van REEF ingeschakeld.

        Resultaten van onze professionals

        Binnen elk van onze tien expertises werken wij met de beste professionals. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Zij zetten hun kennis, ervaring en vaardigheden in op diverse projecten bij onze opdrachtgevers. Het delen van kennis is een van de belangrijkste voorwaarden voor succes, vandaar dat wij hier veel aandacht aan besteden. 

        Wil jij leren van de ervaringen van onze professionals? Bekijk dan de projecten van onze professionals en doe inspiratie op bij de uitvoering van een project binnen jouw vakgebied door onze professionals!

        Bekijk al onze projecten