Verduurzaming bij woningcorporaties

Alle woningen in Nederland moeten energiezuiniger worden. Dat is Rijksbeleid. Energiebesparing en duurzaamheid staan daarmee ook hoog op de agenda van woningcorporaties.

onze kennis uw succes

In 2020 naar energielabel B

Voor corporaties geldt dat alle woningen in 2020 gemiddeld op energielabel B moeten zijn vastgesteld. Met subsidiegelden of vermindering verhuurderheffing wordt het voor woningcorporaties gemakkelijker om aan de nieuwe wetgeving van verduurzaming te gaan voldoen. Wanneer de woningen verduurzaamd verbouwd zijn worden de woningen voorzien van een nieuw energielabel.

HERE Bouwadvies speelt in op deze ontwikkeling en geeft advies over energie labels voor woningen en is hierbij betrokken van subsidieaanvraag tot nazorg. De uitdaging voor HERE Bouwadvies is het verbeteren van de energielabels van woningen van woningcorporaties van een G-,F-,E- of D-label naar minimaal een B-label in 2020. Dit vraagt om een versnelling om de doelstelling voor 2020 te bereiken.

Actuele kennis

Door middel van kennisbijeenkomsten over verduurzaming van vastgoed zorgen wij voor actuele informatie omtrent duurzaamheid en energie labels. Daarnaast bieden wij verdiepende cursussen en opleidingen op energetisch gebied. Denk hierbij aan de cursus “Maatwerkadvies woningen”  die REEF-professional Teun van den Heuvel heeft gevolgd om het project tot een succes te maken.

uw uitdaging onze professionals

Totstandkoming verduurzamingsprogramma

De kennis en ervaring van Teun van den Heuvel als energieprestatie-adviseur woningen (EPA-W) is ingezet bij het verduurzamingsproject waarbij energielabels en energie-indexen voor woningen opgesteld moeten worden. Voor woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders draagt hij bij aan energetische verbeterplannen. Teun zorgt ervoor dat subsidie wordt aangevraagd via STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector) of de opvolger daarvan, de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming).

Onze professional: Teun van den Heuvel

“Bij de start van mijn project bij HERE Bouwadvies heb ik samengewerkt met de in 2018 genomineerde REEF-professional van het jaar: Remco de Booij. Remco heeft mij met zijn kennis en ervaring ondersteund bij het opstarten van mijn project en het aanbrengen van structuur. Het prettige aan werken bij REEF is dat je als professional zelfstandig aan je projecten werkt, maar mocht je ergens hulp bij nodig hebben, je altijd bij je REEF-collega’s terecht kan.”

Resultaat

In totaal zijn er – sinds 2016 – voor bijna 1500 woningen RVV- en Stepsubsidies aangevraagd. Bij deze desbetreffende woningen zijn minimaal 2 energielabelstappen gemaakt. Ook zijn er tijdens het project bijna 600 niet-gerechtigde subsidiewoningen verduurzaamd. Bij deze woningen zijn er kleinere stappen gemaakt, omdat deze woningen al een B-label hadden kwamen deze niet in aanmerking voor een subsidie. Daarnaast zijn er ruim 150 corporatiewoningen verduurzaamd die verkocht of opnieuw verhuurd werden. 

De woningen maken een energiesprong waarbij een verbetering plaatsvindt van wel 2 tot 6 labels. De woningen die worden verduurzaamd hebben vaak een startlabel van G, F, E of D en worden verduurzaamd naar energielabel A of A+. De doelstelling is om altijd op minimaal label B uit te komen.

Daarnaast is er een EPA-bibliotheek gemaakt waarin brede informatie is opgenomen op allerlei gebieden, zoals woninginstallaties en woning-isolatie. REEF en HERE bouwadvies zijn trots dat het project bijdraagt aan een groenere stad en het CO2-neutraler maken van regio Eindhoven. 

Vergelijkbare projecten en vacatures

Projectleider vastgoed

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 5000
Zet jouw leidinggevende capaciteiten in binnen het team van vastgoedspecialisten op het gebied van beheer en onderhoud van bestaand vastgoed om een project in goede banen te leiden.

Vastgoed adviseur

 • Project
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
In dit project ben jij verantwoordelijk voor het adviseren over en inspecteren van vastgoed volgens de RVB-BOEI methodiek.

Bouwkundig inspecteur

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
In dit project ben jij verantwoordelijk voor het inspecteren van gebouwen volgens de NEN2767 methodiek.

Junior adviseur vastgoed

 • Project
 • Voltijd
 • € 2000 - € 3000
Omdat jij je frisse vastgoed blik als junior adviseur wil inzetten om een project in het vastgoed volgens plan te laten verlopen.

Verkeerskundige

 • Project
 • Voltijd
 • € 3000 - € 5000
Zet je kennis als verkeerskundige in om een project de juiste weg te laten volgen.

Projectleider civiele techniek

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 5000
Zet je allround kennis als projectleider in binnen een team van specialisten binnen de civiele techniek.

Bouwkundig projectleider aannemerij

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 5000
Jij bent verantwoordelijk voor het volledig aansturen van de uitvoerende teams en eventuele onderaannemers.

Calculator civiele techniek

 • Project
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Omdat jij jouw cijfermatig inzicht wil inzetten om een project succesvol te maken.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sander Smits.