Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen

De gemeente Eindhoven heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

onze mensen uw resultaat

Verduurzamen van de Gemeentegebouwen

De gemeente Eindhoven staat voor de grote opgave om ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden voor 2045 van het aardgas af te halen, de ambitie en doelen hiervoor zijn vastgelegd in het klimaatplan040.

Vooruitlopend en voor vaststelling van dit klimaatplan, heeft de gemeente in 2012 besloten deel te nemen aan een Europees onderzoeksproject “Smart Procurement European Alliance”, afgekort: SPEA. 
 

Onze expertise

REEF wordt betrokken tijdens het hele traject: van de implementatie tot aan de huidig lopende exploitatie. De expertise van professional John-Pierre van de Kerkhof als projectleider is al vanaf het eerste moment in 2012 ingezet. Hij is binnen het team mede verantwoordelijk voor het SPEA-project en was één van de projectleiders binnen het project.

Slim Verduurzamen

De gemeente Eindhoven heeft grote ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Echter staan dergelijke ambities veelal op gespannen voet door traditionele manieren van denken en werken. Hierdoor gaan veranderingen te traag en worden ambities niet snel genoeg waargemaakt. Door de deelname aan het Europees SPEA-project is in co-creatie met marktpartijen en experts, een innovatieve aanpak ontwikkeld voor het verduurzamen van gebouwen. Hiervoor is maximaal gebruik gemaakt van de vrijheidsgraden in het aanbesteden. Tevens benut deze aanpak al vanaf het begin de kennis en kunde van markt en experts. Lees meer over deze vernieuwde aanpak, die bijdraagt aan de lange termijndoelen en -ambities van de Gemeente Eindhoven.

In 2012 is John-Pierre toegevoegd aan het programma ‘Ambtelijke huisvesting Korte termijn’. Binnen dit programma was John-Pierre medeverantwoordelijk voor het revitaliseren en duurzaam renoveren van onder andere het Stadskantoor en het NRE-gebouw. Zoals eerder genoemd gebaseerd op het organisatiebreed invoeren van ‘Het Nieuwe Werken’. Door de overlap in beide programma’s zijn deze programma’s gecombineerd in één aanbesteding onder de naam ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’(SVGG).

De hoofddoelstelling voor deze uitvraag:
Het, onder een sluitende ‘business case’, realiseren van duurzame ambtelijke huisvesting in het stadshart van Eindhoven, gegeven de transformatie naar ‘het Nieuwe Werken’, qua gebouwinrichting(en) en werkwijze(n).

Onze professional

John-Pierre - Projectleider

John-Pierre heeft meerdere rollen gehad gedurende het project. In de verkenningsfase heeft hij een rol gespeeld in het vorm en richting geven van het traject en het team. Hier kwam veel onderzoek bij kijken. Hoe werkt SPEA en hoe ga je hier creatief mee om? Hoe krijg je de juiste partijen bij elkaar? En hoe creëer je draagvlak voor een nieuwe manier van werken?

John-Pierre: vernieuwde aanpak

“Door het stellen van kritische vragen door de gemeente Eindhoven en de hulp van REEF en zijn projectspecialisten is de gemeente Eindhoven tot een solide team met de juiste expertise en kennis gekomen. Een verkenning met SPEA-experts en voorlopers in de markt leverde houvast. De durf om te blijven leren heeft ervoor gezorgd dat deze vernieuwde aanpak gerechtvaardigd kon worden.”

John-Pierre: innoveren

“We hebben de vraag naar de markt omgedraaid. Als opdrachtgever legt de gemeente Eindhoven niet vast wat verwacht wordt van marktpartijen, geen bestek en tekeningen. De markt wordt open en transparant benaderd, zonder vastgelegde opdracht. We hebben letterlijk gezegd: dit zijn de gemeentelijke ambities, dit is wat we hebben (€) en dit zijn onze gebouwen. Welke partij(en) kunnen ons op weg helpen in het bereiken van de ambities, dan wel zo veel mogelijk waarde creëren?”

3 basisprincipes

Het project ‘Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen’ wordt door binnen- en buitenland gezien als voorbeeldcase. Normaliter wordt bij aanbestedingen door de opdrachtgever alles dicht getimmerd. Dat wil zeggen dat risico’s en verantwoordlijkheden zoveel mogelijk bij de opdrachtnemer worden gelegd. De gemeente Eindhoven koos voor een andere werkwijze. Met als leidraad de 3 basisprincipes van SPEA werd middels co-creëren met (markt)partijen een vernieuwde aanpak bedacht voor deze aanbesteding. Deze basisprincipes helpen om richting te bepalen, ook al zijn het einddoel en de stappen die daarvoor genomen moeten worden niet helder. De 3 basisprincipes zijn samenwerking, systeembenadering en waardecreatie op de lange termijn.

Lees de whitepaper: 3 basisprincipes

Vergelijkbare projecten en vacatures

Beleidsmedewerker sociaal domein

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 5000
Je gaat beleid schrijven en adviseren over de Wmo, Jeugd en Participatiewet binnen de gemeente.

Klantmanager Inkomen

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Jouw kennis van de rechtmatigheid inzetten.

HR Adviseur

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Jij bent DE HR verbinder tussen de medewerker en het management.

Vergunningverlener bouw

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4500 - € 5500
Toetsen en beoordelen van complexe aanvragen

Vergunningverlener bouw

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Het toetsen en beoordelen van verschillende (complexe) aanvragen.

Bouwkundig projectleider

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4500 - € 6000
Jij bent als als bouwkundig projectleider werkzaam in een uitdagende industriële omgeving.

HSE-coördinator

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Door jouw opgedane kennis en ervaring voel jij je als gediplomeerd middelbaar veiligheidskundige thuis op een dynamische bouwplaats, waarbij veel contractors dagdagelijks verschillende werkzaamheden uitvoeren.

HSE-specialist

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 5000
Een gezonde en veilige werkplek? Dat is waar je dag in - dag uit naar streeft. De veiligheid van je collega’s, daar doe je het allemaal voor. Als HSE-specialist geef jij gezicht aan die missie bij diverse opdrachtgevers.

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Sander Smits.