Transitie voor gemeente Heerlen

Zowel vanuit de Participatiewet, als de AWBZ en de Jeugdzorg werden taken gedecentraliseerd richting gemeenten. Dit betekende een flinke reorganisatie.

uw uitdaging onze oplossing

Decentralisatie richting gemeente

Gemeente Heerlen stond net als iedere andere gemeente voor een flinke transitie. Zowel vanuit de Participatiewet, als de AWBZ en de Jeugdzorg werden taken gedecentraliseerd richting gemeenten. Dit betekende een flinke reorganisatie. Dit leidde ertoe dat er behoefte was aan een functionele integratie van de Gemeente Voerendaal en Simpelveld. Ze zochten naar iemand die dit project kon leiden én implementeren.

Gemeente Heerlen en REEF inventariseerden het project. Vanwege de complexe aard van dit traject is een ervaren HR-adviseur aangesloten bij dit project.

Onze Professional: Roy Boermeester

Roy startte met dit project in 2018. Hij is specialist op het gebied van HR binnen gemeenten. Zijn aanpak vroeg steeds om bijsturing, mede door de cultuurverschillen van beide gemeentes. In eerste instantie zou Roy een half jaar bezig zijn met het project, echter vraagt dit project niet alleen om kennis functionele integratie op papier maar ook sturing bij een cultuurverandering door de transitie.

onze kennis uw succes

Het verloop van het project

Zo lang bij een gemeente, dat is niet standaard, omdat projecten bij gemeentes doorgaans een half jaar duren. Roy was verantwoordelijk voor de menselijke kant van de transitie. Hij was regelmatig in gesprek met leidinggevenden, de jurist en medewerkers. Wat betekende de transitie voor de competenties van de medewerkers? Het was noodzaak dat de gemeente zich meer generalistisch zou gaan opstellen. “Niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd. Dus soms resulteerde het in een loopbaangesprek met een medewerker.”

Gevraagd en ongevraagd adviseren over de bedrijfsvoering, strategie en alles wat met personeel en organisatie te maken heeft is dagelijkse kost voor een HR-adviseur. Voor bijkomende zaken op het gebied van personeel en organisatie, zoals ziekteverzuim, (dis)functioneren van personeel, werving en selectie, opleidingen beleid en functiewaardering werd ook gebruik gemaakt van de expertise van Roy. Wet- en regelgeving is hier ook mee gemoeid. Binnen de gemeente heb je dan ook te maken met een politiek krachtenveld en een ambtelijke wereld en alles wat daaromheen gebeurt.

Vergelijkbare projecten en vacatures

Consulent BBZ

 • Project
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Jouw kennis van de TOZO inzetten

Senior Regisseur Sociaal Domein

 • Project
 • Voltijd
 • € 3000 - € 5000
Zorg en ondersteuning bieden aan inwoners

Klantmanager Inkomen

 • Project
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Jouw kennis van de rechtmatigheid inzetten

Senior juridisch adviseur handhaving

 • Project
 • Voltijd
 • € 3000 - € 5000
Waarom als juridische vraagbaak fungeren?

WMO consulent

 • Project
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
De juiste begeleiding en zorg bieden aan cliënten

Jeugdconsulent

 • Project
 • Voltijd
 • € 3000 - € 5000
Gezinnen begeleiding bieden door passende jeugdhulp

Traineeship WMO

 • Project
 • Voltijd
 • € 2000
Inwoners zelfredzaam maken door kennis en ervaring op te doen als Wmo-consulent

Schuldhulpverlener

 • Project
 • Voltijd
 • € 2000 - € 3000
Je cliënten met schulden voorlichting en advies geeft met betrekking tot hun financiën

Meer informatie

Heeft u vragen over deze case of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Ingrid Oerlemans.

Ingrid Oerlemans
teammanager Personeel en Organisatie