Whitepaper: veranderen voor de Omgevingswet

Een praktische aanpak naar een andere manier van werken

onze kennis uw succes

Overheden werken momenteel hard aan de veranderopgave die gaat over houding en gedrag dat hoort bij de Omgevingswet. Niemand weet nog hoe het precies zal gaan, werken en denken volgens de Omgevingswet. Wel is duidelijk dat de Omgevingswet stuurt op meer integraal samenwerken en participatie. Hoe pakt u zo’n complexe veranderopgave aan?

Succesvol veranderen

Veranderen is niet zo makkelijk; zo’n 70% van alle beoogde veranderingen mislukt, blijkt uit verschillende onderzoeken. Dat heeft te maken met de wijze waarop organisaties zijn gevormd. Ook al willen we (rationeel) graag veranderen, het grootste deel van organisaties zit vast in systemen: ingesleten patronen, procedures, regels en vastgeroeste cultuur. Dit vormt een uitdaging voor de nagestreefde verandering, waarin mensen zich anders gaan verhouden tot opgaven en initiatieven, ook daadwerkelijk anders gaan handelen.

Whitepaper 'Veranderen voor de Omgevingswet'

In deze whitepaper wordt ingegaan op:

  • Het proces en de vijf hoofdstappen;
  • Tips om het verandertraject tot een succes te maken;
  • Praktijkvoorbeelden.
     

Integraal samenwerken en participatie

De Omgevingswet is een ingewikkelde verandering, omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe het eindresultaat eruit moet komen te zien. Neem bijvoorbeeld integraal samenwerken, wat betekent dat nou precies? Hoe gebeurt dat binnen een organisatie? Welke ruimte is daarvoor en hoe vertaalt zich dat in functies en rollen? Werkenderwijs moeten overheden gaan ontdekken wat de nieuwe Omgevingswet van hen vraagt. Dit vraagt om een aanpak, met een open, onderzoekende houding, waarbij je continu ontwikkeld. Door uit te proberen, bij te stellen, opnieuw te proberen en te kijken wat werkt, wordt uiteindelijk een nieuwe manier van werken gevonden.

Dat betekent dat het zoeken is voor alle overheden hoe zij om moeten gaan met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Dit geldt voor alle drie de onderdelen die onlosmakelijk zijn verbonden met de invoering van de nieuwe wet; het digitale stelsel (DSO), wet- en regelgeving en de houding- en gedragskant.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ingrid Oerlemans.

Ingrid Oerlemans
teammanager Personeel en Organisatie, Finance and Control