Succesvolle aanvraag

onze kennis uw succes

Bedankt voor je aanvraag!

Je gegevens zijn in goede orde ontvangen, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bekijk onze projecten

Uitrol van LoTo-systematiek

Bij de Heineken brouwerij in ‘s-Hertogenbosch ontstond de vraag om de proces- en kritische installaties en machines te inventariseren, analyseren en daar op maat LoTo-procedures voor op te stellen.

Verduurzaming bij woningcorporaties

De uitdaging voor HERE Bouwadvies is het verbeteren van de energielabels van woningen van woningcorporaties van een G-, F-, E-, of D-label naar minimaal een B-label in 2020.

Optimaliseren recruitment proces bij IDH

IDH is de afgelopen jaren gegroeid van een startup naar een professionele organisatie. Met de ambitie om te groeien is het essentieel om het recruitment proces te optimaliseren en te focussen op employer branding.

Implementatie Learning Management Systeem bij Vanderlande Industries

Om het opleiden van personeel administratief in goede banen te leiden en een global point of acces tot het complete trainingsaanbod te creëren voor het personeel, heeft Vanderlande een nieuwe Learning Management Systeem aangekocht.

Onboarding van medewerkers: een succesvol instroomprogramma

  • Project
  • Voltijd

Door het coronavirus was er een exponentiele groei van patiënten in het Bernhoven ziekenhuis. Hierdoor was de huidige capaciteit aan zorgpersoneel onvoldoende. Daarom moest er een grote hoeveelheid aan nieuw personeel instromen. Hiervoor heeft Bernhoven de hulp van REEF ingeschakeld.

Transitie Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen stond net als iedere andere gemeente voor een flinke transitie. Zowel vanuit de Participatiewet, als de AWBZ en de Jeugdzorg werden taken gedecentraliseerd richting gemeenten. Dit betekende een flinke reorganisatie. Vanwege de complexe aard van dit traject is een ervaren HR-adviseur aangesloten bij dit project.

CAPEX-project: realisatie nieuwe inktfabriek

Océ stond voor de uitdaging een nieuwe procesplant te realiseren ten behoeve van de inktproductie. Om het totale CAPEX-project en daarmee de procesplant te realiseren is onder andere de kennis en ervaring van een projectleider van REEF ingezet.

Implementatie nieuwe productielijn

De expertise van onze professional, een gecertificeerd projectmanager, is ingezet om het projectmanagement(proces) vloeiend te laten verlopen voor de implementatie van een nieuwe productielijn. Het resultaat: veel handmatige arbeid is geautomatiseerd en de output en capaciteit zijn vergroot.