Whitepaper: VTH & de stikstofproblematiek in Nederland

De laatste ontwikkelingen binnen de stikstofproblematiek

onze kennis uw succes

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS moest ervoor zorgen dat de natuur zou versterken, de stikstofdepositie zou dalen en er ruimte zou blijven voor economische ontwikkelingen. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State echter geoordeeld dat het PAS juridisch gezien geen stand kan houden en niet gebruikt mag worden als toestemmingsbasis voor verschillende activiteiten. Hoe nu verder?

De ontwikkelingsruimte werd gecreƫerd door de maatregelen die in het kader van het PAS worden getroffen in combinatie met bestaand beleid. Op basis van de in het PAS opgenomen ontwikkelingsruimte konden nieuwe economische ontwikkelingen met stikstofdepositie mogelijk worden gemaakt.

Whitepaper stikstofproblematiek

In de whitepaper 'VTH & de stikstofproblematiek in Nederland' wordt een schematisch overzicht gegeven van de ontwikkelingen ten aanzien van de stikstofproblematiek. In het overzicht linken we door naar legal updates, waarin een nadere toelichting op de verschillende onderwerpen wordt gegeven.  

In deze whitepaper wordt onder andere ingegaan op:

  • De PAS-uitspraak;
  • Ontwikkelingen van na de PAS-uitspraak;
  • Het rapport 'Niet alles kan' van het Adviescollege stikstofproblematiek;
  • Intern en extern salderen;
  • Maatregelen bouw en infrastructuur;
  • Spoedwet aanpak stikstof.

Download de whitepaper 'VTH & de stikstofproblematiek in Nederland'

Meer informatie

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jeroen Bax.