Replay webinar:
Op weg naar de Samenhangende Objectenregistratie

Bekijk ons webinar en word meegenomen in hoe gemeentes zich optimaal kunnen voorbereiden op de komst van de Samenhangende Objectenregistratie.

onze kennisuw groei

Van diverse geo-basisregistraties tot een Samenhangende Objectenregistratie

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de opbouw van een stelsel van Basisregistraties. De huidige geo-basisregistraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan en vormen nog geen samenhangend geheel. Hierdoor zijn gegevens van nagenoeg dezelfde objecten verspreid over verschillende registraties met elk hun eigen inhoud, processen en systemen. Gebruikers lopen daardoor regelmatig tegen inconsistenties in de diverse registraties aan.

Roadmap SOR
REEF, Data-Kracht en GeoBORG bezitten een ruime hoeveelheid aan kennis en ervaring rondom de BAG, WOZ en BGT. Met dit als basis zijn wij de samenwerking aangegaan om gemeenten te adviseren in hoe zij zich zowel procesmatig als bestands-technisch voor kunnen bereiden op de SOR. Voor overheidsinstanties is het belangrijk om tijdig te beginnen en een gefaseerde aanpak uit te zetten. In het webinar dat wij georganiseerd hebben op 13 januari 2021 is een roadmap geschetst en hebben de sprekers enkele handvatten gegeven die in de praktijk toegepast kunnen worden.

Waarom is het terugkijken van dit webinar een aanrader:

  • U krijgt meer object-informatie omtrent het gebouwen-onderdeel van de Samenhangende Objectenregistratie.
  • We geven u handvatten om aan de slag te gaan met de bestandsoptimalisatie, om later makkelijker aan te sluiten op de Samenhangende Objectenregistratie.
  • We laten u zien waarom het belangrijk is om nu al van start te gaan met de Samenhangende Objectenregistratie.
  • We informeren u over wat u bestands-technisch kunt doen om nu al van start te gaan met de Samenhangende Objectenregistratie.

Bekijk de replay van ons webinar: Op weg naar de Samenhangende Objectenregistratie

Onlangs hebben we een webinar gegeven over de Samenhangende Objectenregistratie. Vul je gegevens in en ontvang een link om het webinar terug te kijken.
 

Sprekers webinar

AGEL adviseurs B.V

Richard Hendriks

Richard is GIS/GEO-adviseur bij AGEL adviseurs B.V en projectcoördinator bij GeoBORG. Hij is nieuwsgierig, eerlijk en recht door zee en combineert nieuwe inzichten en technieken flitsend snel. Hij heeft jaren ervaring in het proces van inwinning tot levering en geo-registratie van de BAG en BGT. Hij weet exact hoe praktisch invulling gegeven moet worden aan deze geobasisregistraties en is vooral een mens die samen met zijn omgeving werkt.

 

DATA-Kracht

Mirjam Donders

Mirjam is expert op het gebied van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en kent alle processen en de wet- en regelgeving. Door vele BAG inspecties te hebben uitgevoerd, is zij bekend met veel verschillende problematieken en werkwijzes. Omdat de BAG gekoppeld en procesmatig verweven is met andere registraties, is ook de kennis van BGT, WOZ en vergunningen gegroeid. Haar specialiteit is het verbeteren van de werkprocessen binnen de afdeling, maar ook over de afdelingen heen.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden gerelateerd aan de Samenhangende Objectenregistratie? Neem dan contact op met Jeroen Bax.