VTH 
waterdicht

Onze specialisten maken een commitment.

onze mensen uw resultaat

Onze professionals

Op het brede werkveld van VTH is REEF een betrouwbare sparringpartner met een ruim aanbod van professionals voor alle mogelijke projecten. Onze mensen zijn flexibel en snel inzetbaar bij zowel gemeenten als omgevingsdiensten. Tegelijkertijd zijn ze echte specialisten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Bekijk alle VTH professionals

Team VTH richt zich op een vijftal taakgebieden:

  • Vergunningen
  • Toezicht
  • Basisregistraties
  • Management
  • Ruimtelijke Ordening & Planologie 

Ga voor REEF!

Wij zijn net zo ambitieus als jij. Daarom werken we met de beste professionals én de beste organisaties aan uitdagende, interessante projecten.

We doen niet aan traditionele detachering, want we gaan voor lange-termijnrelaties zodat jij vol overtuiging voor REEF gaat. Daarom investeren we in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, ervaring en competenties. Uiteindelijk zijn jouw prestaties ons visitekaartje, dus zorgen we ervoor dat jij alles uit je loopbaan haalt!

Succesvolle projecten

Omgevingsdienst Ijmond logo

Milieu-inspecties uitvoeren

Het uitvoeren van integrale milieu-inspecties bij de zwaardere categorie B en C bedrijven, waarbij het wegwerken van de opgelopen achterstand binnen de milieucontroles centraal staat.

Verlenen van bouwvergunningen

Het verlenen van bouwvergunningen met specialisatie op ruimtelijke procedures en aspecten. Daarbij is het belangrijk dat de verleende vergunning past in het bestemmingsplan, kijkend naar bijvoorbeeld verkeersdrukte. Daarnaast wordt er gekeken naar de waarborging van de veiligheid in het gebouw en daarbuiten. Een constructie-scan en brandveiligheid zijn ook onderdelen binnen de verleende vergunningen.

Industriële inspecties uitvoeren

Het uitvoeren van integrale controles bij industriële bedrijven voor de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Er wordt gecontroleerd of er gewerkt wordt conform afgegeven vergunning. Indien dit niet het geval is, dient de toezichthouder in gesprek te gaan met de ondernemer of handhavend op te treden. Daarnaast worden er her-controles uitgevoerd.

Controles uitvoeren binnen de bouw

Het uitvoeren van complexe bouwkundige inspecties, handhavend optreden en het afhandelen van klachten. Controles op veilig werken en brandveiligheid. Daarnaast behoren het controleren van de wapening en de isolatie conform vergunning bij de werkzaamheden binnen dit project.

Projectleiding zeldzame risicovolle stoffen

Verantwoordelijk voor het opstellen van een kwalitatief goed rapport ten aanzien van zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven. Daarnaast het beoordelen van rapporten, zodat kan worden vastgesteld of het nodig is de vergunningen te actualiseren of maatwerkvoorschriften op te stellen en inzicht krijgen in het gebruik en de emissie van zeer zorgwekkende stoffen bij relevante bedrijven.

Het verlenen van bouwvergunningen

Verlenen van vergunningen voor de spoorzone bij de gemeente Eindhoven. Focus met name op complexe bestemmingsplantoetsingen om de bouw binnen de drukke binnenstad gerealiseerd te krijgen.

Het uitvoeren van BAG-werkzaamheden

Verantwoordelijk voor het volledig opzetten van de BAG-administratie binnen een kleine gemeente. Daarnaast verantwoordelijk voor het uitvoeren van BAG gerelateerde werkzaamheden, zoals het verwerken van binnenkomende meldingen en het afhandelen van deze meldingen (zoals huisnummerbesluiten).

onze projecten uw succes

Leer meer over onze projecten

De Omgevingsdienst IJmond heeft een duidelijke missie: een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst IJmond realiseren. Wij ondersteunen de omgevingsdienst door de inzet van professional Ryan Glans als toezichthouder milieu op agrarisch vlak. Hij is ingezet bij het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische ondernemers.

Lees meer over deze case

Basisregistraties

Het belang van kwaliteit van basisregistraties is groot en wordt nog groter met het oog op de samenhangende objectenregistratie (SOR).

Wij ondersteunen gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden op het gebied van de objectgerichte basisregistraties. Hierbij zetten we in op kwaliteitsverbetering, procesverbetering en het oplossen van uitval op data-controles.

Lees meer

Meer informatie

Bent u benieuwd wat REEF VTH voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Jeroen Bax.