Basisregistraties

Voorsorteren op de SOR door focus op kwaliteitsverbetering, procesverbetering en data-controles. 

onze mensen uw resultaat

onze projecten uw succes

Basisregistraties

Het belang van kwaliteit van basisregistraties is groot en wordt nog groter met het oog op de Samenhangende Objectenregistratie (SOR).

Wij ondersteunen gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden op het gebied van de objectgerichte basisregistraties. Hierbij zetten we in op kwaliteitsverbetering, procesverbetering en het oplossen van uitval op data-controles.

Kennis, ervaring en vaardigheden 

Ontbreekt het uw organisatie aan specifieke kennis, ervaring of tijd om mutaties in basisregistraties te signaleren en registreren, uitvallijsten op te lossen of dashboard controles uit te voeren? Wij zorgen dat termijnen behaald worden en de kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Onze professionals hebben kennis en ervaring van één of meerdere basisregistraties. Deze kennis reikt van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), de BAG processen, de BAG wet- en regelgeving, basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT), m3 naar m2 projecten tot aan de Waarde Onroerende Zaken (WOZ). REEF helpt u daarmee voorsorteren op de SOR door de inzet van specialisten op datacontroles en het inrichten van processen.

onze kennis uw groei

Kennispartner

Wij investeren graag in de kennis en ervaring van onze professionals. Daarom maken we veel mogelijk op het gebied van opleidingen en cursussen. Hiervoor werken we samen met kennis- en adviespartner DATA-Kracht. Dit in combinatie met de kennis en ervaring die specialisten opdoen bij verschillende opdrachtgevers, verzekert snel schakelen op de werkvloer. Met de kennis van diverse systemen maken onze mensen de werkwijzen snel eigen. Onze professionals zijn specialist in projecten en dit levert altijd het beste resultaat op.

Specialismen

Wij werken met BAG-beheerders, BAG-medewerkers, BGT-beheerders en BGT medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, gegevensbeheerders, WOZ-medewerkers en WOZ-inventariseerders die hun vak verstaan en u tijdelijk kunnen ondersteunen in een project.

Vraag meer informatie aan

Mentor voor trainees

REEF en DATA-Kracht hebben hun krachten gebundeld met als doel om BAG-BGT-WOZ-specialisten aan te bieden met voldoende kennis, ervaring en vaardigheden om zelfstandig projecten uit te voeren. DATA-Kracht is een gerenommeerde kennispartner die inzet op advies richting gemeenten en samenwerkingsverbanden. Daarnaast leggen zij veel focus op het opleiden en begeleiden van BAG-medewerkers, BGT-medewerkers, WOZ-medewerkers en gegevensbeheerders. In samenwerking met DATA-Kracht bieden wij een traineeship basisregistraties aan. Onze trainees worden opgeleid tot allround basisregistratiesmedewerkers en voorbereid op de komst van de Samenhangende Objectenregistratie. Voor het opdoen van praktijkervaring zijn wij doorlopend op zoek naar stageplekken bij gemeenten en samenwerkingsverbanden. 

Meer informatie over mentorschap

onze projecten jouw succes

Resultaatgericht werken

In het vakgebied Basisregistraties is veranderende wet- en regelgeving een belangrijke leidraad. Met de SOR in het vooruitzicht snappen wij hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen. Daarom volg je bij ons aanvullende opleidingen en trainingen om up-to-date te blijven binnen jouw vakgebied. Zo vergroten wij jouw kansen op de arbeidsmarkt.

Als professional bij REEF doe jij ervaring op door het uitvoeren van projecten bij diverse gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden. Je leert veel in korte tijd. Werken bij REEF betekent daarmee focus op je kennis en ontwikkeling. Als specialist op het gebied van basisregistraties werk je altijd resultaatgericht aan afgebakende, kortlopende projecten. Hierbij focus je op kwaliteitsverbetering en procesverbetering. Deze projecten bevinden zich vooral in Zuid-Nederland, maar ook daarbuiten.

Bekijk vacatures

Vacatures en projecten

Beleidsmedewerker sociaal domein

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 5000
Je gaat beleid schrijven en adviseren over de Wmo, Jeugd en Participatiewet binnen de gemeente.

Klantmanager Inkomen

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Jouw kennis van de rechtmatigheid inzetten.

HR Adviseur

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Jij bent DE HR verbinder tussen de medewerker en het management.

Vergunningverlener bouw

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4500 - € 5500
Toetsen en beoordelen van complexe aanvragen

Vergunningverlener bouw

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Het toetsen en beoordelen van verschillende (complexe) aanvragen.

Bouwkundig projectleider

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4500 - € 6000
Jij bent als als bouwkundig projectleider werkzaam in een uitdagende industriële omgeving.

HSE-coördinator

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Door jouw opgedane kennis en ervaring voel jij je als gediplomeerd middelbaar veiligheidskundige thuis op een dynamische bouwplaats, waarbij veel contractors dagdagelijks verschillende werkzaamheden uitvoeren.

HSE-specialist

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 5000
Een gezonde en veilige werkplek? Dat is waar je dag in - dag uit naar streeft. De veiligheid van je collega’s, daar doe je het allemaal voor. Als HSE-specialist geef jij gezicht aan die missie bij diverse opdrachtgevers.

Meer informatie

Bent u benieuwd wat REEF voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Jeroen Bax.