Milieu-inspecties bij Omgevingsdienst IJmond

Door milieucontroles dragen wij bij aan het in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit.

onze projecten
uw oplossing

onze kennis uw groei

Een veilige en duurzame fysieke leefomgeving

De Omgevingsdienst IJmond heeft een duidelijke missie: een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst IJmond realiseren. De deelnemende gemeentes wijzen de Omgevingsdienst IJmond aan om namens hen toezicht en handhaving te verzorgen. Dit geldt ook voor de naleving van de regelgeving en de daaraan gerelateerde bedrijfsinspecties. De Omgevingsdienst IJmond krijgt door de toenemende vergunningsaanvragen steeds meer vragen om agrarische bedrijven in de omgeving te controleren op geldende wet- en regelgeving. Het aantal controles dat gedaan moet worden is afhankelijk van de meldingen uit de omgeving. Daarnaast wordt het werkprogramma bepaald aan de hand van de controles van het jaar ervoor. Indien er veel hercontroles plaats hebben gevonden dient er in het opvolgende jaar opnieuw extra aandacht aan deze bedrijven geschonken te worden, door ze vaker te controleren.

Voorwaarden

Gezien de steeds groter wordende werkvoorraad en de huidige capaciteit mistte de omgevingsdienst bepaalde expertise op dit vlak. Het project moet worden opgeleverd volgens de volgende voorwaarden:

 • In 2019 moeten er binnen het werkgebied 158 agrarische bedrijven gecontroleerd worden;
 • bedrijven bezoeken waarbij een overtreding is geconstateerd;
 • vastleggen van de controles in digitale dossiers, zodat er een analyse gemaakt kan worden vanuit waar beleid voor 2020 geschreven wordt.

De aanpak

Onze professional

Ryan Glans

Wij ondersteunen de omgevingsdienst door de inzet van professional Ryan Glans als toezichthouder milieu op agrarisch vlak. Hij is ingezet bij het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische ondernemers. Ryan Glans heeft op verschillende vlakken een bijdrage geleverd: zo is hij bij verschillende bedrijven langs geweest om controles uit te voeren en heeft hij deze controles uitgewerkt in digitale dossiers.

Resultaat van het project

Trots

“Ik ben er trots op dat ik bijdraag aan het in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Daar doe je het uiteindelijk voor.”

Inspecties

Elk jaar wordt er een verslag gemaakt van de verrichte zaken, waaronder ook de controles. Dit is niet alleen ter verantwoording naar de gemeente, maar deze cijfers worden ook gebruikt om een beeld te krijgen van de naleving van de wet bij de diverse bedrijfstakken. Vanuit de analyse wordt het beleid voor het volgende jaar geschreven. Als een bepaalde bedrijfstak bijvoorbeeld veel overtredingen heeft gemaakt, dan moet deze tak in het komende jaar extra gecontroleerd worden. In het geval dat er nooit iets aan de hand is, wordt een bedrijfstak op een lagere prioriteit gezet.

In sommige gevallen komt Ryan bij inspecties zaken tegen waarbij twijfel bestaat of het bedrijf zich ten alle tijden wel aan de regels houdt. “In dit soort gevallen controleren we een dergelijk bedrijf meerdere malen. In samenspraak met een senior medewerker maken we een plan van aanpak op basis van de bevindingen tijdens de controles.”

Uit het datasysteem kan op elk moment een uitdraai gemaakt worden om bepaalde zaken uit te lichten. Het kan voorkomen dat er een klacht is vanuit de omgeving met betrekking tot een bepaalde geur of geluid. Op zo’n moment is het handig om een overzicht te hebben van alle activiteiten in die omgeving om zo tot een dader of oorzaak van de overlast te komen.

Daarnaast wordt Ryan regelmatig gevraagd om opleveringsinspecties uit te voeren bij nieuw gevestigde bedrijven. Ryan: “Hierbij kijk ik of de situatie bij het bedrijf klopt met hetgeen wat het bedrijf gemeld heeft bij een aanvraag van een vergunning of het opgeven van een bepaalde milieubelastende activiteit”.

Ontwikkelingen binnen het vak

Wij zien dagelijks hoe overheden werken aan het tot leven laten komen van de Omgevingswet. Onze experts binnen vakgebied VTH komen daarom regelmatig bijeen tijdens REEF-deelt-kennisbijeenkomsten en trainingen om te discussiëren en kennis te delen over de Omgevingswet. Zo zorgen wij ervoor dat onze vakmensen op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de markt én voorop blijven lopen.

Bekijk aankomende evenementen

onze mensen uw resultaat

Resultaat van het project

De werkvoorraad binnen de Omgevingsdienst IJmond is door de inzet van onze expertise een stuk verminderd. Bij de start van het project hebben wij 127 bedrijven toegewezen gekregen om te controleren. Hiervan moeten 13 bedrijven nog een keer bezocht worden omdat er overtredingen zijn geconstateerd. Inmiddels hebben wij nog 31 bedrijven toegewezen gekregen voor de rest van het jaar. De prognose zegt dat aan het einde van het jaar alle 158 bedrijven volledig gecontroleerd zijn, inclusief administratieve afhandelingen. “Ik ben er trots op dat ik bijdraag aan het in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Daar doe je het uiteindelijk voor.”

Vergelijkbare projecten en vacatures

Junior Consultant Omgevingsrecht

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 2000 - € 3000
Een uitdagende en maatschappelijk relevante startersfunctie.

Traineeship basisregistraties

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 2000 - € 3000
Jij wordt de expert op het gebied van de basisregistraties! (BAG/WOZ/BGT)

Medewerker gegevensbeheer BAG/WOZ

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 2000 - € 4000
Als BAG/WOZ medewerker doorzie jij de verbanden tussen de BAG en de WOZ.

Senior Consultant Omgevingsrecht

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
De verbindende schakel tussen de verschillende gemeenten en het team.

Vergunningverlener Milieu

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 5000
Ben jij klaar om een cruciale rol te spelen in de maatschappij?

BAG-Beheerder

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 2500 - € 4000
Zorg jij ervoor dat de BAG correct en kloppend is?

BGT-beheerder

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 2500 - € 4000
Maak jij het verschil met jouw kennis van GEO?

WOZ-gegevensbeheerder

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 2500 - € 4000
Verwerk jij de gegevens van de WOZ op een correcte manier?

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Daan van de Ven.