Vergunningverlening: bouwen en verbouwen volgens de regels

Door de inzet van specialistische kennis kunnen projecten die stil lagen nu toch doorgaan. Dit zorgt voor nieuwe bouwprojecten, waardoor de werkgelegenheid binnen de bouwsector toeneemt. 

onze kennis
uw groei

onze projecten uw succes

Bouwen in overeenstemming

Binnen dit project bij de gemeente Veldhoven heeft REEF kennis geleverd om inhoudelijke vergunningsaanvragen te kunnen behandelen en te toetsen op de activiteiten bouw, sloop en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan vergunningen voor onder andere dakkapellen, aanbouwen, bergingen en overkappingen.  

De gemeente Veldhoven miste expertise op het gebied van vergunningverlening, gericht op bouwen. Hierdoor kon de gemeente de aanvragen voor bouw en handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening niet tijdig behandelen. De expertise van VTH-professional Waldo Gadellaa, vergunningverlener bouw, is ingezet om de ambities van de gemeente te realiseren. Daarnaast draagt de inzet van Waldo bij aan een veilige en duurzame omgeving voor iedereen binnen de gemeente Veldhoven.
 

Gemeente Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een duidelijke missie: ‘we zijn er voor de burgers’. Dit zie je terug in de werkwijze van de gemeente. Burgers, bedrijven en instellingen krijgen meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. 

Het verloop van een vergunningstraject

Een vergunningstraject start altijd bij de screening op volledigheid. Dit is van belang, omdat de aanvraag van de vergunning moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Waldo: "Indien een aanvraag niet volledig was, bracht ik de aanvrager op de hoogte. De aanvrager krijgt vervolgens een aantal weken de tijd om mijn vragen te beantwoorden en de benodigde documenten in orde te maken. Mijn doel als vergunningverlener: proberen zoveel mogelijk aanvragen te behandelen en juridische procedures te voorkomen." 

Aanvragen worden gescreend op volledigheid door het beoordelen van bouwtekeningen, (lucht)foto’s en overige beschikbare informatie uit een eventueel vorig dossier. In dit project heeft Waldo specialistische adviezen omtrent brandveiligheid aangevraagd om deze te kunnen verwerken in de vergunning. ‘’Op het moment dat een gebouw geen akkoord heeft op brandveiligheid, mag het object niet in gebruik worden genomen. Het is dus belangrijk om het proces met adviseurs vlot te laten verlopen, zodat de vergunning snel afgegeven kan worden en het gebouw meteen in gebruik kan worden genomen. Uitstel kan de aanvrager veel geld kosten."

VTH-professional

Onze professional

Waldo Gadellaa

“Aanvragen van (ver)bouwplannen passen niet altijd binnen het bestemmingsplan of zijn in strijd met de wet- en regelgeving. Bij de gemeente Veldhoven krijgen de burgers, bedrijven en instellingen verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk om in contact te blijven met de burger over de plannen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving.”

Onze professional

Juridische kennis

“Niet altijd waren de bestemmingsplannen binnen de gemeente volledig. Hierdoor was het lastig was om bepaalde vergunningsaanvragen meteen volledig te kunnen beoordelen. Mede door mijn juridische achtergrond, kon ik de vergunningsaanvragen toch op volledigheid beoordelen. Dat geeft een voldaan gevoel".

Onze kennis uw groei

Blijven ontwikkelen

Wij zijn ervan overtuigd dat kennis delen een van de belangrijkste voorwaarden is voor succes. Daarom staat dat centraal in onze aanpak. Tijdens interactieve kennissessies doen onze medewerkers kennis op van de recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

‘’Onlangs heb ik de training ‘Programma Aanpak Stikstof’ bij REEF bijgewoond. Hier heb ik handvatten gekregen over onder andere intern en extern salderen en het gebruik van de ADC-toets om negatieve gevolgen van de PAS-uitspraken te kunnen omzeilen’’.

Waldo heeft deze informatie gedeeld met de gemeente Veldhoven, zodat complexe vergunningaanvragen binnen de gemeente door bleven lopen en gerealiseerd werden.

Bekijk aankomende VTH-events

Vergelijkbare projecten en vacatures

Afstudeerstage omgevingsrecht

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 0 - € 1000
Ben jij op zoek naar een afstudeeropdracht in het omgevingsrecht per februari? Dan hebben wij een plek voor jou

Vergunningverlener Milieu

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 5000
Ben jij klaar om een cruciale rol te spelen in de maatschappij?

Junior Consultant Omgevingsrecht

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 2500 - € 3500
Een uitdagende en maatschappelijk relevante startersfunctie.

Senior Consultant Omgevingsrecht

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 5000 - € 6500 >
De verbindende schakel tussen de verschillende gemeenten en het team.

Het resultaat: een veilige en duurzame leefomgeving

Veel projecten in de gemeente Veldhoven lagen stil. Door de inzet van specialistische kennis van onze vergunningverlener bouw Waldo Gadellaa, kunnen projecten die stil lagen nu toch doorgaan. Dit zorgt voor nieuwe bouwprojecten, waardoor de werkgelegenheid binnen de bouwsector toeneemt. Daarnaast heeft de inzet van Waldo bijgedragen aan een veilige en duurzame leefomgeving van de burgers van de gemeente Veldhoven.

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Jeroen Bax.