Vergunningverlening: bouwen en verbouwen volgens de regels

Door de inzet van specialistische kennis kunnen projecten die stil lagen nu toch doorgaan. Dit zorgt voor nieuwe bouwprojecten, waardoor de werkgelegenheid binnen de bouwsector toeneemt. 

onze kennis
uw groei

onze projecten uw succes

Bouwen in overeenstemming

Binnen dit project bij de gemeente Veldhoven heeft REEF kennis geleverd om inhoudelijke vergunningsaanvragen te kunnen behandelen en te toetsen op de activiteiten bouw, sloop en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan vergunningen voor onder andere dakkapellen, aanbouwen, bergingen en overkappingen.  

De gemeente Veldhoven miste expertise op het gebied van vergunningverlening, gericht op bouwen. Hierdoor kon de gemeente de aanvragen voor bouw en handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening niet tijdig behandelen. De expertise van VTH-professional Waldo Gadellaa, vergunningverlener bouw, is ingezet om de ambities van de gemeente te realiseren. Daarnaast draagt de inzet van Waldo bij aan een veilige en duurzame omgeving voor iedereen binnen de gemeente Veldhoven.
 

Gemeente Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een duidelijke missie: ‘we zijn er voor de burgers’. Dit zie je terug in de werkwijze van de gemeente. Burgers, bedrijven en instellingen krijgen meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. 

Het verloop van een vergunningstraject

Een vergunningstraject start altijd bij de screening op volledigheid. Dit is van belang, omdat de aanvraag van de vergunning moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Waldo: "Indien een aanvraag niet volledig was, bracht ik de aanvrager op de hoogte. De aanvrager krijgt vervolgens een aantal weken de tijd om mijn vragen te beantwoorden en de benodigde documenten in orde te maken. Mijn doel als vergunningverlener: proberen zoveel mogelijk aanvragen te behandelen en juridische procedures te voorkomen." 

Aanvragen worden gescreend op volledigheid door het beoordelen van bouwtekeningen, (lucht)foto’s en overige beschikbare informatie uit een eventueel vorig dossier. In dit project heeft Waldo specialistische adviezen omtrent brandveiligheid aangevraagd om deze te kunnen verwerken in de vergunning. ‘’Op het moment dat een gebouw geen akkoord heeft op brandveiligheid, mag het object niet in gebruik worden genomen. Het is dus belangrijk om het proces met adviseurs vlot te laten verlopen, zodat de vergunning snel afgegeven kan worden en het gebouw meteen in gebruik kan worden genomen. Uitstel kan de aanvrager veel geld kosten."

VTH-professional

Onze professional

Waldo Gadellaa

“Aanvragen van (ver)bouwplannen passen niet altijd binnen het bestemmingsplan of zijn in strijd met de wet- en regelgeving. Bij de gemeente Veldhoven krijgen de burgers, bedrijven en instellingen verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk om in contact te blijven met de burger over de plannen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving.”

Onze professional

Juridische kennis

“Niet altijd waren de bestemmingsplannen binnen de gemeente volledig. Hierdoor was het lastig was om bepaalde vergunningsaanvragen meteen volledig te kunnen beoordelen. Mede door mijn juridische achtergrond, kon ik de vergunningsaanvragen toch op volledigheid beoordelen. Dat geeft een voldaan gevoel".

Onze kennis uw groei

Blijven ontwikkelen

Wij zijn ervan overtuigd dat kennis delen een van de belangrijkste voorwaarden is voor succes. Daarom staat dat centraal in onze aanpak. Tijdens interactieve kennissessies doen onze medewerkers kennis op van de recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

‘’Onlangs heb ik de training ‘Programma Aanpak Stikstof’ bij REEF bijgewoond. Hier heb ik handvatten gekregen over onder andere intern en extern salderen en het gebruik van de ADC-toets om negatieve gevolgen van de PAS-uitspraken te kunnen omzeilen’’.

Waldo heeft deze informatie gedeeld met de gemeente Veldhoven, zodat complexe vergunningaanvragen binnen de gemeente door bleven lopen en gerealiseerd werden.

Bekijk aankomende VTH-events

Vergelijkbare projecten en vacatures

Senior vergunningverlener milieu

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 4500
Als senior vergunningverlener milieu ben jij verantwoordelijk voor het tijdig verlenen van een vergunning

Senior casemanager Wabo

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4500 - € 5000
Als senior casemanager Wabo behandel je omgevingsaanvragen die binnenkomen vanaf het moment van indienen tot en met de vergunningverlening of -wijziging

Traineeship basisregistraties

 • Project
 • Voltijd
 • € 2000 - € 3000
Jij wordt de expert op het gebied van de basisregistraties! (BAG/WOZ/BGT)

Junior toezichthouder milieu

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 2500 - € 3500
Als junior toezichthouder milieu ga jij je bezig houden met het uitvoeren van milieucontroles, het opstellen van rapporten en het geven van advies aan ondernemers

Toezichthouder Wet natuurbescherming

 • Project
 • Voltijd
 • € 2500 - € 4000
Als toezichthouder Wet Natuurbescherming bescherm jij de leefomgeving om ons heen

Junior vergunningverlener bouw

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 2500 - € 3500
Als junior vergunningverlener bouw behandel je omgevingsaanvragen die binnenkomen vanaf het moment van indienen tot en met de vergunningverlening of -wijziging

Medior / senior vergunningverlener bouw (junioren begeleiden)

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Als senior vergunningverlener bouw begeleid jij junioren binnen het vakgebied

Vergunningverlener bouw

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4500 - € 5500
Het toetsen en beoordelen van verschillende (complexe) aanvragen

Het resultaat: een veilige en duurzame leefomgeving

Veel projecten in de gemeente Veldhoven lagen stil. Door de inzet van specialistische kennis van onze vergunningverlener bouw Waldo Gadellaa, kunnen projecten die stil lagen nu toch doorgaan. Dit zorgt voor nieuwe bouwprojecten, waardoor de werkgelegenheid binnen de bouwsector toeneemt. Daarnaast heeft de inzet van Waldo bijgedragen aan een veilige en duurzame leefomgeving van de burgers van de gemeente Veldhoven.

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Jeroen Bax.