Invulling explosieveiligheids-
document

onze kennis
jouw succes

Asset management - ATEX

Hoe creëert u een explosieveilige omgeving en krijgt u goedkeuring van de arbeidsinspecteur? Wat moet u hiervoor inrichten en wat zijn de aandachtsgebieden binnen de ATEX?

Iedere werkgever is verplicht om te inventariseren of er explosierisico’s, en zo ja welke, binnen het bedrijf aanwezig zijn. De risico’s dienen vastgelegd te worden in een Explosieveiligheidsdocument (EVD). Vanuit de bedrijfsvoering van installaties gezien, dient men in explosiegevaarlijke gebieden maatregelen te treffen ter voorkoming van explosieve atmosferen, ontsteekbronnen en/of gevaarlijke situaties.

Maak kennis met ATEX-richtlijnen en ontdek het belang van technische processen binnen het EVD. Lees meer hierover in de ‘How to: Invulling explosieveiligheidsdocument, vanuit technisch oogpunt gezien’.

How to

Lees meer hierover in de how-to 'Invulling explosieveiligheidsdocument'. Vul uw gegevens in om de infographic te downloaden.

Explosieveiligheid onder controle krijgen?

Staat u voor de uitdaging om de explosieveiligheid binnen uw organisatie te garanderen? Onze professionals kunnen u daarbij helpen. Laat bijvoorbeeld uw explosieveiligheidsdocument opstellen door een REEF-professional. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Meer informatie

Staat uw organisatie voor de uitdaging om de veiligheid te verbeteren? Onze professionals kunnen u daarbij helpen. Neem contact op met Thomas de Bell voor meer informatie.