REEF-geeft-raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Regels oproepkracht alweer aangepast

Op 1 januari 2020 zijn de regels omtrent oproepkrachten aangepast door de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Sindsdien is een werkgever verplicht om oproepkrachten na 12 maanden een aanbod te doen voor een vast aantal uren, oftewel een vaste arbeidsomvang. In de wet staat opgenomen dat de werkgever het aanbod binnen één maand na de eerste 12 maanden moest hebben gedaan. Onduidelijk was binnen welke termijn de oproepkracht het aanbod dient de aanvaarden of wanneer de nieuwe arbeidsomvang uiterlijk in dient te gaan. 

Vanaf 1 juli 2021 zijn de wettelijke regels daarom aangepast. De oproepkracht krijgt één maand de tijd om het aanbod wel of niet te accepteren. Daarnaast moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk op de eerste dag na twee maanden ingaan. Dit betekent dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk de 15e maand van het dienstverband moet starten.

Doet u geen aanbod? Dan kan de oproepkracht het loon vorderen over de gemiddelde uren van de eerste 12 maanden, voor de periode vanaf de 12 maanden tot einde dienstverband. Dit kan een oproepkracht met terugwerkende kracht en nog tot 5 jaar daarna vorderen. Het financiële risico voor werkgever is dus aanzienlijk.

Het verplichte aanbod betekent niet dat er na 12 maanden geen gebruik meer kan worden gemaakt van oproepkrachten. Wanneer de oproepkracht de vaste arbeidsomvang afwijst, kan er blijven worden gewerkt op basis van oproep.

Onze kennis uw groei

De juiste modellen

Resultaat begint bij het delen van kennis, daarom bieden wij hieronder twee relevante modellen aan:

  • Aanbod vaste arbeidsomvang, hier te downloaden
  • Antwoord van de oproepkracht, hier te downloaden 

Zorg er daarnaast voor dat de juiste termijnen in acht worden gehouden zodat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Benieuwd welke modellen REEF-geeft-raad nog meer heeft te bieden? Neem dan contact op via info@reefgeeftraad.nl of 040 29 46 888.

In de volgende editie

Benieuwd wie het team REEF-geeft-raad vanaf augustus komt versterken? Lees onze nieuwsbrief in september waarin ons nieuwe teamlid zich voorstelt!

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.