REEF geeft raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

onze mensen uw resultaat

Maak kennis met onze nieuwe collega: Mylène Vinken

Graag stel ik mezelf kort voor: mijn naam is Mylène Vinken en sinds kort ben ik werkzaam als stagiaire bij REEF en REEF geeft raad. Ik ben vierdejaars student HBO-Rechten aan de Hogeschool Zuyd in Sittard, wat betekent dat ik dit studiejaar ga afstuderen. Ik hoop dat ik binnen REEF geeft raad mijn steentje kan bijdragen en u kan voorzien van helder juridisch advies. Mocht ik u in de toekomst ergens bij kunnen helpen, neem dan gerust contact met mij op! 

Stuur een e-mail

REEF-deelt-kennisbijeenkomst: Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Ieder bedrijf heeft er mee te maken; (ongepast) gedrag van werknemers op de werkvloer. Wat is grensoverschrijdend gedrag? Hoe kunt u een goed beleid neerzetten? Welke sancties zijn geoorloofd? Dit krijgt u allemaal te horen tijdens de REEF-deelt-kennisbijeenkomst op donderdag 6 oktober.

Wilt u meer informatie of gratis aanmelden voor de kennissessie? Volg dan de onderstaande button.

Bekijk de bijeenkomst

onze kennis uw groei

Ouderschapsverlof: een Q&A 

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering krijgen van het UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (de WAZO). Uw werknemer heeft als ouder recht op ouderschapsverlof tot het kind acht jaar is. Dit is een onbetaald verlof van maximaal 26 weken wanneer het kind onder de één jaar is. Uw werknemer kan hiervan negen weken als betaald ouderschapsverlof opnemen. Het verlof kan in één keer achter elkaar of flexibel worden opgenomen. Dit betekent in ieder geval dat uw werknemer de mogelijkheid heeft om extra tijd te spenderen bij zijn nieuwe gezin.  

We merken dat dit betaalde ouderschapsverlof veel vragen oplevert. Hieronder geven wij antwoord op veel gestelde vragen.  

1. Kunnen ook werknemers met kinderen die geboren zijn voor augustus 2022 aanspraak maken op betaald ouderschapsverlof? 
Als uw werknemer een kind heeft gekregen voor augustus 2022 heeft deze mogelijk ook recht op betaald ouderschapsverlof. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

  • Het kind is op 2 augustus 2022 jonger dan één jaar; 

  • Uw werknemer heeft nog niet het gehele ouderschapsverlof opgenomen. 

Als uw werknemer aan beide voorwaarden voldoet heeft deze recht op betaald ouderschapsverlof.  

2. Wanneer moet het betaald ouderschapsverlof worden opgenomen? 
Het betaald ouderschapsverlof moet binnen één jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen.  

3. Wat is de hoogte van de uitkering betaald ouderschapsverlof?  
De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van uw werknemer. Let op: dus niet van het geldende loon! Het kan wel zo zijn dat in de cao of arbeidsovereenkomst is opgenomen dat dat u de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult. 

4. Hoe wordt de uitkering betaald ouderschapsverlof betaald? 
U heeft de keuze of het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer uitbetaald of aan de werkgever. Als u voor de tweede optie kiest betaalt de werkgever het ouderschapsverlof weer door aan de werknemer. Om de uitkering te ontvangen, dient u een betaalverzoek in te dienen bij het UWV. Let op: u kiest daarbij of u de uitkering in één keer of in delen wilt ontvangen. 

  • De uitkering in één keer ontvangen: u doet een aanvraag, een betaalverzoek voor de hele uitkering, bij het UWV nadat uw werknemer het hele verlof heeft opgenomen.  

  • De uitkering in delen ontvangen: u doet een aanvraag met het eerste betaalverzoek nadat uw werknemer een deel van het verlof heeft opgenomen. Daarna kunt u nog maximaal twee betaalverzoeken indienen. Het indienen van het tweede en het eventuele derde betaalverzoek kunt u pas indienen nadat de aanvraag van het eerste betaalverzoek is goedgekeurd.  

5. Wanneer wordt het opgenomen ouderschapsverlof door het UWV betaald? 
Uiterlijk zes weken na de beschikking over de vaststelling en de hoogte van de uitkering betaalt het UWV het ouderschapsverlof. U bent niet verplicht om de uitkering voor te schieten aan uw werknemer. Het kan dus zo zijn dat uw werknemer tijdelijk geen inkomsten van u ontvangt. 

6. Mag u een verzoek tot opname van betaald ouderschapsverlof intrekken of wijzigen? 
Het recht op ouderschapsverlof staat in de wet, maar als werkgever is het mogelijk om een aanvraag om ouderschapsverlof te weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Het verlof van uw werknemer moet dan ernstige gevolgen hebben voor uw bedrijf, denk bijvoorbeeld aan grote problemen in het rooster.  

7. Komen DGA’s ook in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof? 
Per 2 augustus 2022 komen ook DGA’s in aanmerking voor 9 weken betaald ouderschapsverlof. Zij moeten de uitkering zelf aanvragen en dit kan op de website van het UWV. 

8. Moet u het betaald ouderschapsverlof vermelden op de loonstrook? 
Ja, u dient het betaalde ouderschapsverlof te vermelden op de loonstrook.  

Meer informatie

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.