REEF geeft raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Wat betekent Prinsjesdag 2022 voor u als werkgever?

Op dinsdag 20 september 2022 heeft onze Koning Willem-Alexander opnieuw de troonrede voorgelezen, ditmaal in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Veel informatie en nieuwe plannen van het kabinet, maar wat houden deze plannen nu in voor u als werkgever? In dit artikel zullen wij de highlights voor u aanstippen!

Wettelijk minimumloon: Per 1 januari 2023 zal het minimumloon direct met 10,15% procent stijgen. Dit bekent dat ook de uitkeringen welke gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW en de bijstand, omhoog zullen gaan.

Reiskostenvergoeding: Op dit moment is de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer 19 cent per kilometer. Per 1 januari 2023 zal deze worden aangepast naar 21 cent per kilometer en per 2024 wordt dit hoogstwaarschijnlijk aangepast naar 22 cent.

Thuiswerkvergoeding: Ook de thuiswerkvergoeding bevat een kleine stijging: in plaats van 2 euro mogen werknemers die thuiswerken een vergoeding ontvangen van 2,13 euro per dag. Hierover hoeft geen loonbelasting te worden betaald. Let hierbij wel op dat nog altijd geldt dat een werknemer nooit voor dezelfde dag zowel reiskostenvergoeding als thuiswerkvergoeding kan ontvangen.

Vrije ruimte WKR: Als werkgever heb je vrije ruimte van de werkkostenregeling. Hiervan kun je werknemers cadeaus en vergoedingen geven zonder hier loonbelasting over te betalen. Deze ruimte gaat per 1 januari 2023 omhoog, waarschijnlijk naar 1,92% over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom.

Zorgverzekeringswet: Op dit moment bedraagt de bijdrage voor werkgevers aan de ZVW 6,75%, deze gaat naar 6,68%. Het maximumbijdrageloon is wel gestegen. Op dit moment is deze nog 59.706 euro en dit zal waarschijnlijk stijgen naar 66.952 euro.

onze kennis uw groei

Verworven recht

Pas op dat uw werknemers geen verworven rechten verkrijgen.
Verworven rechten zijn rechten die niet wettelijk of contractueel zijn vastgelegd, maar door een (structurele) toekenning in de loop der tijd zijn ontstaan. Denk dan bijvoorbeeld aan vaste werktijden, het toestaan van priv├ęgebruik van de leaseauto of toekenning van structurele bonussen.

Bij een verworven recht vertrouwt een werknemer er terecht op dat hij/zij recht heeft op bepaalde voordelen. Voordelen die niet expliciet zijn afgesproken, maar in die in de loop der tijd zo zijn ontstaan. Indien er sprake is van een verworven recht, is dit een arbeidsvoorwaarde van deze werknemer. Het staat u dan niet langer vrij het gegeven voordeel zomaar eenzijdig in te trekken.

Wanneer is er sprake van een verworven recht?
Helaas bestaan er geen eenduidige criteria voor de beantwoording van deze vraag. In sommige gevallen is er relatief snel sprake van een verworven recht, terwijl op andere momenten een strengere benadering wordt toegepast. Wel kennen rechters groot belang toe aan de uitlatingen van de werkgever. Als de werkgever geen voorbehoud heeft gemaakt of doet voorkomen dat er sprake is van een reguliere arbeidsvoorwaarde, dan wordt snel aangenomen dat het gaat om een verworven recht. 

Hoe kunt u nu voorkomen dat er sprake is van een verworven recht?
Het is belangrijk dat u aan uw werknemers duidelijk maakt dat het om een eenmalig iets gaat, dit kan via een overeenkomst of via een kennisgeving. Krijgen uw werknemers jaarlijks een bonus, dan is het dus verstandig om schriftelijk een voorbehoud te maken.

Vermeld dat er nooit sprake is van een recht, maar dat het bijvoorbeeld jaarlijks toekennen van een bonus uit coulance gebeurt en elk jaar opnieuw wordt bekeken, waardoor het dus mogelijk is dat de werknemer een jaar geen bonus ontvangt.

Meer informatie

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.