REEF geeft raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

onze mensen uw resultaat

Maak kennis met onze nieuwe collega: Sara Mentink

Graag stel ik mezelf kort voor: mijn naam is Sara Mentink en sinds kort ben ik juridisch adviseur bij REEF en REEF geeft raad. Ik heb rechten gestudeerd aan  Radboud Universiteit in Nijmegen. Na mijn studie heb ik bij een rechtsbijstandsverzekeraar gewerkt en bij verschillende advocatenkantoren. Nu heb ik de switch gemaakt naar REEF. Mocht ik u in de toekomst ergens bij kunnen helpen, neem dan gerust contact met mij op! 

Stuur een e-mail

Mediation in het arbeidsrecht 

Vorige maand heeft het gerechtshof Amsterdam zich weer eens gebogen over een ontbindingsverzoek wegens verstoorde arbeidsrelatie. In deze zaak was er frictie ontstaan tussen de werknemer en de algemeen directeur van het bedrijf. Uiteindelijk heeft de algemeen directeur aangegeven dat zij geen mogelijkheid meer zag om de werkrelatie te verbeteren en is aan werknemer een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Werknemer heeft dit aanbod geweigerd. Partijen hebben gesprekken gevoerd met een mediator, maar zonder succes. Het gerechtshof is van mening dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie en laat de ontbinding van de kantonrechter in stand. Het gerechtshof veroordeelt de werkgever wel tot betaling van een billijke vergoeding van €60.0000,-. Volgens het gerechtshof Amsterdam was er sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Namelijk dat het ontstaan van de verstoorde arbeidsrelatie het gevolg was van niet direct/tijdig inzetten van mediation door de werkgever en toen er al sprake was van een verstoorde verhouding, de werkgever alsnog mediation startte met het enkele doel exit van de werknemer.  

Daarnaast is er ook nog de situatie dat de bedrijfsarts de mediation oplegt in het kader van de re-integratie van een werknemer. Indien u in dat geval als werkgever dit niet opvolgt, handelt u in strijd met uw re-integratieverplichtingen en riskeert u een loonsanctie van het UWV.  

Zorg dus voor tijdige inzet van mediation, in ieder geval in de gevallen dat dit een verplichting is op basis van de wet of een advies van de bedrijfsarts. Heeft u vragen over mediation? Neem dan contact met ons op!  

Kom in contact

Vraag van de maand

Deze maand werden er meerdere vragen gesteld over het ophangen van camera’s. Het ging hier met name over de vraag of een huurder zonder meer een camera mag bevestigen aan de huurwoning en wat een verhuurder kan ondernemen tegen huurder als een betrokkene bij u aan de bel trekt. Om deze vraag te beantwoorden, moet er aan twee onderdelen worden getoetst, namelijk de AVG en het camerabeleid. 

De eerste toets die gedaan moet worden, is of de camera personen filmt. Op dat moment is er namelijk sprake van verwerking van persoonsgegevens en dient de AVG in acht genomen te worden. Dit betekent dat voor deze verwerking een duidelijk doel en grondslag moet zijn. Hier is enkel in uitzonderlijke gevallen sprake van, denk bijvoorbeeld aan serieuze veiligheidsproblemen waarbij een camera de enige oplossing is. Zelfs in deze gevallen moet er sprake zijn van een actueel gerechtvaardigd belang, dient het cameratoezicht noodzakelijk te zijn en moet er een afweging worden gemaakt tussen de belangen van het cameratoezicht en het privacybelang van de personen die worden gefilmd. Kortom het is niet zonder meer mogelijk voor huurder om een camera op te hangen wanneer deze camera (mogelijk) andere personen of een openbare ruimte of weg filmt. Alleen personen die hierdoor in hun belang worden geraakt, kunnen hier tegen optreden. De verhuurder kan op dit moment alleen een bemiddelende rol spelen.  

Pas wanneer de camera ook in strijd is met het geldende beleid van verhuurder, kun je als verhuurder actie ondernemen tegen deze camera. Om op dit gebied sterk te staan als verhuurder zijnde, is het van belang om een camerabeleid te hanteren. In dit beleid kunt u opnemen waar en wanneer een huurder een camera mag bevestigen en wanneer niet. Enkel als u een dergelijk camerabeleid hebt opgenomen, heeft u een belang waardoor u huurder kunt verplichten de camera weg te laten halen.  

Wilt u meer informatie over een camerabeleid of de AVG? Neem contact met ons op door middel van onderstaande button.

Meer informatie

onze kennis uw groei

Wees welkom bij onze REEF-deelt-kennisbijeenkomsten

Bij REEF staat het delen van kennis centraal. Daarom organiseren wij jaarlijks tientallen REEF-deelt-kennisbijeenkomsten, om ideeën uit te wisselen, te leren van best practices en kennis te delen en op te halen bij vakgenoten. Op woensdag 15 juni vindt eindelijk weer een fysieke editie plaats, met 8 verschillende bijeenkomsten in de High Tech Campus te Eindhoven. Aanmelden is gratis, dus volg snel de onderstaande knop en bekijk het aanbod, dan zien we elkaar hopelijk op 15 juni!

Bekijk de bijeenkomsten

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.