REEF geeft raad nieuwsbrief

Namens het team REEF geeft raad wensen wij iedereen een gezond en succesvol 2023! Met ook dit jaar weer de nuttige tips en het laatste juridisch nieuws van onze bedrijfsjurist, Marlou Savelkoul.

onze kennis uw groei

Wetswijzigingen in 2023, wat gaat er veranderen?

Traditiegetrouw brengt een nieuw jaar een aantal wetswijzigingen met zich mee. Wij zullen hier enkele arbeidsrechtelijke wetswijzigingen bespreken die wellicht van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering.

De volgende veranderingen zullen ingaan per 1 januari 2023: 

  • Wettelijke minimumloon: het minimumloon is verhoogd, de bedragen voor 2023 zijn hier te vinden. 
  • Transitievergoeding: de maximale transitievergoeding bedraagt €89.000 bruto. Of, als het jaarsalaris van uw werknemer hoger dan €89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.
  • Reiskostenvergoeding: de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijk reizen wordt aangepast. Deze vergoeding stond op 19 cent per kilometer. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit 21 cent per kilometer. Een werkgever mag zelf bepalen of er een reiskostenvergoeding wordt toegekend en hoe hoog die is. Alleen als er afspraken zijn in een cao die van toepassing is bent u mogelijk verplicht die afspraken toe te passen.
  • Werkkostenregeling: de vrije ruimte wordt verhoogd naar 3%. 
  • Thuiswerkvergoeding: de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar €2,13 per dag voor de dagen dat wordt thuisgewerkt. Op die dag mag werkgever niet ook een reiskostenvergoeding uitkeren. Het is belangrijk de vergoedingen per dag administratief goed in te regelen of met een vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding te werken die met de praktijk overeenkomt. 
  • STAP-budget: het STAP-budget voor scholing wordt uitgebreid. Zo komt er meer ruimte voor scholing en ontwikkeling van de werknemer. Ook in 2023 kan u maximaal €1.000,- per werknemer aanvragen voor een opleiding of training. De eerste aanvraagperiode start op 28 februari 2023. Wees hier snel bij, want de vraag was vorig jaar enorm. 
  • Onzuinige kantoren: Kantoorgebouwen moeten ten minste energielabel C hebben. Deze verplichting geldt voor kantoren met tenminste 100 vierkante meter oppervlakte waarbij minimaal 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het pand wordt gebruikt voor kantoorfuncties. Voldoet het kantoor niet aan deze verplichting riskeert u een boete of sluiting van het pand. 

Heeft u vragen over wetswijzigingen of wilt u laten controleren of er voor u iets verandert? Neem dan contact met ons op via info@reefgeeftraad.nl of 040-2946888. 
 

onze kennis uw groei

Energiecrisis? Een koud kantoor? Dit zijn de rechten van uw werknemers!

Hoe hoog staat de thermostaat bij u thuis of op kantoor? Grote kans dat deze lager staat dan vorig jaar in verband met de energiecrisis. De winterse kou maakt dit vanzelfsprekend niet beter. Wat zijn nu de rechten van uw werknemers met betrekking tot het werken in de kou?

Er bestaat geen wettelijke regeling welke stelt dat werknemers niet in de kou mogen werken. Wel dient werkgever ervoor te zorgen dat werknemers geen schade ondervinden van extreme temperaturen volgens de Arbowet. Werkgevers moeten dus voorkomen dat werknemers gezondheidsschade oplopen door de werkzaamheden. Hoe werkgevers hiervoor zorgen staat hen geheel vrij. Werkgevers zijn dus in beginsel niet verplicht om de thermostaat een graadje hoger te zetten op het verzoek van werknemer. De werknemer zou wel zijn klachten kunnen indienen bij de ondernemingsraad. Deze kan de klachten verzamelen en vervolgens in gesprek gaan met de werkgever. 

Heeft u werknemers in dienst welke de functie uitoefenen in de buitenlucht, dan is het afhankelijk van hetgeen wat in de cao is geregeld of werknemer door moet werken of niet. Voor kantoorbanen bestaat er een kleine kans dat hiervoor iets is opgenomen in de cao’s.

Mocht er dus nog een koudegolf aankomen dan kunt u contact opnemen met ons over de rechten van uw werknemers! 

Meer informatie

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.