REEF geeft raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

De gemakzuchtige werknemer, wat nu (niet doen)?

Recent heeft het Hof in Den Bosch zich gebogen over een zaak waarbij een advocaat alles uit de kast heeft gehaald om afscheid te kunnen nemen van een advocaat-stagiaire die bij hem in dienst was.  

Volgens de advocaat had de advocaat-stagiaire bij haar sollicitatie moeten aangeven dat zij gemakzuchtig was en de Nederlandse taal niet goed beheerste. De advocaat heeft tijdens haar dienstverband eenzijdig het loon opgeschort, de arbeidsovereenkomst ontbonden én vernietigd. Het Hof deed in haar uitspraak een goede poging om nota bene een advocaat uit te leggen dat al het bovenstaande juridisch niet door de beugel kan. 

Het feit dat de advocaat-stagiaire slordigheidsfouten maakte en de Nederlandse taal matig beheerste waren geen redenen om rechtmatig het loon op te schorten. Er bestaat geen mededelingsplicht van een werknemer om tijdens een sollicitatie aan te geven dat die gemakzuchtig is. Daarnaast had de advocaat in de proeftijd kunnen ontdekken dat de advocaat-stagiaire niet goed genoeg functioneerde en als gevolg daarvan had hij haar kunnen ontslaan. In ieder geval had hij nooit haar arbeidsovereenkomst mogen ontbinden, want dit kan en mag alleen de rechter doen. De rechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden wegens dwaling of bedrog, maar dit gebeurt in de praktijk zelden.  

Natuurlijk was de advocaat ook van mening dat hij geen transitievergoeding verschuldigd was, omdat er sprake zou zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Wederom oordeelt het Hof dat een onvoldoende taalbeheersing niet valt onder ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.  

De loonopschorting was volgens het Hof buitenproportioneel en heeft ernstige gevolgen gehad voor de advocaat-stagiaire. Ditzelfde gold voor het ontbinden en vernietigen van haar arbeidsovereenkomst. Om deze reden werd ook een billijke vergoeding van € 2.500,- aan haar toegewezen.  

Deze uitspraak is erg vermakelijk om te lezen, omdat je verwacht dat een advocaat niet zulke misstappen ondergaat. Zorg er in ieder geval altijd voor dat je de proeftijd goed benut om je werknemer in te werken en om in de gaten te krijgen of de werknemer geschikt is voor zijn functie. Na de proeftijd op deze manier makkelijk van een werknemer proberen af te komen, mag niet én kan ook nog eens aardig in de papieren gaan lopen.

onze kennis uw groei

Vraag van de maand

Deze maand werden er meerdere vragen gesteld over of een handtekening wel of niet vereist is onder bepaalde overeenkomsten.  

De handtekening heeft in principe twee functies: het vaststellen van iemand zijn identiteit en het vaststellen van de wil van diegene met betrekking tot de tekst bij de handtekening. 

In het Nederlands recht zijn overeenkomsten in beginsel vormvrij. Voor een geldige overeenkomst is een aanbod nodig dat wordt aanvaard. Dit betekent dat een overeenkomst ook mondeling – en zonder handtekening – kan worden gesloten. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij de koop van een huis. 

Ook de arbeidsovereenkomst kan rechtsgeldig zijn zonder ondertekening. Let op, want een handtekening is wel vereist bij bijzondere bedingen, zoals het concurrentie- en of relatiebeding en het boetebeding. Ook bij overeengekomen proeftijd, gewijzigde arbeidsvoorwaarden en bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is een handtekening vereist. 

Tot slot is het wel verstandig om in uw achterhoofd te houden dat een handtekening volgens de wet dwingend bewijs is. Als u dus een overeenkomst kan tonen met de handtekening van de andere partij, is het een stuk gemakkelijker om de rechter ervan te overtuigen dat er een overeenkomst is gesloten.

Meer informatie

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.