REEF geeft raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden: goed nieuws voor de werkgever!

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder uw werknemers werken. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn de arbeidsduur, het salaris en de vakantiedagen. Deze voorwaarden worden tussen u en werknemer vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.  

Deze arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd als de werknemer hiermee instemt. Als uw werknemer niet instemt kan er mogelijk een beroep worden gedaan op het eenzijdig wijzigingsbeding. In de individuele arbeidsovereenkomst van een werknemer kan een zogeheten eenzijdig wijzigingsbeding worden opgenomen. Dit is een bepaling waarmee u zich het recht voorbehoudt om zonder instemming van de werknemer een of meerdere arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Dit kan alleen als u bij de wijziging een zwaarwegend belang heeft.

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst staat, kan u de arbeidsvoorwaarden wijzigen op grond van goed werkgeverschap indien er een gewijzigde omstandigheid is en u een redelijk wijzigingsvoorstel heeft gedaan. Dit is een voorstel dat een goed werknemer niet kan weigeren. In de rechtspraak noemen we dat het “goed werknemerschap”.

De Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) heeft recent duidelijk gemaakt dat het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden via de weg van het “goed werknemerschap” ook kan bij een collectieve wijziging. Dat betekent dat het mogelijk is voor u om op grond van goed werkgeverschap/ goed werknemers de arbeidsvoorwaarden van meerdere werknemer in het bedrijf te veranderen. Er moet dan wel sprake zijn van een gewijzigde omstandigheid op het werk waardoor u de wijziging wil doorvoeren en u dient met een voorstel te komen dat uw werknemers in alle redelijkheid niet kunnen weigeren.

Dit is goed nieuws! Mochten werknemers niet instemmen en er geen eenzijdig wijzigingsbeding zijn heeft u een extra mogelijkheid om collectief arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Echter adviseren wij u om een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst met de werknemer overeen te komen. Dit verstrekt uw positie mocht er discussie ontstaan. Uw positie bij de rechter is beter wanneer u een beroep doet op een overeengekomen bepaling in plaats van een verwijzen naar de norm van goed werkgever- en goed werknemerschap.

onze kennis uw groei

Vraag van de maand

Deze maand werden er meerdere vragen gesteld over de bewaartermijnen onder de AVG. In de AVG zijn verschillende wettelijke bewaartermijnen opgenomen voor personeelsgegevens, maar lang niet voor alle personeelsgegevens. In dit geval werd de vraag gesteld welke bewaartermijn geldt voor personeelsdossiers in het geval van een reorganisatie. Voor fiscale gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar waar voor persoonsgegevens met betrekking tot de loonbelasting een bewaartermijn geldt van 5 jaar. Indien u in geschil raakt met een werknemer mag u indien nodig persoonsgegevens langer dan deze termijnen bewaren. Indien er geen specifieke wettelijke bewaartermijn geldt adviseren wij de persoonsgegevens minimaal 5 maar het liefst 7 jaar te bewaren. Mocht er dan discussies ontstaan heeft de betreffende persoonsgegevens nog wel tot uw beschikking.

Om een langere bewaartermijn te hanteren is het van belang om in uw privacyverklaring richting uw werknemers en richting derden uw bewaartermijnen te benoemen zodat betrokken partijen weten hoe lang hun persoonsgegevens bewaard worden. Wist u dat REEF geeft raad voor u een nulmeting kan uitvoeren om te controleren of u voldoet aan de verplichtingen uit de AVG? Neem hiervoor contact op!

Meer informatie

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.