REEF-geeft-raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Ondeugdelijke arbeidsovereenkomst kost werkgever € 64.000,-!

Een dienstverband van twee maanden en toch een ontslagvergoeding van € 64.000,- betalen? Dit oordeelde de rechter vorige maand. In deze casus heeft de werknemer een aanbod gekregen via Whatsapp, waarbij een maandsalaris van € 8.000,- en een leaseauto werd toegezegd. Op basis hiervan neemt werknemer ontslag op staande voet bij haar huidige werkgever en treedt in dienst bij de nieuwe werkgever. In januari en februari wordt het salaris overgemaakt, maar halverwege februari krijgt werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden bij een dochterbedrijf van werkgever. Werknemer protesteert en stelt dat er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd is overeengekomen, en wijst daarmee het tijdelijk contract af. Werkgever stelt vervolgens dat er een proeftijd van twee maanden is afgesproken, en geeft werknemer proeftijdontslag. Dit wordt een week later door werkgever onderbouwd met een getekende arbeidsovereenkomst, terwijl werknemer nooit een handtekening heeft gezet.

Werknemer stapt naar de rechter en doet aangifte van valsheid in geschrifte. Werkgever stelt vervolgens dat er sprake is van een mondeling overeengekomen proeftijd van twee maanden maar dat werkgever niet de intentie had werknemer voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. De rechter oordeelt dat er geen geldig (schriftelijk) proeftijdbeding is overeengekomen én dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door de arbeidsovereenkomst op te zeggen in strijd met wettelijke voorschriften, documenten te vervalsen en dreigen met ontslag wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zou worden getekend. Werkgever dient een ontslagvergoeding van ruim € 64.000,- te betalen ter compensatie.

Zorg dus voor een deugdelijke arbeidsovereenkomst om problemen te voorkomen, die door beide partijen wordt ondertekend voor de werkzaamheden worden gestart! REEF-geeft-raad kan u hierbij ondersteunen door uw arbeidsovereenkomsten up-to-date te houden.

Kom met ons in contact

onze kennis uw groei

WBTR: heeft uw stichting alles op orde?

Vanaf 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in, waardoor er voor stichtingen en verenigingen nogal wat punten veranderen. Er moet dan sprake zijn van een goed financieel beleid, regels omtrent belangenverstrengeling en procedures bij investeringen. Ook moeten de positie, plichten en de aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders goed worden vastgelegd. Heeft uw stichting bijvoorbeeld al een Raad van Commissarissen? En zijn de statuten al op voorgenoemde punten aangepast?

Hoewel alle aanpassingen op 1 juli 2021 nog niet hoeven te zijn doorgevoerd omdat de wet op dat moment prevaleert, is het wel verstandig om aan de slag te gaan met de verplichtingen uit de WBTR. Heeft uw organisatie hulp nodig bij de implementatie? REEF-geeft-raad ondersteunt en versterkt.

Meer informatie

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.