REEF-geeft-raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Versoepelingen en zomers weer: al gedacht aan een vakantiebeleid?

Het Coronavirus en de daardoor steeds veranderende maatregelen en reisadviezen zorgt voor lastige situaties met betrekking tot werknemers en vakanties. Wat te doen met werknemer die naar een gebied afreizen waarvoor een negatief reisadvies geldt?  Wat geldt er wanneer een werknemer vertrekt naar een gebied met code geel, maar tijdens het verblijf het land code oranje krijgt? Wat te doen met de periode van verplichte thuisquarantaine? 

Het is belangrijk op voorhand een vakantiebeleid te formuleren en aan uw werknemers kenbaar te maken. Neem hierin regels op over het opnemen van vakantiedagen en doorbetalen van loon, maar kijk ook kritisch naar regels over ziekte tijdens vakantie. REEF-geeft-raad kan u helpen bij het formuleren van een vakantiebeleid of uw huidige vakantiebeleid toetsen. Neem contact op voor meer informatie via de onderstaande button.

Meer informatie

onze garanties uw zekerheid

RVU-vrijstelling

Op 14 januari 2021 is de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen gedeeltelijk in werking getreden. Dit betekent dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 er sprake is van een RVU-vrijstelling.

Wat houdt dit in?
Vóór 1 januari 2021 liep de werkgever een groot risico bij het doen van een betaling aan een werknemer die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken, aan een einde van het dienstverband. Wanneer er afscheid werd genomen, kon dit achteraf worden aangemerkt als vervroegd uit dienst treden. Op basis van de Regeling Vervroeg Uitdiensttreden (RVU), was de werkgever over deze betaling een RVU-heffing van 52% verschuldigd. Sloot de werkgever bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst met een werknemer, die over drie jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte? Dan liep de werkgever het risico, achteraf, naast de normale (loon)heffingen) een pseudoheffing te moeten betalen over het bedrag dat aan werknemer was uitgekeerd.

Van 1 januari 2021 tot en met december 2025 is er een tijdelijke regeling van kracht, namelijk de RVU-drempelvrijstelling. Dit houdt in dat de werkgever voor betalingen die onder deze drempelvrijstelling vallen, geen pseudoheffing zijn verschuldigd. Het is mogelijk gebruik te maken van de maximale vrijstelling onder de volgende voorwaarden:

  • Er wordt een vergoeding aan een werknemer toegekend bij einde dienstverband, binnen 36 maanden voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer.
  • De werknemer bereikt uiterlijk 31 december 2021 de leeftijd die maximaal 36 maanden vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ligt.
  • De vergoeding is maximaal gelijk aan het bedrag van de RVU-drempelvrijstelling, zijnde het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen dat geldt op 1 januari van het jaar van de uitkering van de vergoeding.

Wat is het verschil?
In de praktijk werden vóór 1 januari 2021 ook al vaststellingsovereenkomsten gesloten, waarbij geen pseudoheffing voor was verschuldigd, omdat de reden vervroegd uit dienst treden niet werd opgenomen. Toch liep de werkgever op dat moment een risico om alsnog de pseudoheffing te betalen, omdat deze achteraf kon worden opgelegd. Tijdens de nieuwe, tijdelijke regeling bestaat dit risico niet meer, wanneer aan de gestelde voorwaarden worden voldaan. Op die manier is het voor de werkgever soms aantrekkelijker om afscheid te nemen van een werknemer die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Let op:
De betaling van een eventuele vergoeding moet nog steeds volledig door werkgever zelf worden gedaan. Hoewel de pseudoheffing is komen te vervallen en risico op een heffing tijdelijk is verdwenen, is er geen sprake van een (aantrekkelijke) regeling om werknemers vervroegd uit dienst te laten treden.

Graag meer weten over de RVU-drempelvrijstelling of een berekening laten maken wat de maximale vergoeding is voor uw werknemer? Neem dan contact op met REEF-geeft-raad via de onderstaande button.

Meer informatie

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.