Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen: de aanpak

onze projecten uw oplossing

Eindhoven energieneutraal in 2045

De gemeente Eindhoven staat voor de grote opgave om ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden voor 2045 van het aardgas af te halen, de ambitie en doelen hiervoor zijn vastgelegd in het klimaatplan040.

Vooruitlopend en voor vaststelling van dit klimaatplan, heeft de gemeente in 2012 besloten deel te nemen aan een Europees onderzoeksproject “Smart Procurement European Alliance”, afgekort: SPEA. Daarnaast startte ook het programma: Ambtelijke huisvesting korte termijn. Dit programma had als doel het invoeren van ‘Het Nieuwe Werken’ met als gewenst resultaat bezuinigen op uitgaven van m2 kantoor.

REEF wordt betrokken tijdens het hele traject: van de implementatie tot aan de huidig lopende exploitatie. De expertise van professional John-Pierre van de Kerkhof als projectleider is al vanaf het eerste moment in 2012 ingezet. Hij is binnen het team mede verantwoordelijk voor het SPEA-project en was één van de projectleiders binnen het project.

Whitepaper Slim Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen: de aanpak

De aanpak voor slim verduurzamen gemeentegebouwen - 3 basisprincipes

Het project ‘Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen’ wordt door binnen- en buitenland gezien als voorbeeldcase. Normaliter wordt bij aanbestedingen door de opdrachtgever alles dicht getimmerd. Dat wil zeggen dat risico’s en verantwoordlijkheden zoveel mogelijk bij de opdrachtnemer worden gelegd.

De gemeente Eindhoven koos voor een andere werkwijze. Met als leidraad de 3 basisprincipes1 van SPEA werd middels co-creëren met (markt)partijen een vernieuwende aanpak bedacht voor deze aanbesteding. Deze basisprincipes helpen om richting te bepalen, ook al zijn einddoel en welke stappen daarvoor genomen moeten worden niet helder. De 3 principes zijn samenwerking, systeembenadering en waarde-creatie op de lange termijn.

“We hebben de vraag naar de markt omgedraaid. Als opdrachtgever legt de gemeente Eindhoven niet vast wat verwacht wordt van marktpartijen, geen bestek en tekeningen. De markt wordt open en transparant benaderd, zonder vastgelegde opdracht. We hebben letterlijk gezegd: dit zijn de gemeentelijke ambities, dit is wat we hebben (€) en dit zijn onze gebouwen. Welke partij(en) kunnen ons op weg helpen in het bereiken van de ambities, dan wel zo veel mogelijk waarde creëren?” aldus John-Pierre van de Kerkhof.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie? Neem contact op met Sander Smits.

Sander Smits
Senior projectmanager Bouw en Vastgoed