Optimalisatie Preventief Onderhoud bij Aspen Oss

onze projecten
uw succes

onze mensen uw resultaat

Het professionaliseren van het onderhoud bij Aspen Oss

Aspen Oss, product van complexe Active Pharmceutical Ingredients (API's) wil het onderhoudsplan verder optimaliseren en professionaliseren. Om de assets die gebruikt worden optimaal - tegen de laagst mogelijke kosten en minimale risico's - te laten presteren, is het grondig onder de loep nemen van het onderhoudsmanagement erg belangrijk. Daarnaast zijn de veranderingen in de wet- en regelgeving als wel de wijze waarop onderhoud wordt bedacht en uitgevoerd, eveneens belangrijke redenen voor de verdere optimalisatie. 

De expertise van REEF's professional Pieter van Asten is binnen een projectteam ingezet om zo het onderhoud van de productie te professionaliseren. Er is gekozen om gebruik te maken van bestaande methodieken waaronder het RCM gedachtegoed. Hier ligt de focus op verhoging van de betrouwbaarheid. Dit project 'Optimalisatie Preventief Onderhoud' maakt onderdeel uit van de vele projecten binnen het Aspen Oss 'Aspire' initiatief. 

De achtergrond 

Aspen Oss B.V. werkt vanuit drie locaties in Nederland; Boxtel, Moleneind en Oss. Op locatie Moleneind worden sinds begin vorige eeuw (bio-)chemische processen uitgevoerd om medicijngrondstoffen te produceren, de zogenaamde API's. Op dit moment wordt SAP-PM gebruikt voor de meest kritische assets als onderhoudbeheerssysteem en Optimizer+ als best practice tool voor onderhoudsbepaling. 

De organisatie kent een site-specifieke onderhoudsorganisatiestructuur waar de wens is ontstaan om het risico-gedreven onderhoud te optimaliseren en daarnaast te werken met onderhoudsdata en het ToestandAfhandelijk Onderhoud (TAO) toe te passen. 

De uitvoering van het onderhoud wordt binnen Aspen Oss aangemerkt als een belangrijke risicobeheer factor en als methode om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Aspen Oss is een BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) bedrijf en daarom worden er door de overheid scherpe regels gesteld voor handhaving en aantoonbaarheid van compliance. Daarnaast spelen GMP (Good Manufacturing Practice) en BEC (Bedrijfs EConomisch) een belangrijke rol in de kritikaliteit van de gebruikte assets en risicobeoordeling.

Er is gekozen voor een verhoogde asset beschikbaarheid zonder ongewenste risicoverhoging, zodat productie-installaties maximaal ingezet kunnen worden.

Het projectdoel: op het juiste moment het juiste onderhoud. Ofwel: voldoen aan wet- en regelgeving en tegelijkertijd de kans op falen verkleinen door kosten efficiënte degradatie mechanismen. 

De aanpak

Onze professional

Pieter van Asten

Voor het project werd een milestone planning opgesteld, waardoor er richting gegeven werd aan het project en de te behalen doelen. “Belangrijke aspecten binnen de milestone planning van Aspen waren de aanpak, acceptatie, training on the job en piloting. Piloting is belangrijk omdat je er zo achter komt of de voorgenomen werkwijze goed toepasbaar is en de juiste resultaten oplevert.” Aldus Pieter.

De uitvoering

Het team, bestaande uit experts vanuit alle site-disciplines koos voor een tweeledige aanpak. De eerste stap is asset-type specifiek en de tweede stap richt zich op het proces:

  1. Huidige onderhoudsplannen en storingen worden onder de loep genomen om zo de kracht van het bestaande onderhoud te kunnen benoemen en eventuele ballast te herkennen.
  2. De verschillende storingsvormen van de meest kritische assets worden beschreven en er wordt bepaald of alle storingsvormen in het onderhoudsplan zijn afgedekt. Overbelasting, oneigenlijk gebruik of aanrijding werden uitgesloten van de scope of work.

Pieter: “Door deze getrapte werkwijze is voorkomen dat kostbare tijd is gaan zitten in analyse van niet of minder kritische assets. Tevens is onderzocht of de onderhoud test-, inspectie- en revisieresultaten inzichtelijk en bereikbaar gemaakt kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk beter inzicht te krijgen in de waarde van de onderhoudsactiviteiten en onderhoud onderbouwd aan te passen op efficiëntie. En om de transparantie naar alle   alle stakeholders te verbeteren."

"De diversiteit van de assets, de kritikaliteitsbeoordeling en de invloed van procesparamaters op iedere asset maken dit project een uitdaging. Deze grote inspanning draagt positief bij aan het succes van Aspen Oss."

Onze kennis uw groei

Het resultaat

Het team heeft aangetoond dat de gekozen werkwijze, door de toepassing van RCM-methodieken gecombineerd met het vakmanschap van alle teamleden, de juiste is. 

De implementatie van de eerste aanpak is op dit moment in een pilotfase. De tweede aanpak, beschrijving van storingsvormen-onderhoud, is recentelijk opgestart. De nodige besparingen zijn gerealiseerd en het onderhoud is al aangepast.

Het volledige traject loopt naar verwachting twee jaar. Daarna zal de werkwijze een continu verbeterproces worden bij Aspen Oss. De nieuwe werkwijzen wordt geobjectiveerd, gefinetuned en getoetst naar aanleiding van verschillende parameters. Dit zijn: een verhoogde betrouwbaarheid, de getoetste kritikaliteit beoordeling en de onderhoudsplan analyse. In de analyse wordt de data betrouwbaarheid en inzicht in het besparingspotentieel vanuit “over”- onderhoud gewaarborgd.  

Kennis vastleggen en borgen

Bij REEF geloven we dat resultaat begint bij het delen van kennis. Ook in dit project lag de focus op kennisoverdracht. Om de denkwijze met betrekking tot kritikaliteit beoordeling en assetmanagement vast te leggen wordt er gekozen voor coaching on the job. Het resultaat daarvan is acceptatie en een getoetste werkwijze, opgedaan vanuit eigen ervaring in eigen omgeving. “Deze benadering van kennisoverdracht werkt beter dan theorie in een klaslokaal met ‘droge’ oefeningen.” aldus Pieter.

Vergelijkbare projecten

CAPEX-project: realisatie nieuwe inktfabriek

Océ stond voor de uitdaging een nieuwe procesplant te realiseren ten behoeve van de inktproductie. Om het totale CAPEX-project en daarmee de procesplant te realiseren is onder andere de kennis en ervaring van een projectleider van REEF ingezet.

Implementatie nieuwe productielijn

De expertise van onze professional, een gecertificeerd projectmanager, is ingezet om het projectmanagement(proces) vloeiend te laten verlopen voor de implementatie van een nieuwe productielijn. Het resultaat: veel handmatige arbeid is geautomatiseerd en de output en capaciteit zijn vergroot.

Optimalisatie preventief onderhoud bij Aspen Oss

Binnen Aspen Oss was er behoefte aan het verder optimaliseren en professionaliseren van de onderhoudsorganisatie. De expertise van onze professional Pieter van Asten is ingezet om het onderhoud van de productie te professionaliseren. Binnen dit project is gekozen om gebruik te maken van bestaande methodieken waaronder RCM, waarbij de focus op verhoging van de betrouwbaarheid ligt.

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met John van de Gevel.