Grip op jeugdhulp binnen de gemeente Maastricht

Kwaliteit waarborgen binnen de jeugdhulpverlening.

Onze mensen
uw resultaat

Toenemende caseload

Het aantal casussen binnen de jeugdzorg stijgt enorm. Ook de gemeente Maastricht ervaart een caseload en staat voor de uitdaging meer grip te krijgen op jeugdhulp. De toenemende vraag naar hulpverlening en de complexe casuïstiek vragen om de juiste kennis, vaardigheden en ervaring van professionals. De gemeente Maastricht ervaart een caseload, deze zorgt ervoor dat er behoefte is aan de inzet van extra professionals. Ondanks de toenemende werkdruk zoekt de Gemeente Maastricht evenals andere gemeenten naar oplossingen om de kwaliteit te waarborgen.  

Onze professional: Yvonne van Kruchten

De aanpak

De expertise van Yvonne van Kruchten als jeugdconsulent is ingezet om jeugdigen en hun ouders met zorgproblematiek binnen de gemeente Maastricht te ondersteunen en adviseren over passende jeugdhulp. De werkzaamheden bestaan met name uit het ondersteunen, onderzoeken en adviseren van jeugdigen en hun ouders bij zorgproblematiek.

Onze professional: Yvonne van Kruchten

Passende hulpverlening

“Door de juiste vragen te stellen en kritisch te kijken naar de behoefte weet ik het gezin in korte tijd te voorzien van de juiste hulpverlening. Ik bekijk de hulpvraag altijd vanuit de cliënt. Daarnaast attendeer ik cliënten erop waar ze bepaalde antwoorden op vragen kunnen vinden als ik merk dat een cliënt moeite heeft met bepaalde regelgeving.”

Uw uitdaging onze oplossing

Uitdagingen binnen project

De uitdaging van een jeugdconsulent is met name de toenemende vraag naar hulpverlening en complexe casuïstieken. Er is een tekort aan consulenten terwijl de werkdruk toeneemt. Er wordt steeds meer gewerkt met het 1-gezin 1-plan principe waarbij de regie van het probleem bij het gezin zelf wordt neergelegd. Wat kan het gezin zelf doen om het probleem op te lossen? Bijvoorbeeld de inzet van je omgeving of mantelzorgers die het gezin kunnen ondersteunen. De jeugdconsulent is daarin steeds meer een begeleider.

Kwaliteit waarborgen

Daarnaast zoeken gemeenten naar oplossingen om ondanks de toenemende werkdruk de kwaliteit te waarborgen. Voorheen werkten jeugdconsulenten samen aan een casus. De gemeente waar Yvonne een project uitvoert, is overgestapt naar wijkgericht werken in multidisciplinaire teams. In deze teams worden krachten gebundeld en werken jeugdconsulenten samen met WMO consulenten en medewerkers participatie. Op deze manier worden overstijgend passende oplossingen geboden om gerichte, kwalitatieve hulpverlening te bieden aan gezinnen.

Bekijk beschikbare professionals

REEF-trainingen

Om het project succesvol af te ronden is het belangrijk dat de jeugdconsulent voldoende kennis heeft van de sociale kaart en weet welke jeugdhulp moet worden ingezet. Daarnaast hebben jeugdconsulenten behoefte aan specifieke kennis van bepaalde problematieken zoals autisme. REEF ondersteunt hierin door het verzorgen van SKJ-geregistreerde trainingen. Zo organiseren wij vanuit MEE regelmatig de 3-daagse training “Omgaan met autisme” waarbij een trainer en ervaringsdeskundige hun kennis delen. Jeugdconsulenten kunnen op deze manier gezinnen beter ondersteunen in passende hulpverlening.

Bekijk evenementen

Als professional binnen de jeugdzorg vindt Yvonne het belangrijk om kritisch te blijven bij een beoordeling en een juiste inschatting te maken over de benodigde hulpverlening. “Ik ga als jeugdconsulent zelfstandig naar gezinnen toe en grijp ik in bij crisissituaties. Er kan bijvoorbeeld agressie plaatsvinden binnen een gezin waarin ik de situatie dien te kalmeren. Het project varieert van het regelen van een assertiviteitstraining tot een gedwongen opname in een jeugdzorginstelling. Het komt ook voor dat cliënten het niet eens zijn met de hulpverlening waarbij ik duidelijk moet verwoorden waarom ik betrokken ben en bepaalde hulpverlening adviseer. Ik ben in staat om snel vertrouwen te creëren bij cliënten waardoor ze eerder bereid zijn mijn advies aan te nemen. In sommige situaties is ook een zakelijke houding vereist, omdat ik beschikkingen (kortgeding) opleg wanneer de hulpvraag daarom vraagt. Denk hierbij aan echtscheidingen waarbij de situatie uit de hand kan lopen”, aldus Yvonne.

Daarbij vindt Yvonne het belangrijk betrokken te blijven bij cliënten. “Ondanks de toenemende werkdruk vind ik het erg belangrijk om tussendoor even te bellen hoe het met de cliënt gaat, op deze manier kan ik mijn kwaliteit waarborgen en betrokkenheid tonen richting de cliënt”.

Resultaat van project

Door de inzet van een REEF-projectspecialist heeft de gemeente Maastricht grip op jeugdhulp. Zo is de gemeente door de inzet van een jeugdconsulent via REEF voorzien van passende expertise om de stijgende vraag in casussen op te lossen. De werkdruk van het team Jeugdconsulenten bij de gemeentelijke opdrachtgever is enorm gedaald en extra casussen worden opgepakt. Op deze manier worden er meer gezinnen voorzien van passende hulpverlening. Problemen van cliënten worden opgelost en daarmee het welzijn van gezinnen vergroot.

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Juliëtte Maas.

Juliëtte Maas
teammanager Sociaal en Juridisch