Een gezonde en veilige werkomgeving met de RI&E

Focus op het opschroeven van de werknemersveiligheid.

onze mensen uw resultaat

Risico's in kaart brengen

Een Brabantse farmaceutische producent heeft de ambitie om de werknemersveiligheid omhoog te schroeven.

Hiervoor moet een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd worden. Met een RI&E worden alle arbeidsrisico’s in kaart gebracht, zodat deze gericht aanpakken kunnen worden. Aan Willem van Breda, ervaren projectveiligheidskundige en REEF-projectspecialist om dit doel te realiseren.

Het project

Dit project bevat werkzaamheden rondom de praktische uitvoering van de RI&E-coördinatie. Zo voert Willem rondgangen uit, verzamelt hij informatie, stelt hij rapportages op en voert hij uiteindelijke taken, die voortkomen uit het plan van aanpak, in het volgsysteem in. Deze koppelt hij vervolgens aan een verantwoordelijke collega binnen de organisatie. Dit wordt gedaan om het veiligheidsbewustzijn van het personeel te verhogen, net als het verbeteren en implementeren van het interne beleid op dit gebied.

Onze professional

Projectspecialist Willem van Breda zegt het volgende over het project: ‘’Door mijn uitgebreide werkervaring in de farmaceutische industrie, 27 jaar maar liefst, ben ik uitstekend op de hoogte van de richtlijnen, wat bijdraagt aan mijn inhoudelijke kennis. Dit combineer ik met mijn ‘drive’ om een bijdrage te leveren aan veilige en gezonde werkomstandigheden voor alle medewerkers. Het geeft mij energie om te zien dat er zichtbaar resultaat wordt geboekt, bijvoorbeeld dat sommige maatregelen snel worden ingevoerd. Daarnaast worden medewerkers zich bewuster van de risico’s, om vervolgens ook zelf aan de slag te gaan om hun afdeling veiliger te maken.’’

Uitdagingen

Met name de omvang van het project zorgde voor uitdagingen. Door de grote hoeveelheid sub-projecten die tegelijkertijd in verschillende fases liepen, was het belangrijk om het overzicht te behouden. Daarnaast was het van belang om op de juiste wijze de rollen te verdelen, zodat kennis optimaal wordt opgehaald en ingezet. Door een aangepaste werkwijze door te voeren, die zorgde dat de afdelingen via een self-assessment de gevaren en risico’s van hun eigen werkplek in kaart brachten, ging het team van Willem van een uitvoerende rol naar een ondersteunende rol.

De juiste kennis in huis

HSE is een belangrijk, maar complex aspect voor technische werkomgevingen. Een ervaren, veelzijdige veiligheidskundige is daarom essentieel om tijdens projecten alle Health, Safety & Environment aspecten te bewaken. Onze professionals inventariseren en beheersen vanaf ontwerp- tot en met realisatiefase alle mogelijke risico’s.

Onze professionals

Het resultaat van het project

Dankzij de kennis en ervaring van Willem zijn alle risico’s vastgelegd en, waar nodig, acties uitgezet volgens de risico-score en prioritering. Deze worden gevolgd in een systeem, tot ze opgelost zijn. Dit geeft het gehele bedrijf een basis waarop de verdiepende RI&E’s worden opgezet. Verder zorgen de werkzaamheden van Willem dat de organisatie voldoet aan de wettelijke verplichting om een actuele RI&E te hebben. In dit project zijn meer dan 100 gebouwen beoordeeld, die stap voor stap veiliger zijn gemaakt. ‘’Ik ben trots op het resultaat van dit project. In relatief korte tijd is het gelukt om de RI&E gebouwen af te ronden, om vervolgens samen met de rest van het team een nieuwe methode voor de RI&E werkplekken op te zetten.’’, aldus Willem.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project of staat uw organisatie voor een dergelijke uitdaging? Neem contact op met Thomas de Bell.