Een veilige werkomgeving met de RI&E

onze garanties uw zekerheid

De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verlaagt de kans op verzuim en ongelukken in uw organisatie. Want een sterke veiligheidscultuur heeft een positief effect op de gezondheid van werknemers, die vervolgens meer tevreden, effectiever en productiever zijn. Daarnaast hebben medewerkers hierdoor een hoger veiligheidsbewustzijn wat een positieve bijdrage levert aan de reputatie van uw organisatie. Iedere werkgever moet een RI&E hebben en het ontbreken hiervan is direct beboetbaar.

De voordelen van een (up-to-date) RI&E:

 • Bijdrage aan organisatiedoelen en –continuïteit: vermijd de negatieve gevolgen van ongevallen, storingen en andere bedrijfsongevallen die gevolgen hebben op bedrijfsresultaten of zelfs de bedrijfscontinuïteit bedreigen.
   

 • Bescherming tegen bedreigingen: wanneer bedreigingen in kaart worden gebracht, kunnen medewerkers beter beschermd worden.
   

 • Reductie ziektekosten en -verzuim: Door bewust met risico’s om te gaan, wordt veilig werken onder de medewerkers gestimuleerd. Beter zicht op de risico’s en een verbetering van de bewustwording van veilig werken, draagt bij aan het verbeteren van de algehele veiligheid in de werkomgeving. Het gevolg daarvan is weer dat ongevallen en ziekteverzuim minder vaak voorkomen.
   

 • Financiële baten: Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om lagere verzekeringspremies te bedingen.
   

 • Kwaliteit: Het RI&E-proces loopt synchroon met veranderingen binnen uw organisatie. Voordat een verandering wordt doorgevoerd, worden risico's geanalyseerd om vervolgens werkwijzen, machines en materialen actueel te houden.

Onze professionals

Onze HSE-professionals zorgen dagelijks voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. Zij ondersteunen u bij het inventariseren, aanpassen en evalueren van een RI&E en bij het opstellen van een plan van aanpak. Het voeren van een volledige RI&E-traject of zelfs het ondersteunen bij het behalen van de veiligheidsprestatieladder kan door onze specialisten gefaciliteerd worden. Zo is uw organisatie goed geïnformeerd, zijn de risico’s van uw werkomgeving snel en kundig geïnventariseerd en loopt u als organisatie geen enkel risico. Vul het onderstaande formulier in om meer informatie aan te vragen omtrent een RI&E.

Bekijk onze professionals

Ik ontvang graag meer informatie

Meer informatie

Bent u benieuwd wat REEF HSE voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Thomas de Bell.