REEF geeft raad nieuwsbrief

Dit zijn wij, team REEF geeft raad, wij binden, wij boeien en geven iedere maand kennis op juridisch advies met nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Haviltex-maatstaf mag contractueel worden uitgesloten?!

Op 25 augustus 2023 heeft de Hoge Raad een opvallende uitspraak gedaan. Zij heeft bepaald dat contractueel mag worden afgesproken dat bij de uitleg van het contract alleen naar het geschreven woord wordt gekeken. Van alle andere omstandigheden mag worden afgezien.

Deze uitspraak betekent een afwijking van de Haviltex-maatstaf welke de Hoge Raad al sinds 1981 hanteert. De Haviltex-maatstaf houdt in dat bij de uitleg van de partijbedoelingen bij schriftelijke overeenkomsten alle feiten en omstandigheden van belang kunnen zijn. Dit betekent dat als er mondeling een andere invulling wordt gegeven aan een schriftelijke overeenkomst, dit kan worden meegewogen in de omstandigheden. In de praktijk heeft dit tot veel discussies geleid, want “er staat X, maar eigenlijk bedoelen we Y”.

In de zaak van de Hoge Raad ging het om een contract waarin stond dat, in afwijking van het Haviltex-criterium, de letterlijke tekst van de overeenkomst prevaleert boven eventuele partijbedoelingen. Hierdoor dient de rechter de bepalingen uit de overeenkomst uitsluitend grammaticaal uit te leggen en toe te passen. De wederpartij stelde zich op het standpunt dat deze afspraak in strijd is met het recht omdat hiermee de toepasselijkheid van de redelijkheid en billijkheid buiten werking wordt gesteld.

De Hoge Raad ging hier niet in mee en heeft geoordeeld dat een dergelijk contractueel beding waarmee een eigen uitlegmaatstaf wordt afgesproken, is toegestaan. Hoogstwaarschijnlijk gaat dit arrest dus leiden tot meer contracten waarin met een contractueel beding de partijbedoelingen aan de kant worden geschoven.

Mocht u naar aanleiding van deze uitspraak uw contract aangepast zien hebben? Neem dan vooral contact met ons op via onderstaande button!

Ik wil graag mijn contract aanpassen

Vraag van de maand: mijn huurder is overleden, wat nu?

Helaas komt het wel eens voor dat een huurder komt te overlijden en de verhuurder met een aantal vragen achterblijft. Want wat moet er nu gebeuren, loopt de huur door? Wij leggen het hier kort voor u uit!

In het geval van een contractuele medehuurder, is de situatie vrij helder. De medehuurder heeft reeds toestemming van de verhuurder en staat, hoogstwaarschijnlijk ook op de huurovereenkomst. De medehuurder kan de huurovereenkomst dus “gewoon” voortzetten. Is er geen contractuele medehuurder, dan kan het zijn dat er sprake is van een wettelijke medehuurder. In dat geval geldt het volgende.

Een wettelijke medehuurder is (onder andere) een echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder. Deze kan de huur van de woning voortzetten, als deze in de woning het hoofdverblijf heeft. Of iemand hoofdverblijf heeft in de woning is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en is dus niet op voorhand eenduidig te zeggen.

De huisgenoot van de huurder die géén contractueel medehuurder of echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is, kan onder omstandigheden ook in aanmerking komen voor medehuurderschap. De huisgenoot moet zijn hoofdverblijf in de woning hebben en moet samen met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd. De huisgenoot dient vervolgens binnen drie maanden de verhuurder te verzoeken de huur te mogen voortzetten. Gaat verhuurder niet akkoord, dan kunnen zij de rechter verzoeken om de huurovereenkomst voort te mogen zetten. De rechter moet de vordering toewijzen als aan alle voorwaarden is voldaan.

Wil de medehuurder de huur niet voortzetten, dan dient hij de huur binnen zes maanden op te zeggen bij de verhuurder. Doet hij dit niet, dan is de medehuurder definitief huurder geworden en gebonden aan de huurovereenkomst.

Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, neem vooral contact met ons op!

Ik wil meer weten