REEF geeft raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

onze mensen uw resultaat

Maak kennis met onze nieuwe collega: Daniël Verkerk

''Met trots mag ik mijzelf voorstellen als nieuw lid van team REEF geeft raad. Mijn naam is Daniël Verkerk en ik ben per 9 augustus werkzaam binnen REEF. Na de opleiding rechtsgeleerdheid in Tilburg te hebben genoten, is het nu tijd voor het echte werk. Binnen dit team ga ik mijn steentje bijdragen om u te voorzien van kundig juridisch advies. Daarnaast neem ik een deel relatiemanagement op me, dus wellicht spreken wij elkaar snel!'', aldus Daniël.

Stuur een e-mail

Update wijziging Woningwet

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 6 juli met minister Ollongren over de wijziging van de Woningwet. Nadat de minister een reparatie met betrekking tot tijdelijke huurcontracten aan de wet had toegezegd, ging de Kamer zonder stemming akkoord met het wetsvoorstel. In de praktijk betekent de wijziging onder andere dat woningcorporaties meer mogelijkheden krijgen voor het verduurzamen van hun woningen (denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen op complexen) en het verbeteren van de leefbaarheid (het maximum op leefbaarheidsuitgaven vervalt en corporaties mogen weer activiteiten gericht op ontmoeting ondersteunen). Ook wordt de markttoets voor drie jaar opgeschort, waardoor het makkelijker wordt voor corporaties om huurwoningen voor het middensegment te bouwen.

Tijdens dit debat gaf de Eerste Kamer duidelijk aan geen voorstander te zijn van één punt in de wijziging, namelijk de voorgestelde verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Deze verruiming zag onder andere toe op de verlenging van tijdelijke huurcontracten van twee naar drie jaar; de mogelijkheid een tijdelijk huurcontract eenmalig tijdelijk te verlengen en op het afspreken van een minimumduur bij contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd (zodat ook de huurder tussentijds niet mag opzeggen).

Mocht het zo zijn dat de wijzigingen per 1 januari 2022 ingaan, zal dit dus waarschijnlijk zijn zonder de wijzigingen met betrekking tot de tijdelijke verhuur. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Weigeren vaccinatie werknemer leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

In een uitspraak van 16 juli 2021 heeft een rechter op Curaçao voor het eerst geoordeeld over ontslag (op staande voet) in verband met de weigering van een werknemer om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19 virus.

In de kern gaat het in deze zaak om de vraag of de werkgever zijn werknemer direct of indirect kan verplichten om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19 virus. In het verlengde hiervan ligt de vraag of weigering hiervan door de werknemer een reden voor ontslag op staande voet oplevert.

De rechter oordeelde in deze zaak dat er geen algemene vaccinatieplicht bestaat en dat dergelijke verplichtingen niet passen binnen de arbeidsverhouding. Volgens de rechter raakt vaccineren twee grondrechten, het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht opeerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Een inbreuk op een grondrecht door de werkgever kan onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn.

De werkgever heeft de werknemer verzocht om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19 virus en daarbij aangegeven dat wanneer werknemer dit weigert er ontslag zal volgen. Volgens de rechter worden de grondrechten van de werknemer geschonden, omdat die indirect gedwongen wordt tot vaccinatie. De rechter voegt daaraan toe dat ontslag op staande voet het allerlaatste redmiddel moet zijn, die bedoeld is voor dringende redenen die leiden tot het niet voort kunnen zetten van de arbeidsovereenkomst. Gezien de omstandigheden in deze zaak is volgens de rechter het niet laten vaccineren - zonder wettelijke vaccinatieplicht - geen reden voor ontslag op staande voet. Wel concludeert de rechter dat in dit geval de COVID-19 pandemie de verhoudingen tussen werkgever en werknemer dusdanig op scherp heeft gezet en verstoord dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst het eindoordeel moet zijn.

Kom met ons in contact

Voorheen kon u contact opnemen via een onlineticketsysteem (Freshdesk). Vanaf heden maken wij hier geen gebruik meer van. Uw vragen kunt u stellen via info@reefgeeftraad.nl of 040 29 46 888. Ook kunt u direct contact opnemen met onze juristen als u een vraag heeft of benieuwd bent naar de mogelijkheden binnen uw organisatie. Wij staan voor u klaar!

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.