REEF geeft raad nieuwsbrief

Dit zijn wij, team REEF geeft raad, wij binden, wij boeien en geven iedere maand kennis op juridisch advies met nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Pas op: modelovereenkomst Belastingdienst vrije vervanging verliest geldigheid.

Contracteert u met zelfstandigen? Dan moet u er rekening mee houden dat de Belastingdienst per 1 januari 2024 niet langer zekerheid geeft dat buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. 

De Belastingdienst heeft verschillende modellen waar u gebruik van kunt maken wanneer u contracteert met een zelfstandige. Deze modellen zijn goedgekeurd door de Belastingdienst, waardoor u meer zekerheid heeft dat er geen verkapte arbeidsovereenkomst tot stand komt. De modelovereenkomst “vrije vervanging” komt per 1 januari 2024 te vervallen naar aanleiding van het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad. 

In deze modelovereenkomsten is opgenomen dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van een verkapte arbeidsovereenkomst. In het Deliveroo-arrest heeft de Hoge Raad echter bepaald dat er wel sprake kan zijn van een verkapte arbeidsovereenkomst, als er van deze vervangingsmogelijkheid in de werkelijkheid weinig tot geen gebruik wordt gemaakt. De Belastingdienst heeft daarom bepaald dat zij de goedkeuring voor deze modelovereenkomst vrije vervanging (en ook de daarop gebaseerde branche- en individuele overeenkomsten) intrekt. 

De intrekking zal per 1 januari 2024 gebeuren, waardoor u nog voldoende tijd heeft om de relatie opnieuw te beoordelen. Mocht u een eigen goedgekeurde modelovereenkomst “vrije vervanging” hebben, dan zal u uiterlijk op 1 oktober 2023 een brief van de Belastingdienst ontvangen. 

Vraagt u zich af wat er moet gebeuren en hoe u de arbeidsrelatie beoordeeld? Dan kunt u contact met ons opnemen door te klikken op onderstaande button!

Ik wil hier graag meer over weten

Schijnzelfstandigheid, de Belastingdienst legt uit wanneer!

Inmiddels is iedereen wel bekend met het WOO-verzoek welke je kunt indienen bij de overheid om openheid te krijgen over bepaalde stukken. Recent had iemand het idee om dit WOO-verzoek in te dienen bij de Belastingdienst, natuurlijk ook een overheidsinstantie, inzake het toezicht en de handhaving als het gaat om de vraag of er sprake is van schijnzelfstandigheid van de zzp’er. 

De Belastingdienst heeft in het antwoord op dit verzoek meer openheid gegeven over de indicaties voor wanneer iemand echt zelfstandig is, namelijk: 

  • Zelfde werkzaamheden zijn niet eerder in dienstverband uitgevoerd; 
  • Resultaat van de opdracht is zeer concreet beschreven; 
  • Opdrachtgever geeft aanwijzingen over het doel van de opdracht, maar de vrije invulling van de opdracht is aan de zelfstandige;
  • Concrete omschrijving duur opdracht, uitgangspunt 1 jaar; 
  • Zelfde werkzaamheden worden niet verricht door werknemers van het bedrijf van de opdrachtgever; 
  • Veel vrijheid in het bepalen van werktijden en werklocatie; 
  • Zelfstandige bepaalt zelf welke materialen/ hulpmiddelen hij gebruikt om zijn opdracht uit te voeren; 
  • Zelfstandige draagt geen bedrijfskleding van opdrachtgever; 
  • Uurtarief wijkt (in positieve zin) af van uurtarief van werknemers; 
  • Zelfstandige kan zich vrij laten vervangen door een derde. Maar let op! Als het gaat om vervanging door een partij die al bekend is bij opdrachtgever zou er weer geen sprake zijn van vrije vervanging. 

Houdt u zich hieraan bij het inhuren van een zzp’er? Dan is dit weer een stapje dichter bij zekerheid dat er geen sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst!