REEF geeft raad nieuwsbrief

Dit zijn wij, team REEF geeft raad, wij binden, wij boeien en geven iedere maand kennis op juridisch advies met nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Niet begripvolle werkgever betaalt de hoofdprijs

Onlangs liep het slecht af voor een werkgever die niet goed omging met de situatie van een werknemer. Dit gebeurde:

Een werknemer werd vaak uitgezonden voor zijn werk. Toen hij aangaf hier vanwege persoonlijke omstandigheden mee te willen stoppen, bood de werkgever hem meteen een beëindigingsovereenkomst aan. De werknemer weigerde, en de situatie verslechterde.

De werkgever probeerde de werknemer toch uit te zenden, maar de werknemer meldde zich ziek. Toen de werknemer niet kwam opdagen voor een gesprek, besloot de werkgever zijn loon op te schorten. Werknemer vordert hierna zijn loon bij de rechter, met succes. Uiteindelijk, na meerdere aanmaningen, wordt het loon betaald.

Na een bezoek aan de bedrijfsarts werd de werknemer arbeidsongeschikt verklaard en er werd een re-integratieplan opgesteld. De werknemer ondertekende dit plan onder protest, wat voor de werkgever genoeg reden was om het loon opnieuw stop te zetten. Wederom moest de werknemer zijn loon via de rechter opeisen.

Na twee jaar werd het contract beëindigd. De werknemer vorderde een vergoeding bij de kantonrechter vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De rechter kende de werknemer €150.000,- aan billijke vergoeding en €30.000,- aan immateriële schadevergoeding toe. De rechter stelde dat de werkgever geen rekening had gehouden met de privésituatie van de werknemer, wat ernstige verwijtbaarheid opleverde.

Een dure les: begrip tonen voor de privésituatie van je werknemers is belangrijk. Let altijd goed op de belangen van de werknemer bij beslissingen die de arbeidsverhouding raken en schakel bij twijfel altijd een jurist in.

Loopt er een soortgelijke casus bij jullie? Neem dan nu contact met ons op

Vraag van de maand: Zelf aangebrachte voorzieningen in huurwoningen

Volgens de wet mag een huurder geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde, behalve kleine aanpassingen die makkelijk ongedaan gemaakt kunnen worden aan het einde van de huur. Het gehuurde moet aan het einde van de huurperiode worden opgeleverd zoals vastgelegd in het opleverrapport, behalve voor toegestane veranderingen.

Voor grotere wijzigingen is toestemming van de verhuurder nodig, die hier voorwaarden aan kan stellen. Deze voorwaarden staan vaak in het ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen). Het is belangrijk om afspraken te maken over de ZAV bij het einde van de huurovereenkomst, zeker als de oude huurder vertrekt en de ZAV blijft bestaan. Maak in dat geval goede afspraken met de nieuwe huurder.

Als je niet wilt dat de ZAV onder jouw verantwoordelijkheid valt, zorg dan dat er een overnameovereenkomst wordt gesloten tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder. Zo wordt de nieuwe huurder verantwoordelijk voor de ZAV.

Let op: de nieuwe huurder neemt niet automatisch de plicht over om de ZAV ongedaan te maken. Dit moet uitdrukkelijk worden vastgelegd in de nieuwe huurovereenkomst. Als verhuurder moet je het recht voorbehouden om bij het einde van de huur de verwijdering van de (overgenomen) wijzigingen te eisen.

Twijfel je over je ZAV-beleid? Wij staan voor je klaar om dit juridisch te controleren.

 

Laat nu je ZAV-beleid controleren

Heeft u een vraag?

Denkt u bij het lezen: Ik heb ook een brandende vraag! Geef deze aan ons door op info@reefgeeftraad.nl en wie weet behandelen wij uw vraag als volgende vraag van de maand.

Ik heb de vraag van de maand!