REEF geeft raad nieuwsbrief

Dit zijn wij, team REEF geeft raad, wij binden, wij boeien en geven iedere maand kennis op juridisch advies. 

onze kennis uw groei

REEF geeft raad groeit!

Daarom willen wij graag van deze mogelijkheid gebruik maken om ons team voor te stellen. Zo is voor u volledig duidelijk bij wie u terecht kunt met welke vragen!

Van links naar rechts beginnen we bij Mitchel van Beek, sinds kort onderdeel van ons team. Mitchel is verantwoordelijk voor het klantcontact binnen REEF geeft raad, heeft u een vraag over uw bundel of wilt u een jaargesprek in plannen? Dan bent u bij Mitchel aan het juiste adres. In het midden staat Daphne Derks, sinds september 2021 verbonden aan REEF geeft raad. Daphne is samen met Sara Mentink, rechts, te bereiken voor al uw juridische vraagstukken. Sara is het eerste aanspreekpunt voor REEF geeft raad. Ze staat klaar om u te adviseren en bij te staan in eventuele procedures. 

Wij nodigen u uit om te klikken op onze namen om te connecten op LinkedIn. 

Vakantiedagen: meenemen, vervallen of verjaren?

In beginsel vervallen wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen uit 2022 vervallen dus op 1 juli 2023. Deze korte termijn is bedoeld om werknemers te stimuleren de wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na afloop van het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Dit betekent dat de bovenwettelijke uren uit 2022 pas verjaren op 1 januari 2028. 

De Hoge Raad heeft recent een arrest gewezen waarin hij oordeelt dat vakantiedagen niet verjaren wanneer de werkgever de werknemer niet daadwerkelijk in staat heeft gesteld om zijn recht op vakantie uit te oefenen. Uit eerdere Europese rechtspraak is reeds gebleken dat de werkgever de werknemer tijdig en op nauwkeurige wijze moet informeren over zijn vakantierechten zodat de werknemer hier nog gebruik van kan maken. Komt de werkgever deze verplichting niet (behoorlijk) na dat komt het recht op vakantie niet te vervallen.  

Samenvattend komt dit op het volgende neer. Wanneer werkgever werknemer niet informeert over zijn vakantierechten, hem niet in staat stelt de vakantiedagen op te nemen en hem niet over de gevolgen van het niet opnemen informeert, kan de werkgever geen beroep doen op het verval of de verjaring van de vakantiedagen. Een tip voor de werkgevers dus! 

Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met ons via onderstaande button.  

Ik wil meer weten

Volledig loon tijdens bovenwettelijke vakantiedagen

Wat valt onder het loon welke betaald moet worden aan werknemer tijdens bovenwettelijke vakantiedagen? De Hoge Raad heeft hier een uitspraak over gedaan. Werknemers maakte in deze zaak aanspraak op onregelmatigheidstoeslag over de bovenwettelijke vakantie-uren en niet alleen over de gewerkte uren. Werkgever stelde dat de wet ruimte laat om voor de bovenwettelijke vakantie-uren in een overeenkomst of cao een ander loon af te spreken dan voor de wettelijke vakantiedagen.  

De Hoge Raad gaat niet mee in het verweer van de werkgever. In 1990 heeft de hoogste rechter al bepaald dat werkgever tijdens vakanties het overeengekomen loon volledig moeten doorbetalen. Dit loon omvat niet alleen het kale loon, maar ook alle andere beloningen. De Hoge Raad maakt nu duidelijk dat dit voor alle vakantiedagen geldt, zowel voor wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen. Hieraan voegt hij toe dat het er niet toe doet dat een werknemer de vakantiedagen voor een ander doel inzet dan dat zij zijn bedoeld. Bepalend is dat de uren bij de toekenning als vakantiedagen zijn bedoeld.  

Twijfelt u hoeveel u uw werknemers moet doorbetalen, dan kunnen wij altijd met u meekijken! 

Kijk met mij mee