REEF geeft raad nieuwsbrief

Dit zijn wij, team REEF geeft raad, wij binden, wij boeien en geven iedere maand kennis op juridisch advies met nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

De Hoge Raad verduidelijkt: opzegging door de werkgever

Wanneer de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt kan dit grote gevolgen hebben; geen WW- of ZW-uitkering en geen transitievergoeding. Het is dus van belang dat er geen twijfel bestaat dat de intentie er daadwerkelijk is geweest om op te zeggen. De vaste rechtspraak stelt dat de ‘opzeggingsverklaring’ van de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig moet zijn. Soms dien je als werkgever zelfs te onderzoeken of de werknemer daadwerkelijk de intentie heeft gehad om op te zeggen.

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of dezelfde maatstaf van ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ ook voor werkgevers geldt. De Hoge Raad benadrukt dat dit niet het geval is. Dat deze zware ‘duidelijkheid- en ondubbelzinnigheidsmaatstaf’ niet geldt bij een opzeggingsverklaring van de werkgever, betekent echter niet dat werkgevers wegkomen met onduidelijke verklaringen. Hiervoor zijn alle omstandigheden van het geval van belang. Dit omvat dus ook de gevolgen die een bepaalde uitleg heeft en de mate waarin een werknemer door die onduidelijke verklaring nadeel lijdt.

Ons advies is dus altijd om toch voldoende duidelijk te zijn in opzeggingsbrieven. Kies de juiste termen, zoals opzegging, en ga na of de werknemer de brief heeft begrepen. Mogelijk voor de hand liggend maar nog vaak vergeten, is de tip om alles goed vast te leggen! En schroom niet om bij twijfel ons in te schakelen als laatste controle.

Meer weten over de wijzigingen in 2024?

Mijn huurder ervaart overlast van de buren, wat moet ik doen?

Wat dient u te ondernemen als uw huurder een klacht indient dat zij overlast ervaren van de buren. De buren hebben bijvoorbeeld vaak harde muziek aanstaan, of hebben vogels in de tuin welke de hele dag door geluid maken. Wat is uw rol als verhuurder in deze situatie en wat kunt u voor partijen betekenen?

Als verhuurder heeft u de verplichting tot het verschaffen van genot voor de huurder. Dit genot bestaat onder andere uit het gebruik kunnen maken van de woning, zonder dat hier gebreken zijn. Op grond van de wet is een feitelijke stoornis door derden, zoals overlast, in beginsel geen gebrek in de zin van de wet. Echter, wanneer die overlast heel sterk in relatie staat tot het nalaten van de verhuurder, bijvoorbeeld wanneer de verhuurder er invloed op heeft, dan kan het wel een gebrek opleveren.

Van belang is dus de beantwoording van de vraag of de overlast veroorzakende buren, tevens huurders zijn van de verhuurder. In de situatie dat allebei de partijen huurders zijn van dezelfde verhuurder, dan dient u als verhuurder actie te ondernemen. Wanneer de overlast veroorzakende buren geen huurders zijn van dezelfde verhuurder, dan dient de huurder zelf in gesprek te gaan met de buren over de overlast.

In het geval dat allebei de partijen huurders zijn van dezelfde verhuurder, dien je als verhuurder in eerste instantie een grondig onderzoek in te stellen naar de aard en de oorzaak van de overlast. Mogelijk kan ook worden gekeken of er andere huurders zijn welke overlast ervaren. Er wordt dus een actieve houding verwacht.

Vervolgens wordt verwacht dat de verhuurder het gesprek aangaat met de huurder die overlast geeft. Lost dit niks op, dan is een volgende stap bemiddeling. Dit kan door met beiden partijen aan tafel te gaan waarbij de verhuurder optreedt als bemiddelaar. Hierbij kan gewerkt worden naar een voor beiden partijen bevredigende uitkomst. Van belang is om deze afspraken op papier te zetten.

Mocht de bemiddeling geen oplossing bieden, dan kunnen jullie bekijken of de overlast met een aanpassing aan de woning van de klagende huurder kan worden opgelost. Dit is enkel verplicht wanneer dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen. Het is dus belangrijk om altijd deze afweging te maken.

Heeft uw huurder een conflict met de buren en wilt u hier graag advies over? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

 

Neem contact op

Heeft u een vraag?

Denkt u bij het lezen: Ik heb ook een brandende vraag! Geef deze aan ons door en wie weet behandelen wij uw vraag als volgende vraag van de maand.

Ik heb de vraag van de maand!