REEF geeft raad nieuwsbrief

Dit zijn wij, team REEF geeft raad, wij binden, wij boeien en geven iedere maand kennis op juridisch advies met nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Wie heeft het laatste woord?

Wanneer een werknemer zich ziekmeld, hoeft hij in beginsel niet te vermelden wat de reden van deze ziekmelding is. Het is daardoor als werkgever in eerste instantie lastig om in te schatten wat de situatie is, hetgeen er soms in resulteert dat werkgevers ziekmeldingen weigeren of on hold zetten. Maar mag dit zomaar?   

In een recente uitspraak oordeelde de kantonrechter dat het niet aan de werkgever is om te oordelen of een werknemer al dan niet ziek is en of hij zijn werkzaamheden kan verrichten. Er moet vanuit worden gegaan dat de werknemer zich op goede grond heeft ziekgemeld. Deze uitspraak roept de vraag op wie het laatste woord heeft in de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Is dit de werknemer zelf? De huisarts? Of toch de werkgever?

Het andere rechtspraak is geoordeeld dat het niet aan een werkgever is om een medisch oordeel te vellen. Het uitgangspunt is dat werknemer zelf degene is die zich ziekmeldt. Als werkgever kunt u wel redelijke voorschriften opleggen over hoe dit moet gebeuren, zoals het telefonisch ziekmelden voor 9.00 uur bij de leidinggevende. Het is niet aan de werknemer om de ziekmelding te bewijzen of te laten ondersteunen met bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts of specialist. Een werkgever mag een ziekmelding niet weigeren of zelfstandig besluiten dat er geen sprake is van ziekte, hoewel dit toch regelmatig voorkomt.

De rechter heeft ook besloten dat het niet aan de werkgever is om te beoordelen of vast te stellen of een werknemer al dan niet ziek is; dit is de taak van een bedrijfsarts of arbodienst. Op grond van de wet is de werkgever verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. Als de werkgever er niet in slaagt om tijdig contact te leggen met een arbodienst, dan draagt hij het risico. Als de werkgever heeft nagelaten om een bedrijfsarts of arbodienst een onderzoek te laten uitvoeren, moet ervan worden uitgegaan dat de werknemer wegens ziekte ongeschikt was voor zijn werkzaamheden.

Kortom, de bedrijfsarts of de arbodienst dient te beoordelen of een werknemer ziek is. En niet de werkgever. Het is dan ook van belang om als werkgever op tijd aan de bel te trekken bij de bedrijfsarts. Mocht u twijfelen of u een bedrijfsarts of de arbodienst moet inschakelen, neem dan contact met ons op via onderstaande button!

Twijfels over inschakelen Arbodienst? Neem contact op!

Ziekteverlof en loon: Wanneer heeft een werknemer recht op betaling?

Deze vraag deed zich recent voor bij de kantonrechter. Werknemer was bij zijn werkgever uitgevallen vanwege ernstige psychische problemen. Tijdens zijn ziekteperiode viel de werknemer thuis zijn vrouw aan. Voor dat strafbare feit moest hij in voorlopige hechtenis. Hierna stopte de werkgever de loonbetaling. De vraag is nu of dit terecht was?

In dit geval zijn er twee verschillende wetsartikelen van toepassing. Het ene wetsartikel regelt dat een werknemer recht heeft op loon, ook als er niet gewerkt wordt, tenzij de oorzaak van het niet werken bij de werknemer ligt, hetgeen aan de orde is bij een gevangenisstraf. En het andere wetsartikel regelt dat een werknemer recht heeft op loon als hij ziek is. Deze werknemer was namelijk de hele periode van zijn gevangenschap ziek.

De vraag is welk wetartikel voorrang heeft?

Uit de rechtspraak bleek dat de werknemer niet strafbaar is vanwege een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens. Dat de werknemer in de gevangenis was beland kon niet aan hem worden toegerekend. De psychische ziekte had waarschijnlijk geleid tot het plegen van het strafbare feit en dus tot hechtenis.

De ziekte was dus de primaire oorzaak van het feit dat er niet gewerkt kon worden. Reden waarom het wetsartikel dat loondoorbetaling tijdens ziekte regelt voorging.

Het bovenstaande betekent niet dat iedere werknemer die in hechtenis zit en ziek wordt, recht heeft op loon. De vraag die gesteld moet worden is de vraag wat de primaire reden is dat de werknemer niet aan het werk is. Is dat gelegen in een oorzaak die werknemer is aan te rekenen (zoals hechtenis) dan is er geen recht op loon, is dat gelegen in ziekte dan is er wel recht op loon.

Mocht u twijfelen of uw werknemer recht heeft op loon of juist niet, neem dan contact met ons op!

 

Twijfels over het doorbetalen van loon of juist niet? Neem contact op!

Heeft u een vraag?

Denkt u bij het lezen: Ik heb ook een brandende vraag! Geef deze aan ons door en wie weet behandelen wij uw vraag als volgende vraag van de maand.

Ik heb de vraag van de maand!