REEF geeft raad nieuwsbrief

Het is weer tijd voor de vraag van de maand, onze bedrijfsjusist, Marlou Savelkoul geeft hierbij jurdisch advies. 

onze kennis uw groei

Het concurrentie- en relatiebeding

De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft onlangs interessante uitspraken gedaan over beperkende bedingen in de rechtbank. De rechters koppelden in de uitspraken verschillende bedingen aan elkaar.

In de eerste uitspraak sprak de rechter zich uit over een beding waarin de werknemer werd verboden om “op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met relaties van de werkgever”. De werknemer trad in dienst bij een partij die zonder meer kwalificeerde als een zakelijk contact van zijn ex-werkgever. De ex-werkgever probeerde aan het relatiebeding een draai te geven door er ook een non-concurrentiebeding in te lezen. De rechter ging daar niet in mee. Een non-concurrentiebeding verbiedt een werknemer om bij een bepaalde partij in dienst te treden, terwijl een relatiebeding de werknemer verbiedt om met relaties van de ex-werkgever zaken te doen. Dat is wezenlijk anders. De conclusie was dat het de werknemer vrijstond om bij de relatie in dienst te treden.

In de andere uitspraak was de vraag hoe een beding beoordeeld moet worden wanneer zij een werknemer verbiedt om “tijdens en na beëindiging van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor relaties”. Het betrof een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij de werkgever de zwaarwegende bedrijfsbelangen niet onderbouwde. De rechter stelt dat de werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond had voor het weigeren van nevenwerkzaamheden (“tijdens”). Helaas kan de werkgever daar toch geen beroep op doen omdat het beding “nietig” is. De werkgever heeft namelijk niet de zwaarwegende bedrijfsbelangen onderbouwd voor wat betreft het deel dat kwalificeert als relatiebeding (“na beëindiging”). Dit deel beperkt de werknemer “op zekere wijze werkzaam te zijn” na het einde van zijn dienstverband en dus is de wetgeving over het non-concurrentie- en relatiebeding van toepassing. Het gevolg hiervan is dat het hele beding nietig is! De werkgever kan dus ook geen beroep doen op het verbod op nevenwerkzaamheden tijdens het dienstverband.

De conclusie?

Beperkende bedingen moeten zorgvuldig worden opgesteld. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan helpen wij hier graag bij! 

Ik heb een hulpvraag

Let op!

De loondoorbetaling bij werknemers die doorwerken na het bereiken van hun AOW gerechtigde leeftijd is veranderd.

Het uitgangspunt van 104 weken geldt niet voor deze groep. Een wettelijke doorbetalingsverplichting van 6 weken is voor deze groep van toepassing. Om de overgang minder groot te maken, geldt op dit moment nog 13 weken voor de wettelijke loondoorbetalingsverplichting Bij Koninklijk Besluit diende bepaald te worden wanneer de termijn van 13 weken naar 6 weken zou gaan. 

Dit Koninklijk Besluit is nu gekomen: vanaf 1 juli 2023 wordt de doorbetalingsverplichting 6 weken. Bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers zal dus, vanaf 1 juli 2023, een termijn van 6 weken gelden voor onder andere de loondoorbetaling. Voor de groep werknemers die vóór 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen op of na 1 juli 2023, geldt de termijn van 6 weken.

Mocht u werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt, in dienst hebben of willen nemen, let dan op deze wijziging! 

Meer informatie over de loondoorbetaling van mijn AOW medewerkers

Einde STAP-budget

Het STAP-budget is een subsidie voor het volgen van scholing. Wanneer dit wordt aangevraagd wordt een geldbedrag beschikbaar gesteld waarvan één keer per kalenderjaar gebruik van kan worden gemaakt.

Uit de voorjaarsnota van 2023 blijkt echter dat het Rijk vanaf 1 januari 2024 geen middelen meer vrij maakt voor het STAP-budget. Dit betekent dus dat het STAP-budget zal komen te vervallen in 2024. Daarbij is wel aangekondigd dat de minister van SZW zal gaan bekijken op welke andere wijze hij ontwikkeling kan blijven stimuleren. Hoe hieraan vervolg zal worden gegeven, moet nog blijken. 

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.