REEF geeft raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Foto’s van werknemers gebruiken voor uw organisatie?

Het portretrecht beschermt personen tegen het gebruik van fotografisch en ander materiaal waarop iemand herkenbaar is afgebeeld. U mag dus niet zomaar een foto van iemand gebruiken. Maar wanneer mag u als werkgever een foto van iemand wél gebruiken? In de volgende zaak werd dezelfde vraag gesteld.  

De werknemer in kwestie was voor lange tijd in dienst bij Coolblue. In de arbeidsovereenkomst was expliciet opgenomen dat de werknemer afstand doet van het portretrecht en dat dit ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijft gelden. Coolblue gebruikt foto’s en beeldmateriaal van de werknemer op verschillende bestelbussen en in beeldmateriaal zoals promotievideo’s . 

Vervolgens wordt de werknemer rechtsgeldig op staande voet ontslagen en stelt hij dat er inbreuk is gemaakt op zijn portretrecht, dan wel dat Coolblue heeft gehandeld in strijd met de AVG. De rechtbank oordeelt dat toestemming voor publicatie van het portret door de geportretteerde niet altijd expliciet hoeft te worden gegeven, maar ook impliciet kan worden afgeleid uit gedragingen. Op basis van de arbeidsovereenkomst is de rechtbank van mening dat de toestemming zowel impliciet als expliciet is gegeven. Daarnaast heeft de werknemer meegewerkt aan het maken van foto’s en het figureren in promotievideo’s, waarvan het duidelijk was met welk doel en hoe het beeldmateriaal zou worden gebruikt. Vervolgens is dit ook gecommuniceerd in een briefing. De werknemer heeft hier nooit bezwaar tegen gemaakt.  

Ook de vraag of Coolblue handelt in strijd met de AVG, beantwoordt de rechtbank ontkennend. Hierbij weegt de rechtbank de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geportretteerde en het commerciële belang om reclame te maken, af met de gepaarde kosten van het wijzigen van de reclame van Coolblue. De rechter acht het gebruik van het portret onder deze omstandigheden noodzakelijk en dus niet in strijd met de AVG. Zeker nu Coolblue de werknemer is tegemoet gekomen door het portret op de bestelbussen uit te faseren, het portret niet opnieuw te gebruiken en de promotievideo te verwijderen.  

Conclusie: het is van groot belang om te zorgen voor goede (arbeids)overeenkomsten en bij een verlenging duidelijk te maken welke bedingen of voorwaarden blijven gelden. Zorg ervoor dat u in deze overeenkomst expliciet toestemming van de werknemer krijgt en bij het maken van beeldmateriaal kenbaar maakt voor welk doel deze gebruikt gaan worden. Vraagt u zich af of uw (arbeids)overeenkomst portretrechtproof is? Wij controleren ze graag voor u! 

Neem contact op

Verplicht zelftesten

Een 'hot item' op dit moment is nog altijd de ontwikkeling omtrent corona. Ons land gaat langzamerhand weer open, maar hoe gaat een werkgever nu om met vaccinatie en/of testen van het personeel? Bij REEF geeft raad krijgen wij hier regelmatig vragen over. De rechtbank heeft zich nu over de vraag gebogen, of werknemers door werkgevers verplicht mogen worden tot het afnemen van een corona zelftest en vooral of het niet voldoen daaraan consequenties kan opleveren.  

In deze zaak ging het om een dansgezelschap, waar het beleid en coronaprotocol is aangescherpt door van iedereen te vragen één keer per week een zelftest te doen. Dit kwam doordat er geen anderhalve meter afstand kon worden gehouden. Hiervoor zijn door de werkgever aan iedereen zelftesten verstrekt. Als de werknemer een positieve zelftest had, moest diegene de werkgever informeren, thuis blijven en zich laten testen bij de GGD. Een werknemer heeft dit beleid geweigerd, waarna de werkgever heeft medegedeeld de werknemer niet meer toe te laten op het werk en het salaris stop te zetten.  

De rechtbank heeft geconcludeerd dat werknemers onvoldoende afstand kunnen houden, waardoor de werkgever geen andere mogelijkheid heeft dan werknemers te verplichten zich regelmatig te testen, om een veilige situatie op de werkvloer te garanderen. Ook moest de werkgever, nu de werknemer weigert, een vervangende danser zoeken. Deze dubbele salariskosten kan de werkgever niet dragen. Mede door deze omstandigheden heeft de rechtbank geoordeeld dat het belang van de werkgever zwaarder weegt dan het belang van de werknemer.  

De consequenties verbonden aan het weigeren van het afnemen van zelftesten, is dus geldig.  Samenvattend acht de rechtbank het dus toelaatbaar dat een werkgever, wanneer hiermee een veilige werksituatie voor alle werknemers wordt gecreëerd, haar werknemers verplicht tot het regelmatig afnemen van zelftesten.  

Wist-je-datje

U als werkgever niet zomaar de medische gegevens van werknemers mag verwerken? Deze maand kregen wij de vraag of een werkgever mag controleren of een werknemer positief is getest op corona, of een huisgenoot wanneer werknemer hierdoor in quarantaine zou moeten. Als werkgever mag u geen medische gegevens verwerken of opvragen. Wel kan de bedrijfsarts de testdata voor u controleren. Houd hier dus rekening mee!

Neem voor vragen of meer informatie contact op met ons via de onderstaande informatie.

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.