REEF geeft raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Digitale handtekening, hoe veilig is dit?

De wereld digitaliseert en zo ook de wijze waarop een overeenkomst tot stand komt. Steeds vaker wordt digitaal een handtekening gezet, zoals bijvoorbeeld bij de levering van een pakketje. Maar hoe dwingend is een digitale handtekening en houdt deze stand? De Rechtbank boog zich over deze vraag, in een zaak waarin een handtekening werd gezet op het tablet van de leverancier.

Er zijn verschillende categorieën handtekeningen. De authentieke handtekening  op een schriftelijke overeenkomst is de eerste categorie en levert dwingend bewijs op. Daarnaast heb je een gewone elektronische handtekening, zoals een e-mail of een gescande handtekening, hiermee sta je minder sterk dan de authentieke handtekening. Een derde categorie is de geavanceerde elektronische handtekening, deze biedt waarborgen voor de verbondenheid door de identificatie van de ondertekenaar vast te leggen. De vierde en de laatste categorie is de gekwalificeerde elektronische handtekening, aan deze handtekening is een certificaat gekoppeld zoals een E-herkenning. Deze handtekening heeft hetzelfde dwingende karakter als een authentieke handtekening.

De tweede en derde categorie zijn dus niet dwingend en staan bewijstechnisch niet altijd even sterk. Voor de geldigheid is vaak een aanvullend vereiste nodig, namelijk dat de methode die wordt gebruikt bij de handtekening voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens worden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval. Denk hierbij aan een unieke koppeling met de ondertekenaar en dat er niet zomaar wijzigingen kunnen worden toegepast.

Terugkomend op de zaak van de Rechtbank, is een handtekening op het tablet van de leverancier onvoldoende. De methode van ondertekening was onvoldoende betrouwbaar nu deze is gezet op het tablet van een leverancier en de leverancier de omgeving beheert. De rechtbank kwam dan ook tot de conclusie dat de overeenkomst geen dwingende bewijskracht had.

Werkt u met een digitale handtekening voor uw werknemers of opdrachtgevers en vraagt u zich af of deze van dwingend karakter zijn? Neem dan vooral contact met ons op via de onderstaande button.

Neem contact op

Vraag van de maand

Afgelopen maand hebben wij verschillende vragen ontvangen over het niet hebben van een hoofdverblijf in een woning door de huurder. Het niet hebben van het hoofdverblijf kan namelijk een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst opleveren. Dit kan allereerst omdat er geen sprake is van goed huurderschap, waar de huurder wel aan dient te voldoen. Echter staat u als verhuurder sterker als u hierover een bepaling hebt opgenomen in de huurovereenkomst. Het is belangrijk dat uit deze bepaling blijkt wat er onder het hoofdverblijf wordt verstaan: geef bijvoorbeeld aan hoeveel dagen een huurder afwezig mag zijn. Ook is het van belang dat u de bewijslast omdraait. Het uitgangspunt is natuurlijk wie stelt, die bewijst. Hier kunt u van afwijken door een bepaling op te nemen in uw algemene huurvoorwaarden waarmee de bewijslast wordt omgedraaid. Zo zorg u ervoor dat de huurder aan dient te tonen dat hij de woning nog wél bewoont, in plaats van dat u aan dient te tonen dat huurder hier niet meer woont.

Wilt u er zeker van zijn dat uw huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden waterdicht zijn? Neem dan contact met ons op:

Meer informatie

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.