REEF geeft raad nieuwsbrief

In onze maandelijkse nieuwsbrief deelt Marlou Savelkoul, onze bedrijfsjurist, het laatste juridische nieuws, nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Negatief verlofsaldo komt voor rekening van werkgever

Vorige maand heeft de rechter zich weer eens gebogen over het negatief verlofsaldo van een werknemer. In dit geval had de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, alle uren werden door werkgever zorgvuldig bijgehouden in een tijdregistratiesysteem. De werknemer had dus inzicht in het verlofsaldo en er is zelf tussen partijen besproken dat min-uren ingehaald moeten worden. Toch oordeelt de rechter in dit geval dat bij einde van het dienstverband werkgever het negatief verlofsaldo niet mag verrekenen met de eindafrekening. Dit is gelegen in het feit dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen korte termijn afliep en werknemer geen mogelijkheid had om de min-uren voor die termijn in te halen. Ook wordt nogmaals bevestigd dat een negatief verlofsaldo in eerste instantie de verantwoordelijkheid van werkgever is. Werkgever dient te zorgen voor prikkels waardoor er geen achterstand in het verlofsaldo ontstaat.

Onze tip: zorg ervoor dat een werknemer geen negatief verlofsaldo heeft. Alleen het hanteren van een inzichtelijk systeem is niet voldoende. Wijs een vakantie-aanvraag af als hierdoor een negatief verlofsaldo ontstaat en werknemer niet voldoende mogelijkheden heeft om dit bijvoorbeeld door tijd-voor-tijd te compenseren.

Vraag van de maand

Deze maand lichten wij een vraag van een woningcorporatie uit. Afgelopen juli heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over administratiekosten die door verhuurders voorafgaand aan de huurovereenkomst in rekening worden gebracht. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze kosten niet in rekening mogen worden gebracht, wanneer deze kosten zien op een prestatie die voornamelijk het belang van de verhuurder dient. Denk hierbij aan kosten voor normale woningexploitatie zoals sleutelkosten of contractkosten. Is er sprake van kosten die alleen het belang van de huurder dienen – zoals urgentiekosten – dan mogen deze alleen in rekening worden gebracht wanneer de kosten in redelijke verhouding staan tot de prestatie. Dit houdt simpelweg in dat er wel een prestatie moet worden uitgevoerd door de verhuurder én dat deze kosten in redelijke verhouding staan.

Wilt u laten toetsen of de kosten die u in rekening brengt zijn toegestaan of heeft u vragen over huurders die achteraf aanspraak maken op terugbetaling? Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Contact

Wist-je-datje

REEF geeft raad ondersteunt ook op het gebied van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opdrachtgevers en Marlou Savelkoul voor sommige opdrachtgevers de Functionaris Gegevensbescherming is?

Neem voor meer informatie contact op met ons via de onderstaande knop.

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.