Zoek Alle vacatures

REEF geeft raadZowel het bedrijfsleven als de (lokale) overheid kent juridische rechten en plichten. Met als logisch gevolg dat zowel de juridisch medewerkers als de vakspecialisten te maken krijgen met juridische vraagstukken die een kundig antwoord dan wel behandeling behoeven om risicovolle situaties en kostbare consequenties zoveel als mogelijk te vermijden.

U kunt als jurist dan wel vakspecialist niet van alle rechtsgebieden de actuele kennis paraat hebben en direct de vertaalslag maken naar uw vraagstuk. Sommige vragen kosten u dan ook meer tijd dan wenselijk op dat moment. Tijdsbesparing voor onze opdrachtgevers en kennisdeling door onze juristen is het bestaansrecht voor het platform REEF geeft raad.

REEF geeft raad richt zich primair op eerstelijns advies. In kwalitatieve zin bestaat dit uit een eerste juridische analyse en onze visie van de oplossingsrichting van de zaak. In ons antwoord op uw vraag is vanzelfsprekend de actuele jurisprudentie van vandaag de dag in ogenschouw genomen.

Door de dienstverlening van REEF geeft raad, die u online wordt aangeboden, ondervindt u niet langer hinder en vertraging in uw dagelijkse werkzaamheden en kunt u zich richten op uw hoofdtaak en prioriteiten.

Voor deze dienstverlening is een webportaal ingericht. Hier kunt u uw vraag met eventueel aanvullende bescheiden insturen en vindt u meer informatie over de dienstverlening van deze juridischadviesdienst.

www.reefgeeftraad.nl

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.