REEF geeft raad:
juridisch expert voor uw optimale bedrijfsresultaat

Met onze adviesdienst REEF geeft raad bieden wij op een laagdrempelige manier juridische ondersteuning op diverse rechtsgebieden.

onze kennis uw groei

Hoe wij kennis delen

Doordat wij uw organisatie op juridisch vlak ondersteunen, kunt u de focus op uw kerntaken houden. Binnen deze samenwerking staat het klantperspectief centraal. We kennen uw organisatie en staan op een persoonlijke én meedenkende wijze voor u klaar. Zo bieden wij optimale hulp bij het oplossen van juridische vraagstukken.

Expertises

Wij zijn, in het kader van de essentie van bedrijfsvoering, ervan overtuigd dat iedere organisatie te maken heeft met de vijf expertisegebieden. Daarom bieden wij expertise aan op deze gebieden, om het bedrijfsresultaat van uw organisatie te verbeteren.

Ondernemen

Dit expertisegebied omvat alles op het niveau van uw onderneming of holding. Denk hierbij aan de rechtsvorm van uw organisatie, aandeelhoudersovereenkomst of statuten, concernstructuren. Naast dit fundament kijken we vanuit dit expertisegebied ook naar overnames en dergelijke.

Personeel

Een belangrijk expertisegebied van uw onderneming. Arbeidsovereenkomsten, een duidelijk personeelshandboek, vragen over de CAO? Wij bieden ondersteuning om het fundament van uw personeelsbeleid te verstevigen. Wij geven advies en zijn uw sparringpartner in dossier zoals disfunctioneren en het starten van een verbetertraject, ziekteverzuim en re-integratie. Ook bij het afscheid nemen van personeel kunnen wij uw bedrijfsresultaat optimaliseren. De onderhandelingen voor een vaststellingsovereenkomst op de voor- of achtergrond voeren, een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of een ontslagvergunning bij het UWV.

Contracten

Binnen uw onderneming zijn contracten een expertisegebied waar u niet omheen kunt. Inkoop, verkoop, samenwerkingsovereenkomsten, overeenkomsten met ZZP-ers of  huurovereenkomsten. Uw eigen contracten, inclusief algemene voorwaarden, maar ook contracten die vanuit uw relaties worden overlegd. Wij kijken mee naar de eigen documenten en optimaliseren deze, zodat uw risico’s aan de voorkant worden beperkt. We zorgen samen voor goede processen zodat uw eigen contracten op de juiste manier worden ingezet. We ondersteunen bij onderhandelingen met relaties en beperken de risico’s die aan uw organisatie worden doorgelegd. Ook ondersteunen we bij huurovereenkomst, van het opstellen van de overeenkomst tot oplossing van een geschil met huurders of bewoner en alle stappen daar tussenin.

Privacy

Sinds de verandering van de privacywetgeving zijn er veel verplichtingen voor uw organisatie bijgekomen. Om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsresultaat op het gebied van privacy optimaal wordt ingezet, ondersteunen wij in dit expertisegebied. Het fundament moet op orde zijn, dus zorgen wij dat uw organisatie voldoet aan de verantwoordings- en informatieplicht door de juiste documenten te hanteren en deze op de juiste manier in uw organisatie in te zetten. Is er een Functionaris Gegevensbescherming nodig? Onze juristen staan voor u klaar.

Incasso

Het beperken van het debiteurenrisico is een belangrijk element om uw optimale bedrijfsresultaat te behalen. Wij bieden ondersteuning aan de voorkant, door dit in uw contracten te ondervangen en samen met u te zorgen voor een goed proces in herinneren en aanmanen. Mocht er sprake zijn van een factuur die ondanks dit strakke proces niet betaald wordt? Dan kunnen wij ondersteunen door een stevige brief vanuit ons te versturen of een incassoprocedure te voeren.

Werkwijze

REEF geeft raad maakt juridisch advies toegankelijk. Met onze kennis en ervaring fungeren wij als huisjurist voor uw organisatie, om op een laagdrempelige, familiare wijze juridisch advies geven. Dit uit zich in korte lijntjes, begrijpelijke taal, onmiddellijke toepasbaarheid van het advies en een passend tarief. Want, ongeacht de inhoud van de werkzaamheden, het uurtarief is altijd hetzelfde. Binnen 48 uur ontvangt u juridisch advies, op de wijze die u prettig vindt: telefonisch, e-mail of face-to-face. Geen lastige, formele juridische termen, maar begrijpelijk taalgebruik en direct toepasbaar, passend bij uw organisatie. Wij ontzorgen u van tijdrovende taken zoals het opstellen van documenten, of verstrekken templates indien u dit zelf wilt oppakken. Een andere mogelijkheid is (proces)vertegenwoordiging, waarbij we juridische vraagstukken volledig uit handen nemen. Uw wensen blijven leidend.

Bekijk hier onze urenbundels.

Algemene voorwaarden opstellen

Op het gebied van contracten is het belangrijk uw juridisch fundament, in de zin van uw algemene voorwaarden en contract, op orde te hebben. Wij zorgen voor een juridisch document van goede kwaliteit, dat bij uw bedrijfsvoering past. Leesbaar en zonder onnodige juridische taal. We kijken samen met u naar het proces van deze documenten, zodat we er samen voor zorgen dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn. Zo zorgen we er samen voor dat uw bedrijfsresultaat optimaal is.

Personeelshandboek herzien

Wij zien dat het expertisegebied 'personeel' één van de belangrijkste en grootste expertisegebieden is. Het is daarom belangrijk om de documenten hiervoor goed op orde te hebben, zodat uw bedrijfsresultaat optimaal kan worden behaald. Door de steeds veranderende regelgeving en maatschappij is het belangrijk een goed personeelshandboek te hanteren, waardoor aan de nieuwste wetswijzigingen wordt voldaan en bijvoorbeeld duidelijke gedragsregels worden gedefinieerd. Op deze manier is het helder waar uw organisatie voor staat.

AVG-check

Privacy is een onderwerp waar iedere organisatie mee wordt geconfronteerd. Sinds de komst van de AVG kunt u uw bedrijfsresultaten alleen optimaliseren door ervoor te zorgen dat deze aan de vereisten voldoen die deze privacywet oplegt. Wij kunnen uw organisatie doorlichten en nagaan of u voldoet aan deze vereisten. Eventuele actiepunten kunnen we voor u oppakken of u de juiste tools bieden om hier zelf mee aan de slag te gaan. Zo optimaliseert u de verwerking van de (persoons)gegevens binnen uw organisatie.

Huurgeschil

Speelt er een geschil met een huurder of een cliënt van een zorginstelling die een woning mag gebruiken? Schakel ons dan aan de voorkant in. Wij kunnen van begin af aan ondersteuning bieden om het geschil zo snel mogelijk op te lossen, of wanneer de huurder niet te bewegen is tot een oplossing in de rechtbank een vonnis te behalen.

Opleiden

'Kennis delen' is één van onze vijf garanties, dit doen wij dus ook met u en uw personeel. Door jaarlijks verschillende, uiteenlopende inhouse trainingen, workshops en intervisies te organiseren, leiden wij uw mensen op binnen onze vijf expertisegebieden. Dit geeft u meer mogelijkheden om juridische vraagstukken intern op te pakken en bedrijfsresultaat te verbeteren.

Bekijk hier hoe wij ontwikkeling van onze professionals stimuleren.

Leren en ontwikkelen

REEF geeft raad stelt deze kernwaarden centraal:

Ondernemend Samenwerkend Eigenwijs Professioneel Trots
Ondernemend

Ondernemend

Doordat we uw organisatie vanaf het fundament ondersteunen, zijn we in staat te anticiperen en problemen te voorkomen of uiteindelijk met een succesvol resultaat op te lossen.

Samenwerkend

Samenwerkend

We zijn een sparringpartner wanneer u een casus heeft, of kunnen deze volledig overnemen. Zo zorgen we samen met u voor een degelijk dossier en de juiste stap in juridische verschillende situaties. Zo laten we daadwerkelijk iets achter bij uw organisatie, door onze kennis en ervaringen te delen.

Eigenwijs

Eigenwijs

Wij fungeren als sparringpartner als u een casus heeft, wat zich uit in het stellen van kritische vragen die leiden tot diepgang. Wij zijn eigenwijs doordat wij op basis van onze expertise u durven te zeggen waar u staat, wij vragen door tot de kern en halen de vraag op achter de vraag.

Professioneel

Professioneel

Wij vertalen alles door naar de toegevoegde waarde voor uw organisatie. We kennen uw organisatie, waardoor wij op proactieve wijze acteren en precies weten waar u naar op zoek bent. Dit gaat gepaard met duidelijke afspraken, die wij keer-op-keer nakomen. Hierdoor overtreffen wij uw verwachtingen.

Trots

Trots

Wij hebben een eigen team van ervaren bedrijfsjuristen, breed geschoold op de vijf expertisegebieden. Hierdoor zijn we overtuigd van ons eigen kunnen!

Onze mensen uw resultaat

Ons team

Het team van REEF geeft raad bestaat uit ervaren bedrijfsjuristen, die beschikken over specialistische kennis, ervaring en vaardigheden. De werkwijze van ons team is gekoppeld onze kernwaarden: ondernemend, samenwerkend, eigenwijs, professioneel en trots, gefocust op het behalen en optimaliseren van uw bedrijfsresultaat. Daarom zijn wij het beste team voor uw organisatie.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons team. Wij staan graag voor u klaar.