Projectleider Vastgoed vacatures

Werk aan resultaatgerichte vastgoedprojecten voor toonaangevende opdrachtgevers.

Bekijk alle vacatures

Vacatures Projectleider Vastgoed en gerelateerd

Projectleider Vastgoed

Vacature | Voltijd | €3500-€5500

Met leidinggevende capaciteiten en ervaring met vastgoed breng jij ieder project tot een goed resultaat.

Vastgoed adviseur / RVB BOEI

Vacature | Voltijd | €4000-€6000

Als vastgoed adviseur ligt de verantwoordelijkheid bij jou als het gaat om het adviseren over en inspecteren van vastgoed volgens de RVB-BOEI methodiek.

Junior Adviseur Vastgoed

Vacature | Voltijd | €2500-€3500

Jij zet jouw frisse blik als junior vastgoed adviseur in om een project binnen het vastgoed volgens plan te laten verlopen.

Succesvolle vastgoedprojecten

Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen

De gemeente Eindhoven staat voor de grote opgave om ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden voor 2045 van het aardgas af te halen, de ambitie en doelen hiervoor zijn vastgelegd in het klimaatplan040. REEF wordt betrokken tijdens het hele traject: van de implementatie tot aan de huidig lopende exploitatie.

Verduurzamingsprojecten voor woningcorporaties

Als energieprestatie-adviseur woningen (EPA-W) verantwoordelijk voor het opstellen van energielabels en energie-indexen voor woningen en het adviseren van een verduurzamingsproject. Voor woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders bijdragen aan energetische verbeterplannen.

Realiseren nieuwbouw-, renovatie, en vervangingsprojecten

Het leiden en coördineren van multidisciplinaire nieuwbouw-, renovatie- en vervanginsprojecten en daarin leiding geven aan een team van project-engineers en contractors.

Projectmatig werken als Projectleider Vastgoed bij REEF
 

Als REEF-professional werk jij iedere dag aan het beste projectresultaat. Dit doe je bij de meest uiteenlopende opdrachtgevers, van mkb tot multinational. Op die manier leer je nieuwe organisaties en mensen kennen en breid je je netwerk uit. De projecten zijn keer op keer veelzijdig en uitdagend, je blijft daardoor continu in ontwikkeling.

Wat doet een Projectleider Vastgoed?

Projectleiders in de vastgoedsector spelen een cruciale rol bij de planning, coördinatie en uitvoering van vastgoedprojecten. Deze projecten kunnen variëren van de ontwikkeling van nieuwe gebouwen en renovaties van bestaande structuren tot het beheer van grootschalige infrastructuurprojecten. Hierbij kan je denken aan:

1. Projectplanning en -initiëren

Opstellen van Projectplannen: Een van de eerste stappen in een vastgoedproject is het opstellen van een gedetailleerd projectplan. Dit omvat het definiëren van de projectdoelstellingen, scope, tijdlijnen, budgetten en benodigde middelen.
Kostenraming en Budgetbeheer: Projectleiders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een nauwkeurige kostenraming en het beheren van het projectbudget. Dit omvat het identificeren van alle kostenposten en het bewaken van de uitgaven om ervoor te zorgen dat het project binnen het budget blijft.

2. Coördinatie en Uitvoering

Teamleiding en Communicatie:
Projectleiders sturen projectteams aan, bestaande uit architecten, ingenieurs, aannemers en andere specialisten. Ze zorgen voor een effectieve communicatie tussen alle teamleden en stakeholders, en organiseren regelmatige vergaderingen om de voortgang te bespreken.
Tijdmanagement: Het bewaken van de projecttijdlijnen is essentieel. Projectleiders moeten ervoor zorgen dat alle projectfasen op schema liggen en deadlines worden gehaald. Dit omvat het identificeren van mogelijke vertragingen en het implementeren van maatregelen om deze aan te pakken.

3. Risicobeheer

Risicoanalyse:
Identificeren en evalueren van potentiële risico's die het project kunnen beïnvloeden, zoals financiële risico's, technische complicaties of regelgeving. Dit stelt de projectleider in staat om proactief maatregelen te nemen om deze risico's te mitigeren.
Noodplannen: Ontwikkelen van noodplannen om snel te kunnen reageren op onvoorziene gebeurtenissen. Dit kan variëren van het hebben van alternatieve leveranciers tot het aanpassen van het projectplan om onverwachte uitdagingen het hoofd te bieden.

4. Kwaliteitsbeheer

Kwaliteitscontrole:
Projectleiders zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van het werk. Dit omvat het opstellen van kwaliteitsstandaarden, het uitvoeren van regelmatige inspecties en het verzekeren dat alle werkzaamheden voldoen aan de voorgeschreven specificaties en regelgeving.
Oplevering en Nazorg: Na de voltooiing van een project zorgt de projectleider voor een grondige inspectie en eventuele correcties. Daarnaast kan de projectleider betrokken blijven tijdens de nazorgfase om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het project naar tevredenheid van de klant functioneren.

5. Klantrelaties en Stakeholderbeheer

Relatiemanagement: Het onderhouden van goede relaties met klanten en andere stakeholders is essentieel. Dit omvat het regelmatig informeren van de klant over de voortgang van het project, het oplossen van eventuele problemen en het beheren van verwachtingen.
Onderhandelingen: Projectleiders moeten vaak onderhandelen met leveranciers, aannemers en andere betrokkenen om de beste voorwaarden te verkrijgen en eventuele geschillen op te lossen.

6. Administratie en Documentatie

Projectdocumentatie: 
Het bijhouden van nauwkeurige en gedetailleerde projectdocumentatie is cruciaal. Dit omvat contracten, bouwplannen, vergaderverslagen en andere relevante documenten die gedurende de levenscyclus van het project worden gegenereerd.
Rapportages: Regelmatige rapportages aan senior management en andere stakeholders over de voortgang, financiële status en eventuele knelpunten van het project.

Bij REEF zorgen we ervoor dat onze projectleiders alle benodigde middelen en ondersteuning krijgen om hun projecten succesvol af te ronden.

Welke opleidingen zijn er voor projectleiders in de vastgoedsector?

Een gedegen opleiding is cruciaal voor iedereen die een succesvolle carrière als projectleider in de vastgoedsector nastreeft. De vastgoedsector is complex en vereist een combinatie van technische kennis, projectmanagementvaardigheden en inzicht in de markt. Basisopleidingen voor een carrière als projectleider in de vastgoedsector zijn:

 • Bouwkunde of Civiele Techniek: Een bacheloropleiding in Bouwkunde of Civiele Techniek is een uitstekende basis voor een carrière als projectleider vastgoed. Deze opleidingen bieden een grondig begrip van bouwprocessen, materialen en technieken.
   
 • Vastgoed en Makelaardij: Een andere populaire keuze is een bachelor in Vastgoed en Makelaardij. Deze opleiding combineert technische kennis met inzichten in vastgoedmarkten, financiering en wetgeving.
   
 • Facility Management: Een opleiding in Facility Management kan ook een goede voorbereiding zijn. Deze studie richt zich op het beheer van gebouwen en infrastructuur, wat nuttig is voor het coördineren van vastgoedprojecten.

Als je al werkzaam bent als projectleider vastgoed, zijn er diverse cursussen en trainingen om je kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Mogelijkheden voor doorlopende professionele ontwikkeling zijn:

 • Leiderschapstrainingen: Leiderschapstrainingen helpen je om je team effectief aan te sturen en te motiveren. Goede leiderschapsvaardigheden zijn cruciaal voor het succesvol afronden van vastgoedprojecten.
   
 • Technische Workshops: Technische workshops over de nieuwste bouwtechnieken, duurzame bouwmethoden en innovaties in de vastgoedsector houden je kennis actueel.
   
 • Netwerkbijeenkomsten en Conferenties: Deelname aan netwerkbijeenkomsten en conferenties biedt de mogelijkheid om te leren van anderen in de sector, nieuwe trends te ontdekken en je professionele netwerk uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan de periodieke REEF-deelt-kennisbijeenkomsten!