Projectleider vacatures

Werk aan resultaatgerichte projecten voor toonaangevende opdrachtgevers.

Bekijk alle vacatures

Vacatures projectleider in verschillende vakgebieden

Projectleider werktuigbouwkunde

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Dankzij jouw oplossingsgerichtheid en oog voor kwaliteit weet jij als projectleider W ieder project succesvol te begeleiden.

Bouwkundig projectleider

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4500 - € 6000
Jij bent als als bouwkundig projectleider werkzaam in een uitdagende industriële omgeving.

Projectleider vastgoed

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 5500
Met leidinggevende capaciteiten en ervaring met vastgoed breng jij ieder project tot een goed resultaat.

Projectleider Elektrotechniek

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Binnen jouw expertise in de elektrotechniek werk je als REEF professional iedere dag aan het beste projectresultaat.

Projectleider industrie

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Als specialist kun jij jouw technische kennis inzetten om verschillende projecten in goede banen te leiden.

Installatietechnisch Engineer

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 5000
Het ontwerpen van complexe installaties voor veelzijdige en uitdagende projecten binnen de complexe utiliteit en/of industrie.

Succesvolle vastgoedprojecten

Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen

De gemeente Eindhoven staat voor de grote opgave om ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden voor 2045 van het aardgas af te halen, de ambitie en doelen hiervoor zijn vastgelegd in het klimaatplan040. REEF wordt betrokken tijdens het hele traject: van de implementatie tot aan de huidig lopende exploitatie.

Verduurzamingsprojecten voor woningcorporaties

Als energieprestatie-adviseur woningen (EPA-W) verantwoordelijk voor het opstellen van energielabels en energie-indexen voor woningen en het adviseren van een verduurzamingsproject. Voor woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders bijdragen aan energetische verbeterplannen.

Realiseren nieuwbouw-, renovatie, en vervangingsprojecten

Het leiden en coördineren van multidisciplinaire nieuwbouw-, renovatie- en vervanginsprojecten en daarin leiding geven aan een team van project-engineers en contractors.

Projectmatig werken als Projectleider bij REEF
 

Als REEF-professional werk jij iedere dag aan het beste projectresultaat. Dit doe je bij de meest uiteenlopende opdrachtgevers, van mkb tot multinational. Op die manier leer je nieuwe organisaties en mensen kennen en breid je je netwerk uit. De projecten zijn keer op keer veelzijdig en uitdagend, je blijft daardoor continu in ontwikkeling.

Wat doet een projectleider?

Projectleiders, ongeacht het vakgebied, hebben een aantal kernverantwoordelijkheden en taken die essentieel zijn voor het succesvol beheren en afronden van projecten. Enkele van de belangrijkste taken die projectleiders in algemene zin uitvoeren zijn:

 • Projectinitiatie
 • Projectplanning
 • Teamcoördinatie
 • Stakeholder management
 • Budgetbeheer
 • Tijdsmanagement
 • Risicomanagement
 • Kwaliteitsbeheer
 • Leveranciers- en contractbeheer
 • Projectmonitoring
 • Projectoplevering

Projectleiders zijn te vinden binnen uiteenlopende technische vakgebieden, zoals:

Werken als projectleider werktuigbouwkunde

Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke specifieke taken voor werktuigbouwkundig projectleiders, om je een beter beeld te geven over de taken die een projectleider binnen de werktuigbouwkunde zou kunnen uitvoeren.

Projectinitiatie:

Voorbeeld: Initiëren van een project voor de ontwikkeling van een nieuwe industriële pomp.
Specifieke Taken: Definiëren van de technische vereisten, het bepalen van de pomp capaciteit, en het betrekken van klanten en technici om de functionele specificaties vast te stellen.

Projectplanning:

Voorbeeld: Plannen van de constructie van een productielijn voor een nieuwe auto-onderdeel.
Specifieke Taken: Opstellen van een gedetailleerd ontwerp en productieplan, inclusief tijdlijnen voor de installatie van machines en apparatuur, en de coördinatie van leveringstijden van onderdelen.

Teamcoördinatie:

Voorbeeld: Leiden van een team dat werkt aan de verbetering van een bestaande HVAC-systeem.
Specifieke Taken: Toewijzen van taken aan HVAC-ingenieurs en technici, en zorgen voor samenwerking tussen ontwerpers, installateurs en kwaliteitscontroleurs.

Communicatie:

Voorbeeld: Rapporteren over de voortgang van de bouw van een nieuwe energiecentrale.
Specifieke Taken: Regelmatige updates aan stakeholders zoals gemeentelijke autoriteiten, investeerders en het bouwteam, en het organiseren van wekelijkse statusvergaderingen.

Budgetbeheer:

Voorbeeld: Beheren van het budget voor de modernisering van een productieplant.
Specifieke Taken: Opstellen van kostenramingen voor nieuwe apparatuur, het bewaken van uitgaven tegen het budget, en implementeren van kostenbesparende maatregelen zoals bulkinkopen van materialen.

Tijdmanagement:

Voorbeeld: Beheren van de projecttijdlijn voor de installatie van een nieuwe productielijn.
Specifieke Taken: Monitoren van de voortgang van installaties, aanpassen van planningen om onverwachte vertragingen op te vangen, en ervoor zorgen dat alle fasen van de installatie op tijd worden afgerond.

Risicomanagement:

Voorbeeld: Identificeren van risico's bij het upgraden van een groot HVAC-systeem in een ziekenhuis.
Specifieke Taken: Evalueren van potentiële risico's zoals systeemuitval tijdens de upgrade, ontwikkelen van noodplannen, en implementeren van preventieve maatregelen zoals back-ups en redundante systemen.

Kwaliteitsbeheer:

Voorbeeld: Zorgen voor de kwaliteitsnormen bij de productie van medische apparatuur.
Specifieke Taken: Uitvoeren van kwaliteitscontroles en -tests op onderdelen en eindproducten, corrigeren van afwijkingen, en naleven van strenge kwaliteits- en veiligheidseisen.

Leveranciers- en contractbeheer:

Voorbeeld: Selecteren en beheren van leveranciers voor de levering van materialen voor een nieuw HVAC-systeem.
Specifieke Taken: Onderhandelen van contracten met leveranciers, beheren van leveringstijden en voorwaarden, en zorgen voor naleving van contractuele verplichtingen.

Projectuitvoering en -monitoring:

Voorbeeld: Toezicht houden op de installatie van een robotische assemblagelijn.
Specifieke Taken: Monitoren van de voortgang van installatieactiviteiten, oplossen van technische problemen tijdens de installatie, en regelmatig rapporteren over de voortgang en eventuele issues.

Projectafronding:

Voorbeeld: Afronden van een project voor de bouw van een nieuw waterzuiveringsstation.
Specifieke Taken: Coördineren van de oplevering en inbedrijfstelling van het station, uitvoeren van eindtests en kwaliteitscontroles, en zorgen voor de overdracht van documentatie en training aan de operationele staf.

Klik hier voor meer informatie over de vacature projectleider werktuigbouwkunde binnen REEF >

Werken als Bouwkundig Projectleider

Voor bouwkundig projectleiders zijn de taken vergelijkbaar met die van andere projectleiders, maar specifiek gericht op de bouwsector. Hier zijn enkele voorbeelden van taken die een bouwkundig projectleider uitvoert, met concrete cases uit hun vakgebied:

Projectinitiatie:

Voorbeeld: Initiëren van een project voor de bouw van een nieuw kantoorgebouw.
Specifieke Taken: Definiëren van het projectdoel en de scope, verzamelen van eisen van de opdrachtgever, en het verkrijgen van de benodigde vergunningen en goedkeuringen.

Projectplanning:

Voorbeeld: Plannen van de renovatie van een historisch gebouw.
Specifieke Taken: Opstellen van een gedetailleerd renovatieplan inclusief tijdlijnen, budgetten, en resourceplanning, en het coördineren van de betrokken architecten, aannemers en sub-aannemers.

Teamcoördinatie:

Voorbeeld: Leiden van een team voor de bouw van een nieuwe woonwijk.
Specifieke Taken: Toewijzen van taken aan architecten, ingenieurs, en bouwvakkers, coördineren van de werkzaamheden tussen verschillende disciplines, en zorgen voor een veilige werkomgeving.

Communicatie:

Voorbeeld: Rapporteren over de voortgang van een groot infrastructureel project zoals een brug of snelweg.
Specifieke Taken: Regelmatig updates verstrekken aan gemeentelijke autoriteiten, investeerders, en andere belanghebbenden, en het organiseren van periodieke voortgangsvergaderingen.

Budgetbeheer:

Voorbeeld: Beheren van het budget voor de bouw van een ziekenhuis.
Specifieke Taken: Opstellen van kostenramingen, monitoren van uitgaven, controleren van financiële rapportages, en het implementeren van kostenbesparende maatregelen zonder in te boeten op kwaliteit.

Tijdmanagement:

Voorbeeld: Beheren van de projecttijdlijn voor de bouw van een winkelcentrum.
Specifieke Taken: Opstellen van een gedetailleerde bouwplanning, monitoren van de voortgang, en aanpassen van de planning om vertragingen te minimaliseren en deadlines te halen.

Risicomanagement:

Voorbeeld: Identificeren van risico's bij de bouw van een hoogbouwproject.
Specifieke Taken: Evalueren van bouwgerelateerde risico's zoals weersomstandigheden, veiligheidsrisico's en materiaaltekorten, en ontwikkelen van mitigatiestrategieën zoals het opstellen van noodplannen.

Kwaliteitsbeheer:

Voorbeeld: Zorgen voor naleving van bouwvoorschriften bij de constructie van een appartementencomplex.
Specifieke Taken: Uitvoeren van kwaliteitscontroles en -inspecties, zorgen voor naleving van bouwcodes en regelgeving, en corrigeren van afwijkingen om te voldoen aan de vereiste normen.

Leveranciers- en contractbeheer:

Voorbeeld: Selecteren en beheren van leveranciers voor bouwmaterialen voor een groot bouwproject.
Specifieke Taken: Onderhandelen en beheren van contracten met leveranciers en onderaannemers, controleren van de kwaliteit en levering van materialen, en zorgen voor naleving van contractvoorwaarden.

Projectuitvoering en -monitoring:

Voorbeeld: Toezicht houden op de bouw van een nieuwe school.
Specifieke Taken: Monitoren van de voortgang van de bouwactiviteiten, oplossen van technische problemen, zorgen voor naleving van de bouwspecificaties, en regelmatig rapporteren over de voortgang aan stakeholders.

Projectafronding:

Voorbeeld: Afronden van de bouw van een stadion.
Specifieke Taken: Coördineren van de oplevering en inbedrijfstelling van het stadion, uitvoeren van eindinspecties en kwaliteitscontroles, en zorgen voor de overdracht van documentatie en training aan de beheerders van het gebouw.

Klik hier voor meer informatie over de vacature bouwkundig projectleider binnen REEF >