Verhogen van het veiligheidsbewustzijn

Het Waterschap Brabantse Delta wil in 2023 het veiligheidsniveau 4 hebben behaald.

onze kennis uw succes

Strategisch adviseur veiligheid

Op 1 januari 2020 werd er door het Waterschap een herijking gedaan op het veiligheidsniveau. Hieruit is het doel gekomen dat ze in 2023 op veiligheidsniveau 4 willen werken. Om het gestelde doel te behalen had het Waterschap behoefte aan een strategisch adviseur veiligheid die regie voert over de taken van het team van Arbo- en veiligheidsprofessionals. Aan Mark Wempe de uitdaging om dit doel te realiseren. Het terugdringen van het aantal onveilige situaties stond tijdens de uitvoering van dit project centraal. Daarnaast was het van belang dat het veiligheidsbewustzijn en veiligheid onderdeel worden van het dagelijks werken bij Waterschap Brabantse Delta.

Meer over HSE

Mix van strategisch, tactisch en operationeel

Het Waterschap heeft veilig werken hoog in het vaandel staan en wil de veiligheidscultuur veranderen van reactief naar berekenend en uiteindelijk naar proactief. Tijdens de eerste vijf maanden van het project was er een mix van verschillende acties op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo was er in het begin een focus op veiligheid in de operatie van de waterzuiveringen. Dankzij Mark wordt de visie op veiligheid van het managementteam nu breder getrokken. Hierbij is een ambitieniveau beschreven dat ook acceptabel en haalbaar is voor de organisatie. Zo is het project van veiligheid op één onderdeel uitgegroeid naar veiligheid binnen alle processen van Waterschap Brabantse Delta.

onze mensenuw resultaat

Op weg naar niveau 4

Dankzij Mark is Waterschap Brabantse Delta op weg om hun doel in 2023 te behalen. Gedurende de voortgang van het project zijn er al concrete resultaten gerealiseerd. Zo is het onderwerp werkbare veiligheid in de organisatie geplaatst en bespreekbaar gemaakt. Ook is het meldpunt veiligheid doorontwikkeld. Op deze manier wordt het voor de medewerkers laagdrempelig om afwijkingen op het gebied van veiligheid te kunnen melden.

Vergelijkbare projecten en vacatures

Beleidsmedewerker sociaal domein

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 5000
Je gaat beleid schrijven en adviseren over de Wmo, Jeugd en Participatiewet binnen de gemeente.

Klantmanager Inkomen

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Jouw kennis van de rechtmatigheid inzetten.

HR Adviseur

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Jij bent DE HR verbinder tussen de medewerker en het management.

Vergunningverlener bouw

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4500 - € 5500
Toetsen en beoordelen van complexe aanvragen

Vergunningverlener bouw

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Het toetsen en beoordelen van verschillende (complexe) aanvragen.

Bouwkundig projectleider

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4500 - € 6000
Jij bent als als bouwkundig projectleider werkzaam in een uitdagende industriële omgeving.

HSE-coördinator

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Door jouw opgedane kennis en ervaring voel jij je als gediplomeerd middelbaar veiligheidskundige thuis op een dynamische bouwplaats, waarbij veel contractors dagdagelijks verschillende werkzaamheden uitvoeren.

HSE-specialist

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 5000
Een gezonde en veilige werkplek? Dat is waar je dag in - dag uit naar streeft. De veiligheid van je collega’s, daar doe je het allemaal voor. Als HSE-specialist geef jij gezicht aan die missie bij diverse opdrachtgevers.

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Thomas de Bell.