Verhogen van het veiligheidsbewustzijn

Het Waterschap Brabantse Delta wil in 2023 het veiligheidsniveau 4 hebben behaald.

onze kennis uw succes

Strategisch adviseur veiligheid

Op 1 januari 2020 werd er door het Waterschap een herijking gedaan op het veiligheidsniveau. Hieruit is het doel gekomen dat ze in 2023 op veiligheidsniveau 4 willen werken. Om het gestelde doel te behalen had het Waterschap behoefte aan een strategisch adviseur veiligheid die regie voert over de taken van het team van Arbo- en veiligheidsprofessionals. Aan Mark Wempe de uitdaging om dit doel te realiseren. Het terugdringen van het aantal onveilige situaties stond tijdens de uitvoering van dit project centraal. Daarnaast was het van belang dat het veiligheidsbewustzijn en veiligheid onderdeel worden van het dagelijks werken bij Waterschap Brabantse Delta.

Meer over HSE

Mix van strategisch, tactisch en operationeel

Het Waterschap heeft veilig werken hoog in het vaandel staan en wil de veiligheidscultuur veranderen van reactief naar berekenend en uiteindelijk naar proactief. Tijdens de eerste vijf maanden van het project was er een mix van verschillende acties op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo was er in het begin een focus op veiligheid in de operatie van de waterzuiveringen. Dankzij Mark wordt de visie op veiligheid van het managementteam nu breder getrokken. Hierbij is een ambitieniveau beschreven dat ook acceptabel en haalbaar is voor de organisatie. Zo is het project van veiligheid op één onderdeel uitgegroeid naar veiligheid binnen alle processen van Waterschap Brabantse Delta.

onze mensenuw resultaat

Op weg naar niveau 4

Dankzij Mark is Waterschap Brabantse Delta op weg om hun doel in 2023 te behalen. Gedurende de voortgang van het project zijn er al concrete resultaten gerealiseerd. Zo is het onderwerp werkbare veiligheid in de organisatie geplaatst en bespreekbaar gemaakt. Ook is het meldpunt veiligheid doorontwikkeld. Op deze manier wordt het voor de medewerkers laagdrempelig om afwijkingen op het gebied van veiligheid te kunnen melden.

Vergelijkbare projecten en vacatures

Quality Engineer

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 5000
Streef jij ook naar het beste kwaliteit?

QHSE-adviseur

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Een gezonde en veilige werkplek? Dat is waar je dag in - dag uit naar streeft.

KAM-coördinator

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Ben jij de specialist die met de juiste benadering draagvlak creëert bij alle collega’s wanneer het gaat om kwaliteit en veiligheid?

Safety Engineer

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het HSE-beleid.

HSE-Manager

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 5000
Jij draagt de verantwoordelijkheid voor de afdeling HSE en zorgt ervoor dat het HSE-beleid wordt uitgevoerd.

Arbeidshygiënist (HSE)

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Als arbeidshygiënist ben je een expert in het ondersteunen van organisaties bij het uitvoeren en ontwikkelen van arbobeleid.

Adviseur Industriële Veiligheid

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Veiligheid, omgevingsrisico’s, milieueffecten en wet- en regelgeving worden steeds belangrijker en de normeringen worden strenger.

HSE-specialist

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3500 - € 5000
Een gezonde en veilige werkplek? Dat is waar je dag in - dag uit naar streeft.

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Thomas de Bell.