Veiligheid waarborgen op projectlocatie

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen een bouwproject, met als doel de veiligheid borgen.

onze mensen uw resultaat

onze projecten uw succes

Veilig werken

CBRE is een internationale vastgoedorganisatie die meerwaarde biedt voor vastgoed en huisvesting. Een van hun klanten is MSD, één van de grootste geneesmiddelenbedrijven van Nederland. Op het bedrijventerrein van MSD wordt veel gebouwd en verbouwd. Waaronder drie bedrijfsrestaurants welke ieder vanuit een eigen werkplan worden opgeknapt. De expertise van EHS supervisor Ria Janissen wordt ingezet om ervoor te zorgen dat er veilig (door)gewerkt kan worden door eigen personeel en contractors op locatie bij MSD in Oss.

Onze professional

Ria Janissen

Grip op veiligheid

Ria Janissen is als EHS Supervisor verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bouwproject, met als doel de veiligheid borgen. Het schrijven van werkvergunningen en het uitgeven en controleren daarvan behoort tot haar werkzaamheden. Dit geldt ook voor bewaking van het werkplan en het controleren van de werkzaamheden van sub contractors. “Het is belangrijk om dagelijks het gesprek te voeren met de contractors over de voortang van het project. De bevindingen worden verwerkt in een inspectierapport. Zo houd ik toezicht en grip op de veiligheid.”

Ria Janissen

Opleidingen en trainingen

We investeren graag in de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Daarom maken we veel mogelijk op het gebied van opleidingen. Ria heeft gebruik gemaakt van verschillende online trainingen, waaronder ‘ieder project een succes’ en ‘scrum’. Door de training scrum heeft zij dit grote project opgeknipt in deelprojecten en overzichtelijk weten te maken. “Deadlines zijn inzichtelijk gemaakt en ik werk meer in het heden dan in plaats van ‘ergens in de toekomst’”

Van werkplan naar stappenplan

Het betreft een omvangrijk project waarbij veel (externe) partijen betrokken zijn. Vanaf de eerste dag zijn alle stakeholders nauw betrokken bij het project, welke startte met een algemene kick-off, vanuit waar een werkplan ontstond. Ria nam de opdrachtgever vanaf het begin bij de hand en adviseerde en begeleidde hem tijdens alle fases van het werkplan. Het werkplan is uitgewerkt in een stappenplan dat is opgeknipt in een planning per taak. “Alle stappen zijn uitgeschreven tot in detail. Dit is vervolgens verwerkt in een kleurenoverzicht. Hierdoor is het voor iedereen helder wie - wanneer - welke werkzaamheden uitvoert.”

V&G-plan

Vanuit REEF ondersteunen wij opdrachtgevers binnen verschillende facetten van bouwprojecten. Dit uit zich onder andere in het opstellen van een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G). Binnen dit project was het V&G-plan niet 100% dekkend. Een dergelijk plan is belangrijk om de gezondheid en veiligheid van werkenden en derden te garanderen. Door bijsturing, aanpassing en aanvulling is de veiligheid van iedereen gegarandeerd.

onze kennis uw groei

Communicatie

Wie met REEF HSE samenwerkt mag rekenen op een transparante aanpak en constante kennisstroom tussen alle partijen. Op een heldere wijze communiceren is de sleutel om zo soepel en efficiënt mogelijk het projectdoel te behalen. Ria heeft zorggedragen voor bewaking van tijdslijnen, het bespreken van projectplannen, tussentijdse evaluaties met alle stakeholders binnen het project en het documenteren hiervan. Dit heeft ervoor gezorgd dat alle neuzen dezelfde richting in stonden en dat de afspraken met leveranciers en derden over werkzaamheden zijn vastgelegd. “The work isn’t done untill the paperwork is done. Naast de correcte uitvoering van het werk moeten ook de papieren in orde zijn. Dit vroeg om regelmatige bijsturing.” Aldus Ria Janissen.

Meer informatie over onze werkwijze

Professionals met ervaring

Onze professionals zijn continu in ontwikkeling. Ze doen in korte tijd veel kennis en ervaring op bij de meest uiteenlopende organisaties en projecten. Onze HSE-professionals kennen alle ins en outs op het domein veiligheid. Binnen dit project uitte zich dat in snel ad hoc kunnen schakelen. Werkvergunningen en contracturen moesten regelmatig verlengd worden. Ria: “Op de projectlocatie stond een grote steiger die als trap diende. Tijdens de storm in Nederland heb ik de projecteigenaar geadviseerd deze trap gedeeltelijk af te breken. De kosten hiervan wegen niet op tegen de kosten en risico’s die het met zich meebrengt als een dergelijke steiger omwaait.” Aldus Ria Janissen.

Bekijk onze professionals

Een veilige werkomgeving

Dankzij de kennis van een ervaren veiligheidskundig specialist is er gedurende het hele project grip geweest op de veiligheid. De veiligheid bleef gewaarborgd doordat er naast het uitschrijven van werkvergunningen ook is toegezien op de uitvoering hiervan door sub contractors en dit is vastgelegd in een inspectierapport.

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Thomas de Bell.