Integraal projectmanagement bij waterbouwkundig project Rijkswaterstaat

Een groot en langduring project waarbij onze omgevingsmanager vanuit technisch oogpunt verantwoordelijk was voor het meekrijgen en blijven informeren van de stakeholders en het toetsen van de oplossingen.

Onze projectenJouw succes

Het civiele project

Bij Rijkswaterstaat ontstond de vraag naar specialistische kennis met betrekking tot waterbouwkundige constructies in relatie tot het meerjarige project om vergroening van de Maasoever in Rotterdam te realiseren. De projecten bevinden zich in de verkennings-, plan-, realisatie en onderhoudsfase. De expertise van ervaren civiel-specialist en omgevingsmanager Harry Wassink is ingezet om de stakeholders mee te krijgen in de verschillende fases, te blijven informeren en met zijn technische oog de oplossingen te toetsen.

Harry over zijn werkzaamheden:

Ik richt mij met name op het creëren en onderhouden van verbinding in de organisatie, in dit geval met de vele betrokkenen, disciplines en belangen.

Integraal Projectmanagement Model

Tijdens dit project heeft Harry volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM) gewerkt. De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd. Harry heeft tijdens dit project samengewerkt met onder andere de project, contract- en technisch manager aan alle aspecten en producten die in de verkenning- en plan fase langskomen. Doel is om de fases uiteindelijk goed op elkaar te laten aansluiten, zodat dit resulteert in een integraal projectresultaat dat past binnen alle gestelde kaders.

Vergelijkbare projecten en vacatures voor jou

Projectleider civiele techniek

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Jij gaat werken aan grote (infrastructurele) projecten

Contractmanager Civiel

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Als contractmanager bijt jij je vast in complexe projecten binnen de civiele techniek.

Projectmanager civiele techniek

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
Jij ziet complexe projecten als een uitdaging

BIM Modelleur / Bouwkundig tekenaar

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Als tekenaar werk je zelfstandig en nauwkeurig bouwtekeningen uit.

Calculator / werkvoorbereider bouw

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Als calculator / werkvoorbereider heb je een dynamische rol binnen het voorbereiden van bouwprojecten.

Werkvoorbereider bouw

 • Project
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
Plannen, calculeren en technisch tekenen: als werkvoorbereider binnen dit project heb je een dynamische rol.

Vastgoed adviseur

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 4000 - € 6000
De verantwoordelijkheid ligt bij jou als het gaat om het adviseren over en inspecteren van vastgoed volgens de RVB-BOEI methodiek.

Bouwkundig inspecteur NEN2767

 • Vacature
 • Voltijd
 • € 3000 - € 4000
De verantwoordelijkheid ligt bij jou als het gaat over inspecteren van gebouwen volgens de NEN-2767 methodiek.

Omgevingsmanagement

Harry zijn focus was voornamelijk gericht op het verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en te realiseren en de regie te houden op de uitvoering. Harry is gestart met het in kaart brengen van de stakeholders van de verschillende projecten en het opnemen van de wensen en eisen via verschillende commentaarrondes. Zijn kracht: hier direct opvolging aan geven binnen het project. Verder richt hij zich op het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, projectplannen, omgevingsdeel, begeleiden van het MIRT3-proces, risicoanalyses en het beoordelen van de inschrijvingen van verschillende aannemers. Het doel van deze werkzaamheden is om voortgang in de projecten te boeken en daarbij rekening te houden met de vele verschillende betrokkenen, disciplines en belangen.

Het mooie van deze toch wel ingewikkelde en tijdrovende processen is dat het resultaat er na elke commentaarronde weer beter op wordt. Heel leerzaam. 

Uiteenlopende civiele projecten en werkzaamheden

Onze professional

Omgevingsmanager Harry Wassink

Als REEF-professional werkt Harry iedere dag aan het beste projectresultaat. Dit doet hij bij uiteenlopende opdrachtgevers. Op die manier leer hij nieuwe organisaties en mensen kennen en breidt hij zijn netwerk uit.‘’Door mijn betrokkenheid bij de verbetering van de waterkwaliteit in De Nieuwe Maas is mijn kennis up-to-date met betrekking tot het laatste nieuws rondom klimaatverandering, een belangrijke ontwikkeling in mijn vak. Zoals eerder gezegd leer ik veel nieuwe Rijkswaterstaat systemen en processen kennen: MIRT, Voortoetsen, GRIP, MARK. Hierdoor ben ik in staat om voor veel verschillende aannemers te werken, die ook via de IPM-methode werken", aldus Harry.

Resultaat

Mede door de inzet van Harry is het gelukt om de diverse stakeholders in alle fasen te betrekken, mee te nemen en te overtuigen. Hierdoor is het uiteindelijke product, de reeks getijdenparken, succesvol opgeleverd. In iedere fase hadden afzonderlijke stakeholders eigen belangen. Het op  één lijn krijgen hiervan zorgt voor het beoogde resultaat. Daarnaast heeft zijn inzet gezorgd voor duidelijke communicatie naar de burgers. Door de succesvolle aanleg van de natuurlijke oevers binnen het project is de waterkwaliteit verbetert. Een project om met trots op terug te kijken!

Meer informatie

Vragen over dit project? Of benieuwd naar hoe REEF zorgt dat jij alles uit je loopbaan kunt halen? Neem contact op met Sander Smits.