Grondbeleid bijstellen Gemeente Drimmelen

De gemeente Drimmelen wil haar huidige grondbeleid bijstellen, om geformuleerde inhoudelijke uitgangspunten, beleidsdoelstellingen en de procesmatige organisatie nog beter aan te laten sluiten bij de huidige opgaven. Aan Paul Kuiten, ervaren planeconoom en REEF-projectspecialist om dit doel te realiseren. Dit project bevat werkzaamheden op het gebied van projectmanagement

onze kennisuw succes

Het project

Het project bestond uit verschillende verantwoordelijkheden. Zo moest Paul sturen op een ambtelijk apparaat dat gebiedsontwikkeling intensief kan begeleiden, ongeacht of het faciliterend of actief grondbeleid is. Hierbij horen een aantal instrumenten als een plankostenscan, overeenkomsten en projectmatig werken die dienen te worden toegepast in de werkprocessen en daarin geïmplementeerd moeten worden, zodat kansrijke projecten haalbaar worden, ambtelijke kosten gedekt kunnen worden en een drempel wordt opgeworpen voor non-initiatieven. Daarnaast was vanuit de gemeente de wens om meer structuur en overzicht aan te brengen in de informatievoorziening aan het management en het totale bestuur. Een structuur waarmee de gemeente nog jarenlang vooruit kan en bekend is met de betrokken afdelingen.

Hoge ambitie

Het gemeentebestuur heeft een hoge ambitie op het gebied van woningbouw, die naar verwachting alleen nog groter wordt in deze tijd van woning schaarste. Naast deze ambitie zijn er ook doelen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Hierdoor ligt de vraag bij Paul om eigen processen en procedures binnen de voorgeschreven participatietrajecten op te zetten. Deze kunnen door de vastgoedadviseur goed begeleid worden omdat ze niet veel anders zijn dan de processen en procedures voor vastgoed (her)ontwikkeling.

Het ingewikkelde van vastgoedadviseur is om de processen helder en afgebakend te krijgen en houden met toegang tot andere processen die van invloed zijn op vastgoed ontwikkeling, beheer, onderhoud, energietransitie of duurzaamheid.

onze mensenuw resultaat

Het resultaat

Dankzij de werkzaamheden van Paul is een duurzame structuur op het gebied van projectontwikkeling en project processen neergezet, dat de vraag van begroten, rekening en verantwoording kan doorstaan in de breedste zin. Daarnaast is focus gelegd op een intensieve afstemming met de technische en financiële afdelingen.

‘’Dit vraagt structureel tijd zeker in het begin. De weerstanden beginnen te slinken waardoor in de overleggen efficiënter en effectiever zijn en in een zeer ontspannen sfeer gehouden worden,’’ aldus Paul.

Onze professional

Paul Kuijten - planeconoom

‘’Het mooie aan deze opdracht is het in corporate overdragen van kennis en vaardigheden op het gebied van vastgoed (her-) ontwikkelingen aan jongere collega’s. Daarmee is het voor mij vooral het overdragen van kennis en vaardigheid op een leuke wijze door te doen in een omgeving waar productie gemaakt wordt. Het prettige aan werken bij REEF is dat zodra ik ondersteuning of extra expertise wens, ik naast mijn opdrachtgever ook REEF en diens netwerk in kan schakelen.’’

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Sander Smits.