Finance and Control 
uitmuntend

Onze specialisten maken een commitment.

onze mensen uw resultaat

Onze professionals

REEF heeft de beste financiële professionals in dienst die uw organisatie helpen bij het efficiënt en effectief inrichten van uw administratie. Onze experts versterken, managen of verbeteren uw financiële processen.

Op operationeel vlak beschikken we over een talentenpool van onder andere financieel medewerkers, medewerkers crediteurenbeheer en debiteurenbeheer en medewerkers grootboekbeheer. Maar ook voor financiële functies zoals assistent controller, creditmanager en processpecialist hebben we de juiste specialisten beschikbaar voor zowel tijdelijke als langdurige projecten. Tegelijkertijd bieden we geschikte experts voor de meer senior rollen als finance manager, financial controller, concern controller en business controller.

Bekijk alle Finance and Control professionals

Het team Finance and Control richt zich op een vijftal taakvelden:

  • Financiële administratie

  • Financial control

  • Procesverbetering

  • Credit management

  • Business control

Succesvolle projecten

Herstructurering finance team

Teams groeien in de tijd, door verloop van medewerkers en groei of krimp van de organisatie. Dit gebeurt veelal adhoc. Dan is het goed een stapje terug te doen en de hele situatie te bekijken om een plan te maken waar het team naartoe gaat werken. Op gebied van systemen, processen, organisatie en mensen is een scan uitgevoerd vanuit waar concrete vervolgstappen zijn gekomen om het team efficiënter en effectiever te maken, maar vooral klaar voor de komende jaren.

Jaarafsluiting

Door het ontbreken van kennis en ervaring bij nieuwe medewerkers binnen de organisatie ingezet op het succesvol afronden van de jaarafsluiting en bijbehorende accountantscontrole. Onderdeel van het project was een grote inventarisatie, het opschonen van balans posities en het afstemmen van beoordelingsposten. De opgedane kennis heeft ook geleid tot de inrichting van de functie grootboekbeheer binnen de organisatie en tot verbeteringen in de technische processen.

Debiteurenbeheer

Bij een grote leasemaatschappij was een achterstand ontstaan in het beheer van de portefeuilles. Binnen dit project is een inhaalslag gemaakt op het debiteurenbeheer. Oudere posten en disputen zijn opgelost, waardoor de portefeuille actueler wordt en de risico's zijn beperkt. Op het moment dat de risico's aanvaardbaar waren is het portefeuille in het reguliere proces teruggenomen. 

Beschrijven facturatieproces

Naast de dagelijkse facturatie-werkzaamheden het facturatieproces inzichtelijk gemaakt en een basis gelegd op het gebied van proceskennis. Er is een heldere procesbeschrijving opgeleverd voor de facturatie. Deze beschrijving kunnen nieuwe medewerkers als een handleiding gebruiken, zodat ze precies weten hoe het proces eruitziet en wat hun rol binnen dat proces is.

Data-analyse in PowerBI

Binnen de accountancy wordt het analyseren van data steeds belangrijker om gerichte controles uit te kunnen voeren. Met een team van pioniers zijn aanvragen voor data analyse bestanden verwerkt en is er meegewerkt aan het opzetten van nieuwe producten welke intern aan de controle teams werden aangeboden. 

Procesverbetering in cash management

Cash management bij een grote supermarktketen is een enorme uitdaging. Zeker wanneer dit landschap voortdurend wijzigt en intern nieuwe systemen worden geïmplementeerd. Met een gedegen SAP kennis, BI kennis en vooral een servicegerichte aanpak zijn er veel grote en kleinere procesverbeteringen ingevoerd en is het finance team continu ondersteund bij vragen.

Masterdata management opgeschoond

Binnen een internationale omgeving met een grote hoeveelheid aan leveranciers en producten waren achterstanden ontstaan waardoor het operationele proces was gestopt. Binnen dit project is het proces vlot getrokken en communicatief is een verbeterslag gemaakt richting andere onderdelen van het bedrijf. De masterdata is beheert zodat de processen doorlopen. En het gehele proces is gedocumenteerd voor een soepele overdracht. 

Opzetten debiteurenbeheer

In tijden dat het economisch goed gaat, is de noodzaak op adequaat debiteurenbeheer minder groot. Maar er kan iets gebeuren waardoor het actueel wordt. Binnen dit project is de volledige debiteurenportefeuille vane en organisatie overgenomen om inhoudelijk kennis te krijgen van de klanten en de interne processen. Tegelijkertijd zijn de interne processen in kaart gebracht en waar nodig verbeterd. En als laatste is een voorstel gedaan om dit proces te automatiseren, waardoor het in 50% van de tijd ook kan worden uitgevoerd.

Onze mensen uw resultaat

Procesverbetering

Het resultaat dat we in ieder project nastreven, is procesverbetering en kennisdeling. Wij geloven namelijk in het vereenvoudigen van processen, waardoor de processen effectiever worden. Projecten die wij oppakken, reiken van uitzoek- en aansluitwerk, werkzaamheden ten behoeve van de maand- en jaarafsluiting, een financiële analyse tot aan proces- en systeemverbeteringen.

Onze financieel experts hebben jarenlange ervaring binnen uiteenlopende organisaties van mkb tot multinational. Binnen zowel het bedrijfsleven als de non-profit. Ze leveren niet alleen het beste resultaat, maar durven te vernieuwen, kijken vooruit en creëren zo verandering. 

Onze financieel professionals weten wat er speelt binnen het vakgebied en zijn altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen finance, bijvoorbeeld digitalisering, de Lean-benadering en Power-BI. Daar zorgen we voor door middel van opleidingen, cursussen en bijeenkomsten waar experts hun kennis en praktijkervaring delen.

Vakkennis binnen deze expertise

Meer informatie

Bent u benieuwd wat REEF Finance and Control voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Rob Feijen.