Zoek Alle vacatures

Werkvoorbereider bouw

Voordat met de bouw van een woning, kantoorcomplex of winkelcentrum gestart kan worden, moet er veel geregeld worden. Een werkvoorbereider speelt in dit voortraject een belangrijke rol. Hij stelt het begin en het einde van een bouwproject vast en zorgt voor de planning van de werkzaamheden. Voldoende werknemers, materiaal en materieel moet daarnaast op de bouwplaats aanwezig zijn. 

Wanneer dit geregeld is, kan de bouw van start gaan. Het werk houdt niet op zodra de eerste paal de grond in gaat, tijdens de bouw moeten er allerlei zaken in de gaten gehouden worden. REEF zorgt er dan ook voor voor dat projecten geen onnodige vertraging en kostenoverschrijding oplopen. De projectspecialisten van REEF delen graag hun kennis met u op het gebied van Werkvoorbereider.

REEF bouw en infra

Als professional moet je altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen. Daarbij is REEF met zijn informatie en ervaringen onmisbaar! Samen met onze klanten werken we samen aan mobiliteitsoplossingen in ons land. Maar er is meer. REEF is bekend met de uiteenlopende stadia in een bouw- of infraproces. Of het nu gaat om bestekschrijven of toezicht houden, om een projectmanager of een projectleider. Daarnaast zijn we partner van woningcorporaties. Middels de dienst REEF klantbeheer kan elke woningcorporaties een beroep doen op REEF voor klantbeheerders of woonconsulenten met ervaring binnen de corporatie.

Voor alle projectspecialisten van REEF geldt dat zij verantwoordelijk en zorgvuldig te werk gaan. Onze kracht is dat wij meedenken met de opdrachtgever en samen hun doelstellingen realiseren waarbij wij oplossingen leveren met de beste prijs-kwaliteit verhouding.

REEF opereert door heel Nederland en beschikt over specialisten in de volgende gebieden:

 • Openbare verlichting / OV
 • Verkeersregelinstallaties / VRI
 • Infra(structuur)
 • Rail-infra
 • Ondergrondse infra
 • Kabels- en leidingen
 • Kunstwerken (bruggen, viaducten, etc.)
 • Bouwtechniek
 • Cultuurtechniek
 • Beheer Openbare Ruimte / BOR
 • Civiele techniek
 • Ruimtelijke Ontwikkeling / RO
 • Groenbeheer
 • Inventarisatie
 • Actualisatie
 • Conditiemeting
 • NEN 2767
 • Klantbeheer
 • Wijkbeheer/Gebiedbeheer

Onze projectspecialisten zijn o.a. actief in deze functies:

 • Toezichthouder
 • Opzichter
 • Inspecteur
 • Projectleider
 • Projectontwikkelaar
 • Projectmanager
 • Werkvoorbereider
 • Calculator
 • Directievoerder
 • Ontwerper
 • Adviseur
 • Woonconsulent/Klantbeheerder/Klantadviseur/Verhuurmakelaar
 • Wijkbeheerder/Gebiedbeheerder

Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.