projecten P&O-advies

P&O-advies

REEF-projectspecialisten binnen personeel & organisatie voeren projecten uit op het gebied van P&O-advies. Onderstaand een van deze projecten.

P&O-adviseur
Verantwoordelijk voor: het vervullen van de rol van P&O-adviseur binnen een samenwerkingsverband van vier gemeenten, het adviseren aan leidinggevenden op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom, het vervullen van de rol van arbo-coördinator, waarin de werkzaamheden met name gericht zijn op het verfijnen van het eigen regiemodel bij ziekteverzuim en het afnemen van de RI&E’s en tevens op eigen initiatief verantwoordelijk voor het opzetten van een servicedesk P&O.

 Senior P&O-adviseur
Verantwoordelijk voor: het gevraagd en ongevraagd adviseren over bedrijfsvoering en strategie, het ontwikkelen en evalueren van concernbeleid en/of -instrumenten voor de bedrijfsvoering, het ondersteunen van het management bij de uitwerking of toepassing van concernbeleid en/of -instrumenten en voor het toetsen van de bedrijfsvoering op wettelijke en concernkaders.

 HR-adviseur Team indienstname
Verantwoordelijk voor: het selecteren van de Arbodienst van de mate van dienstverlening, het schrijven van een plan van aanpak en visiedocumenten, het uitzetten van offertes, het vormgeven aan de samenwerking met onderwijsinstellingen en het stagebeleid, het beleggen van bijeenkomsten met de projectgroep, het in kaart brengen van partners, het selecteren van inkoop- en bedrijfsvoeringssystemen (waaronder personeels- en salarisinformatiesysteem), het verzorgen van workshops over de inhoud van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en alle overige projecten die betrekking hebben op het personeel.

 
P&O-adviseur
Verantwoordelijk voor: de uitvoerende P-taken en beleidsmatige taken zoals het adviseren en ondersteunen van het management inzake personele en organisatiegerichte vraagstukken binnen het vastgestelde beleid, het ondersteunen van het management bij het toepassen van het personeelsinstrumentarium (w.o. rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, formatiebeleid, werving en selectie, vorming en opleiding, loopbaanplanning, functioneren, beoordeling en beloning en verzuimbegeleiding), het adviseren van medewerkers omtrent personele aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden en mede het ontwikkelen van een kaderstellend organisatie- en personeelsbeleid waaronder de integrale ontwikkeling van personeelsinstrumentarium, arbeidsvoorwaarden en Arbo-beleid.

 

 

Artikelen personeel en organisatie

Meer artikelen
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.