projecten mobiliteit

mobiliteit

REEF-projectspecialisten binnen personeel & organisatie voeren projecten uit op het gebied van mobiliteit. Onderstaand een van deze projecten.P&O-adviseur mobiliteit
Verantwoordelijk voor: het onderhouden van contacten met de medewerkers, loopbaanbureaus en het zijn van tussenpersoon tussen de medewerkers en de gemeente, tijdens deze contacten actief de eventuele weerstanden en belemmeringen bij de medewerkers bespreekbaar maken en oplossen, het adviseren aan het teamhoofd P&O over rechtspositionele vraagstukken (in overleg met de huisadvocaat) en het bewaken van termijnen en procedures met betrekking tot het VWNW-traject, terugkoppeling hierover geven aan het team P&O, de algemeen directeur a.i. en periodiek het college van B&W en inventariseren van tijdelijk en structureel werk binnen de gemeente en hierbij een match maken met de medewerkers die in een VWVW-traject zitten.

 Artikelen personeel en organisatie

Meer artikelen
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.