Zoek Alle vacatures

Werken bij REEF - Verkeerskundig adviseur

Voor een project bij Rijkswaterstaat

Functieomschrijving   

Voor een project bij Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een verkeerskundig adviseur die onder aansturing van de Projectmanager, en in samenwerking met de landelijk coördinator, de trekkers van de regioteams, verantwoording draagt voor het per regio analyseren van de vigerende verkeerskundige doelen, het beschikbare DVM-instrumentarium vanuit de Mobiliteitsaanpakpakketten 1 t/m 17 en voorstellen maakt voor de wijze waarop dit instrumentarium ingezet kan worden voor de verkeerskundige doelen. Ook draagt de adviseur zorg voor het uitvoeren van een verkenning naar de impact van ROVM op de werkzaamheden van VCNL. Dit onder aansturing van de landelijk coördinator en het management van VCNL.

Algemene beschrijving en rol in het programma

De verkeerskundig adviseur heeft primair tot verantwoordelijkheid om te inventariseren welke DVM-maatregelen vanuit de Mobiliteitsaanpak pakketten 1 t/m 17 (met uitzondering van de regio's in Noordoost-Nederland) beschikbaar komen en vanuit welke verkeerskundige doelstellingen deze ingezet
kunnen worden. Daarnaast voert de adviseur een verkenning uit naar de implicaties van ROVM op de werkzaamheden van VCNL. Deze liggen met name op het gebied van de productie van verkeersinformatie, het toetsen van de werkwijzen van de verkeerscentrales en het operationeel handelen bij bovenregionaal verkeersmanagement.      

De werkzaamheden van de operationeel verkeerskundig adviseur vinden plaats in nauwe afstemming met de trekkers van de regioteams en de betrokkenen vanuit VCNL.

De hoofdwerkzaamheden van de verkeerskundig adviseur zijn:

Het inventariseren en analyseren van beschikbaarheid DVM-maatregelen uit de Mobiliteitsaanpakpakketten 1 t/m 17 en de daaraan ten grondslag liggende verkeerskundige doelstellingen. Per regio inventariseren van de beschikbare verkeerskundige doelstellingen en het bepalen van de bruikbaarheid hiervan in de programmering. Adviseren over te ontwikkelen en te implementeren netwerkbrede regelscenario's. Uitvoeren van een verkenning naar de implicaties van ROVM voor VCNL. Opstellen van een advies dat praktisch toepasbaar is binnen de operaties van VCNL.

Profiel

  • U beschikt over minimaal een opleiding HBO+/WO. U bent communicatief sterk ontwikkeld, zowel mondeling als schriftelijk. 
  • U heeft kennis en ervaring met het werkveld operationeel verkeersmanagement (regionaal en landelijk) en ervaring met regionale projecten op dit gebied. 
  • U heeft kennis van de positie van VCNL en u bent in staat de bedrijfsprocessen van VNCL te doorgronden en te duiden in het licht van ROVM. 
  • U heeft tactisch inzicht, met name om te kunnen schakelen tussen de regionale belangen en de landelijke consequenties van ROVM. 
  • U weet het spanningsveld te duiden en speelt hier uw adviezen op in. 
  • U bent een netwerker met pioniersgeest en een organiserende en ondernemende instelling. 
  • U bent een teamplayer, die resultaatgerichtheid weet te combineren met kwaliteitgerichtheid. 
  • U onderzoekt en herkent behoeften en belangen van de betrokken stakeholders. 
  • U komt met op kritische analyse gebaseerde voorstellen waarin nadrukkelijk en respectvol rekening is gehouden met de belangen van de stakeholders.

Solliciteren op deze functie

Deze functie is niet meer vacant. Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.